logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

tab sad for king

 

     
vi pray vi pray2 vi pray4
จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ขยายผลโครงการหลวง สกก ปางม่วง จก  จุดบริการย้อมผ้า
        
vi pray5 vi pray6 vi pray7
ลงนามถวายความอาลัย สัมภาษณ์ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนานครนายก พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
        
     
     
     

 

อ่าน 1515 เวลา