A- A A+

 icon music3 i fb i sitemap  i search  i thai  i eng 

logonewcpd V3

new vision cpd88


pic director pichet
pic new book2pic talk dire2
ban good boss

ban actcpd icon all cat

17 ตุลาคม 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ นางกัญจนา ภัทรวนาคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์ นายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และคณะ

อ่านต่อ

12 ตุลาคม 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านต่อ

12 ตุลาคม 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเข้าร่วมในพิธี

อ่านต่อ

12 ตุลาคม 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 39 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี

อ่านต่อ

11 ตุลาคม 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด

อ่านต่อ

11 ตุลาคม 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจกำกับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อ่านต่อ

11 ตุลาคม 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางกัญจนา ภัทรวนาคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์ และคณะ เข้าร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดในการส่งออกสินค้าสหกรณ์ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

อ่านต่อ

11 ตุลาคม 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายชวลิต รุ่งสถาพร สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

อ่านต่อ

วิดิทัศน์ผู้บริหาร

     
2018 10 16 14 36 30 2018 10 16 14 23 41 2018 09 10 16 04 12

ช่วยคิดช่วยทำครอบครัวข่าวเช้า

เปิดใจ กฤษฎา บุญราช" รมว.เกษตรและสหกรณ์ ..."ประชาชนอย่าตกใจกับเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์เลี้ยง .. นายกรัฐมนตรีย้ำต้องไม่สร้างภาระให้ประชาชน" กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าโครงการปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้ ลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 61/62 โดยสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวให้ปลูกพืชชนิดอื่นแทน เช่น ข้าวโพด ที่ตลาดต้องการมากกว่า และให้ผลตอบแทนสูง เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรมากขึ้น 
     
2018 09 10 16 02 46 2018 09 10 16 00 45 2018 09 10 10 28 51
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งแก้ปัญหาสภาพคล่อง และตรวจสอบปัญหาในทุกด้าน รวมถึงการบังคับใช้ตามข้อระเบียบ พบที่ผ่านมามีบางส่วนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขระเบียบของสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชี้แจงสภาพคล่องชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยยังมั่นคง จากกรณีมีข่าวสภาพของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีปัญหาสภาพคล่องและอยู่ในภาวะเสี่ยง ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ออกมาชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง ยืนยันว่ายังมีสภาพคล่องและมั่นคง มีสินทรัพย์รวมกว่า 1 แสนล้านบาท LIVE…การประชุมชี้แจงโครงการปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้ให้เกษตรกรผ่านกลไกสหกรณ์ จากห้องประชุมแซฟไฟร์ อิมแพคฟอรั่ม (Hall9) เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
     
2018 09 06 10 23 57

2018 08 30 16 35 21

 2018 08 29 14 56 34
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชี้แจงสภาพคล่องชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยยังมั่นคง จากกรณีมีข่าวสภาพของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีปัญหาสภาพคล่องและอยู่ในภาวะเสี่ยง ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ออกมาชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง ยืนยันว่ายังมีสภาพคล่องและมั่นคง มีสินทรัพย์รวมกว่า 1 แสนล้านบาท และมีหนี้เสียไม่ถึงร้อยละ 0.1 เจาะลึกประเด็นร้อน "วิกฤต "สหกรณ์ออมทรัพย์" เผือกร้อนในมือรัฐบาล" รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. สหกรณ์การเกษตร ถือว่าเป็นองค์กรของกลุ่มเกษตรกรที่มีส่วนสำคัญอย่างมากในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกพื้นที่ รัฐบาลจึงจะใช้กลไกของสหกรณ์การเกษตรให้เข้ามาช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร รวมถึงมีบทบาทในการส่งเสริมอาชีพ สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชน และส่งผ่านความช่วยเหลือจากรัฐบาลไปสู่ประชาชน
     
     icon all cat
     
icon poll2
 
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กรมส่งเสริมสหกรณ์icon fb coopnewsicon fb coopshop

banner line cpd
 
ban coopshopth
ban connect led

ban law

 administrative court 

 AERS 2018 08 28 15 35 24
 
 
images 12oct2561
กสส.ชี้แจงขั้นตอนการของบประมาณโครงการไทยนิยมยั่งยืน
เอกสารชี้แจงกรณีข่าวการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารจัดการ
และกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์