logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

ต้อนรับผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Fostering Core Leaders of Agicultural Cooperative” 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองแผนงาน ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Fostering Core Leaders of Agicultural Cooperative” จำนวน 10 คน จาก 6 ประเทศ ประอบด้วยประเทศภูฏาน กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เนปาล เวียดนาม ในการเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์ในประเทศไทย โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 119 เวลา