กรมส่งเสริมสหกรณ์ :: Cooperative Promotion Department :::::
     Please wait..........
:: กรมส่งเสริมสหกรณ์ - Cooperative Promotion Department ::
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ค้นหาสารสนเทศสหกรณ์ สถิติสหกรณ์ คลินิคกฏหมาย กองทุนพัฒนาสหกรณ์ รับสมัครงาน ภาษาไทย English
   
      
   
   

   
      
   
   

   
      
   
   

   
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   

   
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   

   
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   

qrcode
QR CODE
กรมส่งเสริมสหกรณ์
คำแนะนำการใช้งาน


qrcode
QR CODE
กรมส่งเสริมสหกรณ์
คำแนะนำการใช้งาน


qrcode
QR CODE
กรมส่งเสริมสหกรณ์
คำแนะนำการใช้งาน


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

  ::: กรมส่งเสริมสหกรณ์ยินดีต้อนรับ ::: ::: วันคล้ายวันสถาปนากรมฯ ครบรอบ 39 ปี ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2554 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ นั้น ขอความร่วมมือท่านที่มาร่วมงานนำรถยนต์ไปจอดบริเวณใกล้เคียงหรือที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัยทั้งนี้ กองคลัง ได้จัดรถรับ-ส่ง ตั้งแต่เวลา 07.00-13.00 น. ::: ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์<<คลิ๊ก>>::: ศูนย์สารสนเทศขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในหน่วยงานทุกท่านกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจต่อบริการของศูนย์สารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2554 ผ่านทางเว็บไซต์ ของกรมฯ<<คลิ๊กแบบสำรวจ>> :::::: อย่าพลาด ! กิจกรรมดีๆทุกวันศุกร์ตลอดเทศกาลเข้าพรรษาชมรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเจ้าหน้าที่กรมฯ ร่วมกับสวัสดิการกรมฯ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเดินตามรอยพระยุคลบาท “ด้วยการทำดีและการให้” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่ 3 ศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554 เวลา 8.00-16.00 น. ณ วัดเทวราชกุญชร :::::: ขอเชิญติดตามข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทางหนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า "สหกรณ์"ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป และขอเชิญส่งข้อมูลข่าวสารที่ต้องการลงพิมพ์ในหน้า"สหกรณ์"ได้ที่ cpdnews00@gmail.com หรือ cpd.news@hotmail.com::: ข้อมูลสารสนเทศ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ ณ 1 มกราคม 2553 เผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว ::: สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ เป็นหมายเลขโทรศัพท์ 02-3333700 และ 02-3333833 ::: การเตรียมการการดำเนินการประชุมทางไกลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามหนังสือที่ กษ 1105/4497<<คลิ๊ก>> ::: ------<<คลิ๊ก>>

 
   (ร่าง)แผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
   การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2554/2555
   คณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบเงินช่วยเหลือ ให้แก่บุคลากร
   ในสังกัดที่ประสบภัยน้ำท่วม (ครั้งที่ 2) 
   คำพยากรณ์ในพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2554 
   คัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น  |  เอกสารแนบ
   การจัดทำข้อมูล Profile สหกรณ์ 
   กิจกรรมสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2554
   การกำหนดมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2554 และการปฏิบัติงานตามคำรับรอง ปี 2554 
   วันที่ 26 กันยายน 2554
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
   วันที่ 21 กันยายน 2554
    งานสังสรรค์สมาคมนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
    วันที่ 20 กันยายน 2554
    เงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี
     วันที่ 19 กันยายน 2554
    (ร่าง)แผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
    การจัดทำสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เอกสาร แนบ1 | เอกสาร แนบ2 
    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
   
   
 
 นายโอภาส  กลั่นบุศย์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันหว่านถั่วเขียว เก็บเกี่ยวข้าวโพด  ปี  2554 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว  ปี 2554 และโครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนในเขตนิคมสหกรณ์แม่สอด  จังหวัดตาก 
คลิ๊กรายละเอียด>>
 นาย โอภาส  กลั่นบุศย์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันหว่านถั่วเขียว เก็บเกี่ยวข้าวโพด  ปี  2554 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว  ปี 2554 และโครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนในเขตนิคมสหกรณ์แม่สอด  จังหวัดตาก 
คลิ๊กรายละเอียด>>

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ประจำปี 2554 “ งานอยู่ก็รัก จากก็คิดถึง” ..
อ่านรายละเอียด>>

นาย สมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์และเปิดตลาดข้าวสารสหกรณ์ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายข้าวหอมมะลิของสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวสารในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ...
อ่านรายละเอียด>>
   

 
     
     
 

 

 
     
     
     
     
     
 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


 
     
     
 

 

 
     
     
     
     
     
 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


 
     
     
 

 

 
     
     
     
     
     
 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2557 กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
แสดงผลได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ Firefox , Chrome , Safari