A- A A+

 icon music3 i fb i sitemap  i search  i thai  i eng 

logonewcpd V3

new vision cpd88

banner info
icon all cat

pic director pichet
pic new book2pic talk dire2
ban good boss

ban actcpd icon all cat

16 พฤศจิกายน 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสินค้าสหกรณ์สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

อ่านต่อ

16 พฤศจิกายน 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ฉลองครบรอบ 60 ปี และทำบุญผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น โรงพยาบาลอุทัยธานี

อ่านต่อ

15 พฤศจิกายน 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง

อ่านต่อ

15 พฤศจิกายน 2561 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ

15 พฤศจิกายน 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6 และนายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

อ่านต่อ

14 พฤศจิกายน 2561 นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

13 พฤศจิกายน 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ระดับกระทรวง ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม

อ่านต่อ

13 พฤศจิกายน 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมหารือการดำเนินการโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ ห้องประชุม 124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

วิดิทัศน์ผู้บริหาร

     
2018 11 15 10 50 37 2018 10 31 16 34 29 2018 10 16 14 36 30

กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง และข้อมูลสารสนเทศด้านการส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ อาคาร 1 ชั้น 6 การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

วีดิทัศน์ การสร้างการรับรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ช่วยคิดช่วยทำครอบครัวข่าวเช้า
     
2018 10 16 14 23 41 2018 09 10 16 04 12 2018 09 10 16 02 46
เปิดใจ กฤษฎา บุญราช" รมว.เกษตรและสหกรณ์ ..."ประชาชนอย่าตกใจกับเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์เลี้ยง .. นายกรัฐมนตรีย้ำต้องไม่สร้างภาระให้ประชาชน" กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าโครงการปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้ ลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 61/62 โดยสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวให้ปลูกพืชชนิดอื่นแทน เช่น ข้าวโพด ที่ตลาดต้องการมากกว่า และให้ผลตอบแทนสูง เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรมากขึ้น  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งแก้ปัญหาสภาพคล่อง และตรวจสอบปัญหาในทุกด้าน รวมถึงการบังคับใช้ตามข้อระเบียบ พบที่ผ่านมามีบางส่วนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขระเบียบของสหกรณ์
     
2018 09 10 16 00 45

2018 09 10 10 28 51

2018 09 06 10 23 57 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชี้แจงสภาพคล่องชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยยังมั่นคง จากกรณีมีข่าวสภาพของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีปัญหาสภาพคล่องและอยู่ในภาวะเสี่ยง ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ออกมาชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง ยืนยันว่ายังมีสภาพคล่องและมั่นคง มีสินทรัพย์รวมกว่า 1 แสนล้านบาท LIVE…การประชุมชี้แจงโครงการปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้ให้เกษตรกรผ่านกลไกสหกรณ์ จากห้องประชุมแซฟไฟร์ อิมแพคฟอรั่ม (Hall9) เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชี้แจงสภาพคล่องชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยยังมั่นคง จากกรณีมีข่าวสภาพของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีปัญหาสภาพคล่องและอยู่ในภาวะเสี่ยง ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ออกมาชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง ยืนยันว่ายังมีสภาพคล่องและมั่นคง มีสินทรัพย์รวมกว่า 1 แสนล้านบาท และมีหนี้เสียไม่ถึงร้อยละ 0.1
     
     icon all cat
     
icon poll2
 
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กรมส่งเสริมสหกรณ์icon fb coopnewsicon fb coopshop

banner line cpd
 
ban coopshopth
ban connect led

ban law

ban stat growth2561
 
 administrative court 

 AERS 2018 08 28 15 35 24

 
 
 
กสส.ชี้แจงขั้นตอนการของบประมาณโครงการไทยนิยมยั่งยืน
เอกสารชี้แจงกรณีข่าวการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารจัดการ
และกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์