A- A A+

 icon music3 i fb i sitemap  i search  i thai  i eng 

logonewcpd V3

new vision cpd88


pic director pichet
pic new book2pic talk dire2

ban actcpd icon all cat

17 มีนาคม 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน คั้งที่ 12 “สืบสานศาสตร์พระราชา วิชชาของผ่านดิน”

อ่านต่อ

16 มีนาคม 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมมอบนโยบายการบริหารตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร จำนวน 60 คน

อ่านต่อ

16 มีนาคม 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นาย ภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนารับบบสนับสนุนสหกรณ์ นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการกองคลัง นายปราโมทย์ เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมเขต 17,18 ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงาน ของนิคมสหกรณ์แม่สอด จ.ตาก

อ่านต่อ

16 มีนาคม 2561 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสุรีย์รัช อวนสกุล เลขานุการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าแสดงความยินดีกับนายอนันต์ สุวรรณ์รัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมการข้าวครบรอบ 12 ปี

อ่านต่อ

15 มีนาคม 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามแก้ใขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด จำกัด จ.ตาก

อ่านต่อ

15 มีนาคม 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสนับสนุนระบบน้ำในไร่ของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ของนายองอาจ ปะจันทศรี สมาชิกเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรบ้านม่วง จำกัด

อ่านต่อ

15 มีนาคม 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร และข้าราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านต่อ

15 มีนาคม 2561 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายสุรินทร์ วทัญญู สหกรณ์จังหวัดราชบุรี นายเฉลิม นวลนิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมแปลงใหญ่วัดเพลง จำกัด

อ่านต่อ

ผลงานที่ผ่านมา

     
2017 10 05 16 50 24 v001 v002
VTR ผลการดำเนินงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
ปี 2560 และยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์
ปี 2561
ผลงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2558 - 2559 การเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจสหกรณ์
        
v003 v2001 v2002
เสริมศักยภาพผู้นำสหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร สัมภาษณ์ผู้จัดการ
สหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก
สกก.ทำข้าวถุงขายตรงสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ข่าวเศรษฐกิจ ครอบครัวข่าว3
     
v2003  Bookcpd 100Y 24jul2560  
ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกช่วยชาวนา หนังสือสรุปโครงการกิจกรรม๑๐๐ปี   


icon poll2
 
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กรมส่งเสริมสหกรณ์icon fb coopnewsicon fb coopshop
 
ban coopshopth
ban connect led
29101893 869269906601298 2506015199903875072 n 1
ศสท.ได้ทำการปรับเปลี่ยน URL เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลางกรมฯ icon new1
จากเดิม web.cpd.go.th 
เป็น office.cpd.go.th แล้ว 
ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และแก้ไขข้อมูล
เว็บไซต์ของท่านได้จาก URL ดังกล่าว 
สรุปผลรับฟังความคิดเห็นในร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ.....
และเอกสารประกอบนำเสนอคณะรัฐมนตรี icon new1
1. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
2.หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
3. ผลกระทบและความคุ้มค่า 
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะ 
กำหนด วัน สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
ศสท. ได้จัดทำสารสนเทศสหกรณ์ปี 2560 ( ณ 31 ธ.ค. 2560) ทำเนียบสหกรณ์
และค้นหาที่อยู่สหกรณ์ เผยแพร่ในเมนู สารสนเทศกรมฯ 
> สารสนเทศกรมส่งเสริมสหกรณ์