::กรมส่งเสริมสหกรณ์ - Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ภาษาไทย English ถวายสัตย์ปฏิญาณ ออนไลน์
หน้าหลักกระทู้
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุณาตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด มีสมาชิกเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก ซึ่งดิฉันก็เป็นผู้หนึ่งในนั้นแต่ตั้งแต่เริ่มการสมัครเป็นสมาชิก การหักเงินค่าหุ้น การกู้ยืมเงิน การรับชำระเงินค่าหุ้นและเงินกู้ยืมต่างๆ มีปัญหาทุกอย่างแม้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด จะมีเบอโทรศัพท์หรือเวบไซต์แต่ก็ไม่สามารถที่จะติดต่อหรือสื่อสารกับสมาชิกได้ ทำให้ดิฉันคิดว่าสหกรณ์ฯ น่าจะมีปัญหาแต่ไม่ทราบว่าเรื่องใด หากมีปัญหาใดก็น่าจะแจ้งให้สมาชิกรับทราบบ้าง จึงอยากขอให้ท่านอธิบดีช่วยสั่งการให้ตรวจสอบสหกรณ์ฯด้วยนะคะ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
โดย : N_P - (10/07/2553 16:42:32)
IP: 115.67.147.139

ความเห็นที่ 1
ขอเพิ่มเติมข้างบนนะคะท่านสามารถตรวจสอบได้ว่ามีปัญหาใดบ้างจากเวบบอร์ดของสหกรณ์เองมีปัญหาเยอะน่าดูเลยละ ขอบคุณคะ
โดย : N_P - (10/07/2553 17:06:24)
IP: 115.67.119.40

ความเห็นที่ 2

ขอบคุณครับที่ท่านสมาชิกสหกรณ์ N_P ให้ความใส่ใจในการบริหารสหกรณ์ของท่าน และช่วยกันตรวจสอบ ผมในฐานะทีเป็นผู้รับผิดชอบดูแลส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนี้
ผมได้ส่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ไปประสานงานกับทางสหกรณ์แล้ว และได้มีหนังสือสอบถามทางสหกรณ์ให้ช่วยชี้แจงสาเหตุตามที่ท่านกล่าวถึง ผมได้ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ไปติดตามแนะนำการทำงานของสหกรณ์เป็นประจำอยู่แล้ว แต่ยังไม่พบข้อบกพร่องที่ชัดเจน เนื่องจากสหกรณ์นี้เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่มีสมาชิกมาก การให้บริการอาจไม่รวดเร็ว หากท่านสมาชิกพบข้อบกพร่องหรือมีเหตุที่ส่อไปในทางไม่ชอบที่ชัดเจนขอให้แจ้งทางสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 ได้โดยตรง โทร 022415902 - 3 หรือโทรสาร 022433194 สำนักงานยินดีที่จะเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมให้กระจ่างขึ้นครับ
โดย : นายวิเชียร แท่นธรรมโรจน์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 - (12/07/2553 11:16:32)
IP: 10.185.106.186

ความเห็นที่ 3
เอาละมวยมีอาการ ผู้ตรวจการบุกๆๆๆๆๆ ผู้ตรวจสอบกิจการบุกๆๆๆๆๆๆ ทุกเดือนผู้ตรวจสอบกิจการต้องแถลงในที่ประชุมประจำเดือนให้กับคณะกรรมการ
โดย : อย่าชักช้า - (12/07/2553 14:06:40)
IP: 115.67.213.18

ความเห็นที่ 4
ผมได้รับแจ้งจากทางสหกรณ์มาแล้วว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาชิกไม่สามารถติดต่อสหกรณ์ทางโทรศัพธ์หรือเวบไซต์ได้เนื่องจากเวบล่มและสายโทรสัพย์ถูกหนูกัด
ทำให้โทรศัพย์และแฟกซ์รวมทั้งเวบใช้การไม่ได้ กำลังดำเนินการแก้ไขครับ
จะเรียบร้อยเร็วๆนี้แหละครับ ตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรอย่างที่ท่านอย่าฃักฃ้าว่าหรอกครับ ผู้ตรวจสอบกิจการ ก็ปฏิบัติงานการตรวจสอบและรายงานอยู่แล้วตามปกติ ผู้ตรวจการสกรณ์ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณืก็เข้าตรวจการแล้วครับ ยังไม่มีเหตุผิดปกติครับ
โดย : นายวิเชียร แท่นธรรมโรจน์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 - (12/07/2553 15:39:57)
IP: 10.185.106.186

ความเห็นที่ 5
ใกล้มีการย้ายสหกรณ์จังหวัดกันอีกแล้ว
โดย : มีกลิ่น - (12/07/2553 20:24:52)
IP: 125.25.189.76

