logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

tab klongjun

icon 22ความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สิ้นสุด ณ วันที่ 26 มกราคม 2559สิ้นสุด ณ วันที่ 26 มกราคม 2559

tab about klongjun

1 5 เมษายน 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย คลิกเพื่ออ่านต่อ>>
   
1 6 เมษายน  2560 นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้บริหารแผนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ประชุมร่วมกับตัวแทนสหกรณ์เจ้าหนี้ จำนวน 77 สหกรณ์ เพื่อหารือแนวทางในการจัดตั้งบัญชีร่วมเพื่อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ คลิกเพื่ออ่านต่อ>>

 

อ่าน 110 เวลา