logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

12 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์บริการปทุมธานีแท็กซี่ จำกัด ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 134

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์บริการปทุมธานีแท็กซี่ จำกัด ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 134 เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือด้านเงินกู้ และแนวทางการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายก่อเกียรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นางวันดี ไกรพานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการสหกรณ์บริการปทุมธานีแท็กซี่ จำกัด ร่วมประชุมหารือ

อ่าน 163 เวลา