ความเห็นที่ 6
เรียนท่านสมาชิกสหกรณ์ N_P และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ทุกท่านเพื่อโปรดทราบ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับ ส่งเสริมสหกรณ์ดังกล่าว ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า สหกรณ์ฯได้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงสาเหตุที่สมาชิกประสบปัญหาดังกล่าว แล้ว ดังนี้.-
1.) สายโทรศัพท์ภายในอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ หมายเลข 0 2241 5250 - 1 ถูกหนูกัดแทะจนใช้การไม่ได้ สหกรณ์ฯได้เร่งแก้ไขโดยจัดจ้างบริษัทเอกชนทำการวางระบบใหม่ทั้งหมดจากคู่สายเดิม มีตู้แยกเป็น 35 คู่สายครอบคลุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง และโทรสาร 2 เครื่อง
2.) สหกรณ์ฯได้ยกเลิกเว็บไซด์เดิม และจัดจ้างบริษัทเอกชนทำการวางระบบการทำงานของสหกรณ์และเว็บไซด์ใหม่ โดยขอให้บริษัทได้ดำเนินการในส่วนของเว็บไซด์ให้สามารถแจ้งข่าวสารแก่สมาชิกได้ในระดับหนึ่งก่อนคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินเดือน สิงหาคม 2553 สำหรับการให้สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกเอง ต้องรอให้การวางระบบการทำงานแล้วเสร็ก่อน ทั้งนี้ ในขณะนี้สมาชิกสามารถติดต่อสื่อสารกับสหกรณ์ ได้ทางโทรศัพท์มือถือ (ฝ่ายเงินกู้) หมายเลข 08 1353 7132 - 4 (ฝ่ายทะเบียนข้อมูล) หมายเลข 08 1353 7123 - 9 และ 08 1357 6374 - 5
โดย : สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พ้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ - (15/07/2553 12:30:10)
IP: 10.185.106.156

ความเห็นที่ 7
เป็นไปได้หรือไม่ที่สหกรณ์จะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อการบริการที่รวดเร็วและถูกต้อง
โดย : อินดี้ - (23/09/2553 08:18:27)
IP: 182.52.193.149

ความเห็นที่ 8
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน้าเวปไซด์ที่ให้แสดงความคิดเห็นนั้นทำยากมาก โปรดปรับปรุงให้ง่ายต่อการแสดงความคิดเห็นด้วยครับ
โดย : เจตน์ - (23/09/2553 08:31:03)
IP: 182.52.193.149

ความเห็นที่ 9
โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ที่เคยแจ้งยืนยันว่าให้หักหนี้ และค่าหุ้นแล้วแต่บัญชีก็ยังไม่ถูกหักเงินในบัญชีก็มีจำนวนเท่าเดิม
โดย : สุรจนา เขื่อนกองแก้ว - (25/04/2554 13:51:04)
IP: 125.26.198.70

ความเห็นที่ 10
AUHO11 <a href="http://kisosfwqkymv.com/">kisosfwqkymv</a>, [url=http://mjrfulnunqvk.com/]mjrfulnunqvk[/url], [link=http://qccpmzttyfxu.com/]qccpmzttyfxu[/link], http://zphwvcucvvig.com/
โดย : byimvwje - (09/10/2554 08:09:18)
IP: 202.60.56.221

ความเห็นที่ 11
http://www.burbagssale2013.com/ Burberry Outlet
http://www.cheaphollistersale.co.uk/ Cheap Hollister Clothes
http://www.coachblackfriday2014.com/ Coach Black Friday
http://www.coach-storeoutletonline.com/ Coach Black Friday 2013
http://www.coachcoachoutlet.com/ Coach Cyber Monday
http://www.coachxfactory.com/ Coach Factory
http://www.coach-factoryoutletonline.net/ Coach Outlet Factory
http://www.coach-outletusa.com/ Coach Outlet USA
http://www.coach-pursesfactory.com/ Coach Purses Factory
http://www.coachpurseusa.com/ Coach Purses USA
http://www.coach-storeoutlet.com/ Coach Store Outlet
http://www.coachxpursesonsale.com/ Coach Purses On Sale
http://www.discountbeatsbydresale.com/ Monster Beats Outlet
http://www.louis-vuittonblackfriday.com/ Louis Vuitton Outlet
http://www.lv-guccishoesfactory.com/ Louis Vuitton Factory
http://www.marcjacobsonsale.com/ Marc Jacobs On Sale
http://www.mcmworldwides.com/ MCM Outlet
http://www.mcmoutlet-jp.com/ MCM &#24215;&#38138;
http://www.oakleysunglassesfactory.com/ cheap oakley sunglasses
http://www.michaelkorsmas.com/ Michael Kors Outlet
http://www.michaelkors.so/ Michael Kors Outlet
http://www.michaelkorsfactory-store.com/ Michael Kors Factory
http://www.michaelkorsoutletr.com/ Michael Kors Outlet
http://www.michael-korsfactoryonline.com/ Michael Kors Factory Online
http://www.newcoachfactory.com/ Coach Factory Outlet
http://www.north-faceoutletonlines.net/ North Face Outlet Online
http://www.polo-outletstore.com/ Polo Outlet Store
http://www.ralphlaurenuker.com/ Ralph Lauren UK
http://www.saclongchamppairs.com/ Sac Longchamp Pairs
http://www.tcoachoutletonline.com/ Coach Outlet Online
http://www.the-coachfactoryoutlet.com/ Coach Factory Oultet
http://www.uggaustralia.cc/ Ugg Australia
http://www.barbour-jacketsoutlet.com/ Barbour Jackets Outlet Online
http://www.canada-gooser.com/ Canada Goose Outlet
http://www.guccishoes-factorys.net/ Gucci Outlet Online
http://www.michaelkors-states.com/ Michael Kors Outlet
http://www.moncler-clearance.com/ Moncler Clearance
http://www.moncler-jacketsoutletonline.com/ Moncler Jackets Outlet Online
http://www.northsclearance.com/ North Clearace Outlet
http://www.ralph-pololaurens.com/ Polo Ralph Lauren Outlet Online
http://www.woolrich-clearance.com/ Woolrich Clearance
http://www.cvshopfactory.com/ shop.coachfactory.com
http://www.mksfactoryoutlet.com/ Michael Kors Factory Outlet
http://www.zxcoachoutlet.com/ Coach Outlet Online USA
http://www.thebeatsbydre.com/ Beats by Dre
http://www.newoutletonlinemall.com/ Coach Purses Outlet Online
http://www.clickmichaelkors.com/ Michael Kors USA
http://www.cmichaelkorsoutlet.com/ Michael Kors Outlet USA
โดย : POLO - (21/04/2557 07:38:56)
IP: 126.126.251.221

