logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

21 มีนาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.(สกต.)

 วันที่ 21 มีนาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.(สกต.) ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร จัดการประชุมขึ้นเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของ สกต. พัฒนาเครือข่ายสินค้าเกษตร เพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ เพิ่มรายได้สมาชิกและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนภาคการเกษตร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทนคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของ สกต. ทั่วประเทศ และผู้สังเกตการณ์ รวม 180 

 

อ่าน 110 เวลา