logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

กิจกรรมความสำเร็จทั้งหมดของสหกรณ์

2018 07 06 11 19 00 2018 07 05 11 12 12 2018 06 29 9 16 28
นายนิรุทธิ์ อุทธา สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการไทยนิยมยั่งยืน พร้อมกับเน้นย้ำการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อทอง จำกัด จังหวัดชลบุรี ต้นแบบแก้ปัญหายางพารา ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำของรัฐบาล ที่เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร เริ่มเห็นผลชัดเจนแล้ว สามารถรวบรวมผลผลิตยางพาราของเกษตรกร นำมาแปรรูปเป็นยางแผ่นอัดก้อน และยางแท่ง ได้คุณภาพตามมาตรฐาน จนผลิต ไม่ทันกับคำสั่งซื้อ นายนิวัฒน์ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปยางแท่งของสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด จังหวัดชลบุรี พร้อมยกให้เป็นสหกรณ์ตัวอย่างที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจแปรรูปยางพาราจนเป็นที่ยอมรับของตลาด และสามารถผลักดันสินค้ายางพาราไปตีตลาดที่ประเทศจีนได้สำเร็จ
TRH212 TRH01 S 11624643
14 พ.ค. 61 ภาพรับโล่ห์พระราชทานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 14 พ.ค. 61 ภาพรับโล่ห์พระราชทานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น ประเดิมส่งออก
นมไปจีน
29339552 871413849720237 4685263051635556352 n 2017 12 12 13 44 35 2017 12 10 16 59 40
สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด จังหวัดอุทัยธานี 
ส่งเสริมสมาชิกปลูกถั่วแระญี่ปุ่นในช่วงหน้าแล้งเพื่อสร้างรายได้และขยายช่องทางการตลาดของสหกรณ์
"ชาวนาอุทัยธานีโกยรายได้จากถั่วแระญี่ปุ่น"
ออกอากาศในรายการรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 33 เวลา 11.47น.
การพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบสู่นมโรงเรียน
รายการคนไทยหัวใจเกษตร 
12 ธันวาคม 2560
ส่งความสุขปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ 
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ข่าวเช้า NBT2HD
2017 11 14 13 05 00 1 2017 11 09 23 54 58 021160 1
ข้าวหอมมะลิประชารัฐ : รายการคนไทยหัวใจเกษตร 14 พฤศจิกายน 2560  แค่ไร้เลขรหัสส่งออก นาจะหลวย..วิมานล่ม สร้างรายได้เสริม จากการปลูกหญ้า 
1 ไร่/ 10ตัน
MG 1917 678x381 2017 10 04 15 42 24 2017 09 23 07 29 20
  ยโสธร -- MOU ซื้อขายข้าวอินทรีย์  สร้างความเชื่อมั่น สถาบันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์และผู้ประกอบการค้าข้าว เชิญซื้อสินค้าจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในงานตลาดนัดดาราวิก 3 พระราม 4 “คำสอนพ่อ สานต่อทำกิน” รายการแจ๋ว ช่อง 3 สารคดีชุดบารมีคุ้มเกล้าชาวสหกรณ์ไทย ตอน โรงสีข้าวพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 พระราชทาน "โรงสีข้าวพิกุลทอง" ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯโดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2017 09 21 13 40 04 2 2017 08 25 20 30 30
คนไทยหัวใจเกษตร 21 สิงหาคม 2560 B3 โรงงานยางแท่งสหกรณ์การเกษตรปฏิรูที่ดิน
ท่าแซะ จำกัด
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบที่ดินโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง ให้ราษฎร 8 ครอบครัว เพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพเกษตรกรรม
S 7766031 2017 08 19 13 19 46 20770041 746068492254774 3283828087549954232 n
เจาะกลยุทธ์เกษตรพิมาย ฝ่าความท้าทาย
ตลาดยุคใหม่ ในวันที่โลกไร้พรมแดน
รายการ "คำรณพารวยด้วยเกษตร" 
ตอนลำไย ลำพูน1 ปลูกลำไยอย่างไรให้ได้ผลผลิตมากขึ้น คุณคำรณพาไปดูสวนลำไยที่ จ.ลำพูน เขามีนักวิชาการมาแนะนำให้ปลูกลำไยระยะชิด 1 ไร่ ได้ผลผลิตเกือบ 4,000 กิโลกรัม
มอบที่ดินโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง เพื่อให้ราษฎรใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัย
20729348 746117098916580 1678115015275066645 n cpdnews 09jul2560 1234 02jul2560
รมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์โคกขาม จังหวัดสมุทรสงคราม ทำนาเกลือแบบแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ ข่าว Mono 29 VTR แถลงผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบ 3 ปี (2557 - 2560) โดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
รายการเดินหน้าประเทศไทย วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ระบบสหกรณ์กับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และยกระดับคุถภาพชีวิตของประชาชน
19275052 709025129292444 8653526250538366942 n 1 newkorngan 21jun2560 newscpd 1234
พลเอก.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายปฏิรูปภาคการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด รายงานพิเศษ สหกรณ์โคนมขอนแก่นก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจความพร้อมเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่พบปะเกษตรกร ที่สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด จังหวัดขอนแก่น
Khao Hin Son newcpd KasetHuaiSatYai17jun2560 9b8bb3eb74bd3cd97bb3679c60950d61 L
เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ชุด สืบสานงานของพ่อ ตอน สานต่ออาชีพที่พ่อ : 
การส่งเสริมอาชีพของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อนจำกัดศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ราคาดีตัดปัญหาพ่อค้าคนกลาง : รายการเป็นข่าวเช้านี้ ช่อง 3 สหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวบรวมทุเรียนป่าละอู ทุเรียน GI จากสมาชิกเพื่อจำหน่ายได้ ข่าวในพระราชสำนัก:สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตามโครงการในพระราชดำริในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
     
