logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

23 มีนาคม 2560 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Chistian Staacke เจ้าหน้าที่โครงการ DGRV ประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Chistian Staacke เจ้าหน้าที่โครงการ DGRV ประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าพบหารือเกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณ์ในภูมิภาคอาเซียนและมีโครงการจะนำผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและขบวนการสหภาพเวียดนามมาศึกษาดูงานสหกรณ์ในประเทศไทย ณ ห้องประชุมกรมชั้น 6 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

อ่าน 217 เวลา