logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

17 กรกฎาคม 2560 นายประยูร อินสกุล เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ" ณ ห้องประชุม 126 ชั้น 1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประชุม

นายประยูร อินสกุล เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ" ณ ห้องประชุม 126 ชั้น 1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประชุม ให้มีความมั่นใจและสามารถจัดทำรายงานการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 40 คน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ พรสวรรค์ วินิจสร และอาจารย์ สายพิณ ธรรมศาสน์ เป็นวิทยากรตลอดหลักสูตร

อ่าน 211 เวลา