กรมส่งเสริมสหกรณ์ :: Cooperative Promotion Department :::::
     Please wait..........
:: กรมส่งเสริมสหกรณ์ - Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • sanew2
sanew22
Slideshow CSS by WOWSlider.com v4.8
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ค้นหาสารสนเทศสหกรณ์ สถิติสหกรณ์ คลินิคกฏหมาย กองทุนพัฒนาสหกรณ์ รับสมัครงาน ภาษาไทย English
   
      
   
   

   
      
   
   

   
      
   
   

   
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   

   
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   

   
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   

qrcode
QR CODE
กรมส่งเสริมสหกรณ์
คำแนะนำการใช้งาน


qrcode
QR CODE
กรมส่งเสริมสหกรณ์
คำแนะนำการใช้งาน


qrcode
QR CODE
กรมส่งเสริมสหกรณ์
คำแนะนำการใช้งาน


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

  ::: กรมส่งเสริมสหกรณ์ยินดีต้อนรับ ::: ::: วันคล้ายวันสถาปนากรมฯ ครบรอบ 39 ปี ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2554 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ นั้น ขอความร่วมมือท่านที่มาร่วมงานนำรถยนต์ไปจอดบริเวณใกล้เคียงหรือที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัยทั้งนี้ กองคลัง ได้จัดรถรับ-ส่ง ตั้งแต่เวลา 07.00-13.00 น. ::: ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์<<คลิ๊ก>>::: ศูนย์สารสนเทศขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในหน่วยงานทุกท่านกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจต่อบริการของศูนย์สารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2554 ผ่านทางเว็บไซต์ ของกรมฯ<<คลิ๊กแบบสำรวจ>> :::::: อย่าพลาด ! กิจกรรมดีๆทุกวันศุกร์ตลอดเทศกาลเข้าพรรษาชมรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเจ้าหน้าที่กรมฯ ร่วมกับสวัสดิการกรมฯ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเดินตามรอยพระยุคลบาท “ด้วยการทำดีและการให้” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่ 3 ศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554 เวลา 8.00-16.00 น. ณ วัดเทวราชกุญชร :::::: ขอเชิญติดตามข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทางหนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า "สหกรณ์"ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป และขอเชิญส่งข้อมูลข่าวสารที่ต้องการลงพิมพ์ในหน้า"สหกรณ์"ได้ที่ cpdnews00@gmail.com หรือ cpd.news@hotmail.com::: ข้อมูลสารสนเทศ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ ณ 1 มกราคม 2553 เผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว ::: สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ เป็นหมายเลขโทรศัพท์ 02-3333700 และ 02-3333833 ::: การเตรียมการการดำเนินการประชุมทางไกลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามหนังสือที่ กษ 1105/4497<<คลิ๊ก>> ::: ------<<คลิ๊ก>>

 
   (ร่าง)แผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
   การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2554/2555
   คณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบเงินช่วยเหลือ ให้แก่บุคลากร
   ในสังกัดที่ประสบภัยน้ำท่วม (ครั้งที่ 2) 
   คำพยากรณ์ในพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2554 
   คัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น  |  เอกสารแนบ
   การจัดทำข้อมูล Profile สหกรณ์ 
   กิจกรรมสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2554
   การกำหนดมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2554 และการปฏิบัติงานตามคำรับรอง ปี 2554 
   วันที่ 26 กันยายน 2554
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
   วันที่ 21 กันยายน 2554
    งานสังสรรค์สมาคมนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
    วันที่ 20 กันยายน 2554
    เงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี
     วันที่ 19 กันยายน 2554
    (ร่าง)แผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
    การจัดทำสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เอกสาร แนบ1 | เอกสาร แนบ2 
    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
   
   
 
 นายโอภาส  กลั่นบุศย์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันหว่านถั่วเขียว เก็บเกี่ยวข้าวโพด  ปี  2554 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว  ปี 2554 และโครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนในเขตนิคมสหกรณ์แม่สอด  จังหวัดตาก 
คลิ๊กรายละเอียด>>
 นาย โอภาส  กลั่นบุศย์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันหว่านถั่วเขียว เก็บเกี่ยวข้าวโพด  ปี  2554 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว  ปี 2554 และโครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนในเขตนิคมสหกรณ์แม่สอด  จังหวัดตาก 
คลิ๊กรายละเอียด>>

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ประจำปี 2554 “ งานอยู่ก็รัก จากก็คิดถึง” ..
อ่านรายละเอียด>>

นาย สมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์และเปิดตลาดข้าวสารสหกรณ์ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายข้าวหอมมะลิของสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวสารในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ...
อ่านรายละเอียด>>
   

 
     
     
 

 

 
     
     
     
     
     
 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


 
     
     
 

 

 
     
     
     
     
     
 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


 
     
     
 

 

 
     
     
     
     
     
 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2557 กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
แสดงผลได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ Firefox , Chrome , Safari