กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
:: กรมส่งเสริมสหกรณ์ - Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • sanew2
sanew22
Slideshow CSS by WOWSlider.com v4.8
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ค้นหาสารสนเทศสหกรณ์ สถิติสหกรณ์ คลินิคกฏหมาย กองทุนพัฒนาสหกรณ์ รับสมัครงาน ภาษาไทย English
  

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
 พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542  
 พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511  
 พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547  
 กฏหมายสหกรณ์ของต่างประเทศ  
 พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ พ.ศ.2551  
 พรบ.น่ารู้  
   
 กฏหมายน่ารู้  
 กฎหมายเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ที่กำลังแก้ไขปรับปรุง  
 กฎหมายเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง สหกรณ์รับจำนำหุ้นสมาชิกเพื่อประกันการชำระหนี้ได้หรือไม่ ?  
 กฎหมายเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์ การเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์  
 กฎหมายเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
 ทรัพย์สินของลูกหนี้ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี  
 กฎหมายเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง มอบอำนาจให้ฟ้องคดีแทนสหกรณ์  
   
 พระราชบัญญัติด้าน IT  
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
        ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐  
   
 พระราชบัญญัติอื่นๆ  
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ต่อจากฉบับที่1)
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ต่อจากฉบับที่2)  
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ต่อจากฉบับที่3)  
 พระราชบัญญัติกองทุนเลี้ยงชีพ 2530  
          กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่สหกรณ์  

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2557 กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
แสดงผลได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ Firefox , Chrome , Safari