logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

กิจกรรมความสำเร็จทั้งหมดของสหกรณ์

Khao Hin Son newcpd KasetHuaiSatYai17jun2560 9b8bb3eb74bd3cd97bb3679c60950d61 L
เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ชุด สืบสานงานของพ่อ ตอน สานต่ออาชีพที่พ่อ : 
การส่งเสริมอาชีพของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อนจำกัดศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ราคาดีตัดปัญหาพ่อค้าคนกลาง : รายการเป็นข่าวเช้านี้ ช่อง 3 สหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวบรวมทุเรียนป่าละอู ทุเรียน GI จากสมาชิกเพื่อจำหน่ายได้ ข่าวในพระราชสำนัก:สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตามโครงการในพระราชดำริในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
     
KasettakonYukMaiThailae 4.0 Khrongkan Faifa 12jun2560 18920492 700403153487975 9204459371751968588 n
รายการเที่ยงเปิดประเด็น ช่อง 3 : เกษตรกรยุคใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตและการตลาด รายการคนไทยหัวใจเกษตร : การดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ในส่วนของสหกรณ์การเกษตร พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายการบริหารจัดการ การเกษตรแปลงใหญ่ 
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
     
chanthaburi June072560 Agriculturefieldgoal 21may2560 RatchaburiLambCooperative 17may2560
รายการเที่ยงเปิดประเด็น ช่อง 3 : เกษตรกรยุคใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตและการตลาด  รายการคนไทยหัวใจเกษตร:การดำเนินโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
บนพื้นดิน ในส่วนของสหกรณ์การเกษตร
รายการเกษตรสร้างชาติรายการเกษตรสร้างชาติ นำเสนอเรื่องสหกรณ์แพะแกะราชบุรี จำกัด
     
KCHdaylabor 010560 Projecttopromotegoatfarmingsystem new dairycattle
รายการเดินหน้าประเทศไทย:ใช้ระบบสหกรณ์ปรับปรุงคุณภาพชีวิตแรงงานไทย

รายการสหกรณ์ไทยก้าวไกลสู่สากล : 
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะระบบแปลงใหญ่
ของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะแกะราชบุรี จำกัด

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุดสืบสานงานของพ่อ ตอน การเลี้ยงโคนม อาชีพพระราชทาน และจุดกำเนิดสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด
     
newiamges ytd5 v007 newimages yt3
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ออกมาตรการเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งปีนี้ให้กับเกษตรกร   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีด
ความสามารถทายาทและยุวเกษตรกรโคน
สหกรณ์แปลงใหญ่ประมงบ้านสร้างพัฒนา 
จ.ปราจีนบุรี
     
newimages yt1 newimages_yt2          v004 
จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คสช.) ในเขตปฏิรูปที่ดินฯจ.อุทัยธานี กสส.ได้เข้าไปช่วยเหลือจัดสรรพื้นที่ให้เข้ารวมกลุ่มปลูกผักเกษตรอินทรีย์ จ. สระแก้ว  อุทัยธานี จัดตลาดนัดปัจจัยการผลิต
คุณภาพประชารัฐ
     
v005  v006          
 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  ผลดีต่อชุมชนของการรวมกลุ่มกัน
เป็นสหกรณ์
 
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน 410 เวลา