logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

3 เมษายน 2560 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานส่งมอบเงินตามโครงการ"สร้างความดีด้วยวิถีสหกรณ์ถวายเป็นพระราชกุศล"แก่มูลนิธิพระดาบส จำนวน 78,882 บาท

 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานส่งมอบเงินตามโครงการ"สร้างความดีด้วยวิถีสหกรณ์ถวายเป็นพระราชกุศล"แก่มูลนิธิพระดาบส จำนวน 78,882 บาท โดยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการลดรายจ่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และเก็บออมอย่างน้อยวันละ 1 บาท เพื่อร่วมบริจาคโดยสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายของมูลนิธิโดยมี ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้แทนรับมอบ  ณ โรงเรียนพระดาบส กรุงเทพมหานคร

อ่าน 241 เวลา