A- A A+

 icon music3 i fb i sitemap  i search  i thai  i eng 

logonewcpd V3

new vision cpd88

banner info
icon all cat

pic director pichet
pic new book2pic talk dire2
ban good boss

ban actcpd icon all cat

16 กรกฎาคม 2561 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมจัด "กิจกรรมทำความดี ด้วยหัวใจ" ภายใต้โครงการสหกรณ์ร่วมใจ คืนน้ำใส และป่าไม้ให้แผ่นดิน กิจกรรมกำจัดผักตบชวา ทำความสะอาดคูคลอง การทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา และปล่อยพันธุ์ปลา ณ บริเวณลำห้วยดอนตะโก หมู่ 5 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อ

15 กรกฎาคม 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร “กิจกรรมทำความดี ด้วยหัวใจ”

อ่านต่อ

15 กรกฎาคม 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางขับเคลื่อนนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน" จัดโดยสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2561

อ่านต่อ

13 กรกฎาคม 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

อ่านต่อ

13 กรกฏาคม 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมชี้แจงกับผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร 307 แห่ง ที่ได้รับการอุดหนุนงบกลางปีจากโครงการไทย นิยมยั่งยืน วงเงิน 1,768 ล้านบาท

อ่านต่อ

13 กรกฎาคม 2561 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ แถลงผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

13 กรกฎาคม 2561 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 6 คน

อ่านต่อ

13 กรกฎาคม 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ติดตามเร่งรัดและรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด

อ่านต่อ

วิดิทัศน์ผู้บริหาร

     
 2018 07 12 9 42 10 2018 07 03 15 42 49 2018 07 03 15 54 08
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานและสักขีพยานพิธีลงนามข้อตกลง MOU ซื้อขายทุเรียน ระหว่างตัวแทนบริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป ของจีน กับสหกรณ์ชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออก 3 แห่ง
ณ ห้องประชุม115 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
2 ก.ค 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ออกรายการเดินหน้าประเทศไทย เกี่ยวกับประเด็น "การส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ผลิตผลไม้คุณภาพและการบริหารจัดการผลผลิตโดยระบบสหกรณ์เพื่อกระจายสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ” ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด และสวนประกอบทรัพย์ จังหวัดจันทบุรี

30 มิ.ย.61 ตอน “โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เสริมฐานรายได้ความมั่นคงให้เกษตรกร”

     
2018 06 21 14 13 06  2018 05 24 13 42 16  23may2561
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีการซื้อรถยก(โฟล์คลิฟต์)ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อรวบรวมและแปรรูปยางพารา ให้เสร็จภายใน 15 วัน ถ้าพบทุจริตให้ดำเนินการตามกฎหมายและวินัย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า บริษัทอาลีบาบา กรุ๊ป ของจีน ได้ประสานมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งซื้อทุเรียนไทยล่วงหน้าอีก 800,000 ลูก หรือประมาณ 3,000 ตัน เพื่อนำไปขายผ่านตลาดออนไลน์ โดยจะเริ่มซื้อขายกันในปีหน้า สารคดีข่าว 
"การส่งเสริมธุรกิจผลไม้ของสหกรณ์
ภาคตะวันออก"
     
2018 05 02 9 47 21  pic video 18april2561  2018 04 04 20 44 01
อาลีบาบา เตรียมซื้อทุเรียนตรงจากสหกรณ์ เรื่องเด่นเย็นนี้ ช่วงจอโลกเศรษฐกิจออกอากาศเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แก้โกงสหกรณ์ การปฏิรูประบบราชการไม่ใช่แค่เชิงระบบ แต่ต้องปฎิรูปการเรียนรู้ของตัวข้าราชการด้วย จึงเป็นที่มาของหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์..
     icon all cat
     
icon poll2
 
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กรมส่งเสริมสหกรณ์icon fb coopnewsicon fb coopshop
 
ban coopshopth
ban connect led

ban law

administrative court
 
 
 
pic newking10 update
ขอเชิญชวนพี่น้องในกระบวนการสหกรณ์ร่วมบริจาคเงิน
เพื่อส่งไปช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นที่ประสบภัยน้ำท่วม icon new1
โครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสหกรณ์ ของพนักงานราชการ/ข้าราชการ
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในระหว่างเดือน กรกฏาคม – สิงหาคม 2561
 icon new1
กรมส่งเสริมสหกรณ์ชี้แจงขั้นตอนการของบประมาณโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
ภารกิจเร่งด่วน กรมส่งเสริมสหกรณ์ icon new1