A- A A+

 icon music3 i fb i sitemap  i search  i thai  i eng 

logonewcpd V3

new vision cpd88

banner info
icon all cat

pic director pichet
pic new book2pic talk dire2
ban good boss

ban actcpd icon all cat

18 มิถุนายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ สังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ

อ่านต่อ

18 มิถุนายน 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านต่อ

18 มิถุนายน 2561 ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานเปิดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการ ส่งเสริมและกำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่

อ่านต่อ

18 มิถุนายน 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้โลตัส ร่วมเปิด “โครงการเทสโก้โลตัส ซื้อข้าวโดยตรงจากชาวนาใน 4 จังหวัดภาคอีสาน”ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

17 มิถุนายน 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ"สร้างกรอบแนวคิดที่ยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์"

อ่านต่อ

16 มิถุนายน 2561 นายเชิดชัย พรหม แก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2563" และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ปรับกระบวนทัศน์ การทำงานสู่ความสำเร็จ"

อ่านต่อ

15 มิถุนายน 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายธนิต จันทร์ประทีป ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายการปฏิบัติงานข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จ้งหวัดนครพนม

อ่านต่อ

15 มิถุนายน 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลแก่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่มีผลการบริหารจัดการเงิน กพส.มีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ประเมิน ในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 46 จังหวัด และมอบนโยบายการบริหารเงิน กพส. แก่ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการบริหารจัดการเงิน กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

อ่านต่อ

วิดิทัศน์ผู้บริหาร

     
 2018 05 24 13 42 16 23may2561 2018 05 02 9 47 21

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า บริษัทอาลีบาบา กรุ๊ป ของจีน ได้ประสานมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งซื้อทุเรียนไทยล่วงหน้าอีก 800,000 ลูก หรือประมาณ 3,000 ตัน เพื่อนำไปขายผ่านตลาดออนไลน์ โดยจะเริ่มซื้อขายกันในปีหน้า


สารคดีข่าว 
"การส่งเสริมธุรกิจผลไม้ของสหกรณ์
ภาคตะวันออก" 

อาลีบาบา เตรียมซื้อทุเรียนตรงจากสหกรณ์ เรื่องเด่นเย็นนี้ ช่วงจอโลกเศรษฐกิจออกอากาศเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

     
pic video 18april2561  2018 04 04 20 44 01  29594841 881551655373123 5106302917291462810 n
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แก้โกงสหกรณ์ การปฏิรูประบบราชการไม่ใช่แค่เชิงระบบ แต่ต้องปฎิรูปการเรียนรู้ของตัวข้าราชการด้วย จึงเป็นที่มาของหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์... ลงนามข้อมูลสารสนเทศ 3 หน่วยงานหลัก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการข้าว และกรมการปกครอง
     
2018 04 04 13 25 07  hqdefault  2018 03 16 13 27 12
รายการคนไทยหัวใจเกษตร ออกอากาศ 4 เม.ย. โครงการคนรุ่นใหม่ไทยนิยมยั่งยืน นำบุคลากรรุ่นใหม่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน เรียนรู้แนวพระราชดำริ และลงมือปฎิบัติจริง ให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ในการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้ร่วม "โครงการคนรุ่นใหม่ไทยนิยมยั่งยืนขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาพัฒนาสหกรณ์อำเภอแม่แจ่ม" หลักสูตรที่ 2 ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี 
"จัดการพื้นที่เกษตรกรรม" 
ณ ชุมชนบ้านสองธาร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รมช.เกษตรฯ เน้นย้ำชาวสหกรณ์หุบกะพงสร้างความสามัคคีและสานต่อพระราชประสงค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในรายการ "จับกระแสเกษตร โครงการหุบกะพง" คนไทยหัวใจเกษตรช่อง 9 หมายเลข 30
     icon all cat
     
icon poll2
 
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กรมส่งเสริมสหกรณ์icon fb coopnewsicon fb coopshop
 
ban coopshopth
ban connect led

ban law

administrative court
 
 
 
35242729 917329111795377 5424333739666702336 n
 รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
ส่งเสริมและกำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่
โดยรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
ส่งเสริมและกำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่
 
ตั้งแต่วันที่  7 มิถุนายน 2561 -  26 มิถุนายน 2561 icon new1
เอกสารการประชุม Video Conference โครงการสนับสนุนการผลิต
หรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัด 
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 icon new1