logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

ประกาศการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) และตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
(จังหวัดชายแดนภาคใต้)

 

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) และตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและเตรียมจัดทำเอกสาร ในวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยจะบรรจุเข้ารับราชการวันที่ 10 เมษายน 2560 ดังนี้

- ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป)ที่ขึ้นบัญชีไว้ โดยเรียกสำรองครั้งที่ 2 ลำดับที่ 312 และเรียกสำรองครั้งที่ 3 ลำดับที่ 313 - 315  iconpdf
อ่าน 1047 เวลา