A- A A+

 icon music3 i fb i sitemap  i search  i thai  i eng 

logonewcpd V3

new vision cpd88


pic director pichet
pic new book2pic talk dire2

ban actcpd icon all cat

20 เมษายน 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์และอื่นๆ

อ่านต่อ

20 เมษายน 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจกำกับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561

อ่านต่อ

19 เมษายน 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับผู้แทนบริษัท Shanghai Win Chin Supply Mangement co.,Ltd

อ่านต่อ

19 เมษายน 2561 ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ(คพช) ครั้งที่ 2/2561

อ่านต่อ

18 เมษายน 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์รายการข่าว 3 มิติ ประเด็น: การแก้ปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด

อ่านต่อ

18 เมษายน 2561 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมเยือน รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

อ่านต่อ

18 เมษายน 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ทางไกล (Conference)ร่วมกับผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อชี้แจงแนวทางพิจารณาใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

อ่านต่อ

17 เมษายน 2561 นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลสำเร็จของการจัดทำโครงการส่งเสริมสหกรณ์ขยายพื้นที่ปลูกข้าว กข.43 ว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมการข้าว ส่งเสริมให้สหกรณ์เพิ่มปริมาณการผลิตข้าวกข 43    โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานสนับสนุนเรื่องพื้นที่ปลูกข้าวกข 43 คัดเลือกสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการผลิตข้าว อ่านต่อ

วิดิทัศน์ผู้บริหาร

     
 pic video 18april2561 2018 04 04 20 44 01 29594841 881551655373123 5106302917291462810 n

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แก้โกงสหกรณ์การปฏิรูประบบราชการไม่ใช่แค่เชิงระบบ แต่ต้องปฎิรูปการเรียนรู้ของตัวข้าราชการด้วย จึงเป็นที่มาของหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...

ลงนามข้อมูลสารสนเทศ 3 หน่วยงานหลัก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการข้าว และกรมการปกครอง

     
2018 04 04 13 25 07 hqdefault  2018 03 16 13 27 12 
รายการคนไทยหัวใจเกษตร ออกอากาศ 4 เม.ย. โครงการคนรุ่นใหม่ไทยนิยมยั่งยืน นำบุคลากรรุ่นใหม่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน เรียนรู้แนวพระราชดำริ และลงมือปฎิบัติจริง ให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ในการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้ร่วม "โครงการคนรุ่นใหม่ไทยนิยมยั่งยืนขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาพัฒนาสหกรณ์อำเภอแม่แจ่ม" หลักสูตรที่ 2 ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี 
"จัดการพื้นที่เกษตรกรรม" 
ณ ชุมชนบ้านสองธาร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รมช.เกษตรฯ เน้นย้ำชาวสหกรณ์หุบกะพงสร้างความสามัคคีและสานต่อพระราชประสงค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในรายการ "จับกระแสเกษตร โครงการหุบกะพง" คนไทยหัวใจเกษตรช่อง 9 หมายเลข 30
     
2018 03 14 12 33 59  2018 03 06 14 28 55 36 
นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งช่วยเหลือชาวนาเกลือทะเล พร้อมยกระดับมาตรฐานสินค้า สู่ตลาดโลก คนไทยหัวใจเกษตรทางช่อง 9 หมายเลข 30 "กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าสร้างแก้มลิงแก้ผลผลิตล้นตลาด"
ออกอากาศรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
26 กุมภาพันธ์ 2561 “วันสหกรณ์แห่งชาติ 
ครบรอบ 102 ปีสหกรณ์ไทย" 
ภายใต้แนวคิด “สหกรณ์เข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชา 26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ”
     icon all cat
     
icon poll2
 
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กรมส่งเสริมสหกรณ์icon fb coopnewsicon fb coopshop
 
ban coopshopth
ban connect led

ban law

administrative court
 
 
 

popup youtube2
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช )
กำชับกรมส่งเสริมสหกรณ์
เร่งสางปัญหาทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด

หลังมีกระแสข่าวสมาชิกสหกรณ์ 15 แห่งที่เป็นเจ้าหนี้วิตกกังวลถึงผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ยืนยันขณะนี้สภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์สโมสรรถไฟ
และสหกรณ์เจ้าหนี้ยังมีเงินหมุนเวียนและสามารถดำเนินธุรกรรมได้ตามปกติ
วอนหยุดสร้างกระแสให้เกิดความตื่นตระหนก