logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 เมษายน 2560 นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 6

นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 6โดยมีพลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระสงฆ์ 9 รูปและ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป โดยมีนาย ธนิต จันทร์ประทีป ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร นายณรงค์พล พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 นายอำนาจ อัตถโกวิทย์วงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงิน นางสุรีย์รัช อวนสกุล เลขานุการกรมพร้อมด้วยข้าราชการ เป็นผู้แทนกรมเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ กรมประมง บางเขน กรุงเทพฯ และสำหรับครั้งต่อไปวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ที่กรมวิชาการเกษตร

อ่าน 398 เวลา