KasettakonYukMaiThailae 4.0 Khrongkan Faifa 12jun2560 18920492 700403153487975 9204459371751968588 n
รายการเที่ยงเปิดประเด็น ช่อง 3 : เกษตรกรยุคใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตและการตลาด รายการคนไทยหัวใจเกษตร : การดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ในส่วนของสหกรณ์การเกษตร พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายการบริหารจัดการ การเกษตรแปลงใหญ่ 
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
     
chanthaburi June072560 Agriculturefieldgoal 21may2560 RatchaburiLambCooperative 17may2560
รายการเที่ยงเปิดประเด็น ช่อง 3 : เกษตรกรยุคใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตและการตลาด  รายการคนไทยหัวใจเกษตร:การดำเนินโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
บนพื้นดิน ในส่วนของสหกรณ์การเกษตร
รายการเกษตรสร้างชาติรายการเกษตรสร้างชาติ นำเสนอเรื่องสหกรณ์แพะแกะราชบุรี จำกัด
     
KCHdaylabor 010560 Projecttopromotegoatfarmingsystem new dairycattle
รายการเดินหน้าประเทศไทย:ใช้ระบบสหกรณ์ปรับปรุงคุณภาพชีวิตแรงงานไทย

รายการสหกรณ์ไทยก้าวไกลสู่สากล : 
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะระบบแปลงใหญ่
ของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะแกะราชบุรี จำกัด

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุดสืบสานงานของพ่อ ตอน การเลี้ยงโคนม อาชีพพระราชทาน และจุดกำเนิดสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด
     
newiamges ytd5 v007 newimages yt3
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ออกมาตรการเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งปีนี้ให้กับเกษตรกร   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีด
ความสามารถทายาทและยุวเกษตรกรโคน
สหกรณ์แปลงใหญ่ประมงบ้านสร้างพัฒนา 
จ.ปราจีนบุรี
     
newimages yt1 newimages_yt2          v004 
จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คสช.) ในเขตปฏิรูปที่ดินฯจ.อุทัยธานี กสส.ได้เข้าไปช่วยเหลือจัดสรรพื้นที่ให้เข้ารวมกลุ่มปลูกผักเกษตรอินทรีย์ จ. สระแก้ว  อุทัยธานี จัดตลาดนัดปัจจัยการผลิต
คุณภาพประชารัฐ
     
v005  v006          
 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  ผลดีต่อชุมชนของการรวมกลุ่มกัน
เป็นสหกรณ์
 
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน 1801 เวลา