logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 มีนาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบนโยบายการปฏิบัติงานและประดับบ่าสหกรณ์จังหวัดที่ไห้รับการแต่งตั้ง "สหกรณ์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสหกรณ์))ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง"

วันที่ 13 มีนาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบนโยบายการปฏิบัติงานและประดับบ่าสหกรณ์จังหวัดที่ไห้รับการแต่งตั้ง "สหกรณ์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสหกรณ์))ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง" ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ

อ่าน 64 เวลา