logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

15 มีนาคม 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่าย"เยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 -17 มีนาคม 2560

ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ประธานกรรมการมูลนิธิ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่าย"เยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 -17 มีนาคม 2560 โดยการบูรณาการร่วมกันของ 12 องค์กร โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าว ซึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบหมายให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1-20(ยกเว้น ศูนย์ 7)เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ ให้กับเยาวชน รุ่นละ 1-1.30 ชม จำนวน 120 รุ่นๆ 60 คน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ ครอบคลุมทุกด้านของการดำรงชีวิต อันเป็นแนวทางสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของชาติ "ตามศาสตร์ของพระราชา" ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

อ่าน 137 เวลา