logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 มีนาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์แก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร” 

วันที่ 13 มีนาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์แก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร” เพื่อให้การใช้อำนาจของรองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกรม สหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-2 และผู้สังเกตการณ์ รวม 110 คน จัดโดยสำนักงานนายทะเบียนและกฏหมาย ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมปริ้นพาเลช มหานาค กรุงเทพฯ

อ่าน 145 เวลา