A- A A+

 icon music3 i fb i sitemap  i search  i thai  i eng 

logonewcpd V3

new vision cpd88


pic director pichet
pic new book2pic talk dire2
ban good boss

ban actcpd icon all cat

17 สิงหาคม 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน”และมอบแนวทางการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน เพื่อให้บุคคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำระบบการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่านต่อ

16 สิงหาคม 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตผักในโรงเรือนของภาคเอกชนจีน โดยการสนับสนุนของเกษตรมณฑลซานตง

อ่านต่อ

16 สิงหาคม 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะสมาชิกสหกรณ์เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการเดินหน้าหน้าโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61

อ่านต่อ

15 สิงหาคม 2561 ช่วงบ่าย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะได้เข้าเยี่ยมชมกิจการอุตสาหกรรมการผลิตผักและการวิจัยพืชผัก ของเมืองโซวกวง (Shouguang)

อ่านต่อ

15 สิงหาคม 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา

อ่านต่อ

15 สิงหาคม 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยอัครฑูตที่ปรึกษาฝ่ายเกษตรไทยประจำกรุงปักกิ่ง และคณะศึกษาดูงานภายใต้โครงการความร่วมมือการเกษตรระหว่างจีน-ไทยฯ

อ่านต่อ

14 สิงหาคม 2561 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่านต่อ

14 สิงหาคม 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานพิธีปล่อยขบวนคาราวานกระจายสินค้าประมงและปศุสัตว์ ของชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด

อ่านต่อ

วิดิทัศน์ผู้บริหาร

     
2018 08 10 16 17 19 2018 08 10 15 19 00 pic rongnayok
บรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติในการขับเคลื่อนสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักด้านการเกษตรในระดับอำเภอ" ณ หอประชุมกองทัพอากาศ โดย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปาฐกถาพิเศษ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวข้อ “การขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยระบบสหกรณ์ จุดประกายสหกรณ์เกษตรแกนหลักเคลื่อนฐานราก โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
     
2018 07 17 16 37 06  2018 07 17 14 46 32  2018 07 12 9 42 10
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันการจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือประกอบธุรกิจการเกษตรโดยสหกรณ์ได้รับการคัดเลือกภายใต้การจัดสรรงบประมาณกลางปี 2561 จำนวน 1,768 ล้านบาท ในพื้นที่ 67 จังหวัด เป็นสหกรณ์ที่มีศักยภาพ มีผลการดำเนินงานที่โปร่งใส มีการบริหารจัดการธุรกิจที่เข้มแข็ง สามารถตรวจสอบได้ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ยืนยัน งบฯ ไทยนิยมยั่งยืน 2.5 หมื่นล้านบาท ยังไม่พบเหตุทุจริตและการจัดซื้อเครื่องมือประกอบธุรกิจการเกษตรและได้ในราคาที่ต่ำสุด

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานและสักขีพยานพิธีลงนามข้อตกลง MOU ซื้อขายทุเรียน ระหว่างตัวแทนบริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป ของจีน กับสหกรณ์ชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออก 3 แห่ง 
ณ ห้องประชุม115 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2561


     
2018 07 03 15 42 49  2018 07 03 15 54 08  2018 06 21 14 13 06
2 ก.ค 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ออกรายการเดินหน้าประเทศไทย เกี่ยวกับประเด็น "การส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ผลิตผลไม้คุณภาพและการบริหารจัดการผลผลิตโดยระบบสหกรณ์เพื่อกระจายสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ” ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด และสวนประกอบทรัพย์ จังหวัดจันทบุรี 30 มิ.ย.61 ตอน “โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เสริมฐานรายได้ความมั่นคงให้เกษตรกร”  
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีการซื้อรถยก(โฟล์คลิฟต์)ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อรวบรวมและแปรรูปยางพารา ให้เสร็จภายใน 15 วัน ถ้าพบทุจริตให้ดำเนินการตามกฎหมายและวินัย

     icon all cat
     
icon poll2
 
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กรมส่งเสริมสหกรณ์icon fb coopnewsicon fb coopshop

banner line cpd
 
ban coopshopth
ban connect led

ban law

administrative court
 
 
 
39144060 980375725490715 9195117646037647360 n
ขอเชิญชมผลงานวิจัยแนวทางการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน
ด้วยบันไดความสำเร็จ 7 ขั้น ตามแนวพระราชดำริ
 icon new1
การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 icon new1
กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอขอบคุณทุกท่านที่บริจาคสมทบทุนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอุทกภัยในประเทศญี่ปุ่น
 icon new1
โครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสหกรณ์ ของพนักงานราชการ/ข้าราชการ
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในระหว่างเดือน กรกฏาคม – สิงหาคม 2561
กรมส่งเสริมสหกรณ์ชี้แจงขั้นตอนการของบประมาณโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
ภารกิจเร่งด่วน กรมส่งเสริมสหกรณ์