ความเห็นที่ 12
Ralph Lauren UK, http://www.polo-ralphlaurensoutlet.com/
โดย : mk - (30/04/2557 09:35:32)
IP: 208.107.61.101

ความเห็นที่ 13
Cheap Nike Air Jordan Shoes[url="http://airjordan6champagne.weebly.com"]Jordans 14 For Sale[/url]
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=WrMHhjKl-EM/" >Jordan 6 Retro Champagne</a>
[url=https://www.youtube.com/watch?v=WrMHhjKl-EM/]Jordan 6 Retro Champagne[/url]
โดย : Jordan 6 Retro Champagne - (29/06/2557 12:35:02)
IP: 110.86.187.144

ความเห็นที่ 14
Science specialist Detects Dangerous cheap jordan shoes obsession <a href="http://airjordan11lowconcord.designshuffle.com">Jordan 11 Black And White</a> [url="http://airjordan11lowconcord.designshuffle.com"]Jordan 11 Black And White[/url] http://airjordan11lowconcord.designshuffle.com
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=f4a75kRTTcc/" >Jordan 6 Retro Champagne</a>
[url=https://www.youtube.com/watch?v=f4a75kRTTcc/]Jordan 6 Retro Champagne[/url]
โดย : Jordan 6 Retro Champagne - (30/06/2557 23:14:20)
IP: 110.86.187.144

ความเห็นที่ 15
ivudui http://www.QS3PE5ZGdxC9IoVKTAPT2DBYpPkMKqfz.com
โดย : horny - (20/07/2557 09:40:18)
IP: 37.187.142.194

ความเห็นที่ 16
http://www.superbagsmarket.com/
http://www.superbagsmarket.com/louis-vuitton-bags-c-1.html
http://www.superbagsmarket.com/hermes-bags-c-2.html
http://www.superbagsmarket.com/prada-bags-c-3.html
http://www.superbagsmarket.com/chanel-bags-c-4.html
http://www.superbagsmarket.com/gucci-bags-c-5.html
http://www.superbagsmarket.com/burberry-bags-c-6.html
http://www.superbagsmarket.com/celine-bags-c-7.html
http://www.superbagsmarket.com/balenciaga-bags-c-8.html
http://www.superbagsmarket.com/christian-dior-bags-c-9.html
http://www.superbagsmarket.com/chloe-bags-c-10.html
http://www.superbagsmarket.com/bvlgari-bags-c-11.html
http://www.superbagsmarket.com/bally-bags-c-12.html
http://www.superbagsmarket.com/coach-bags-c-13.html
http://www.superbagsmarket.com/michael-kors-bags-c-14.html
http://www.superbagsmarket.com/mcm-bags-c-15.html
http://www.superbagsmarket.com/fendi-bags-c-16.html
http://www.superbagsmarket.com/mulberry-bags-c-17.html
http://www.superbagsmarket.com/marc-jacobs-bags-c-18.html
http://www.superbagsmarket.com/miu-miu-bags-c-19.html
http://www.superbagsmarket.com/ysl-bags-c-20.html
http://www.superbagsmarket.com/tory-burch-bags-c-21.html
http://www.superbagsmarket.com/givenchy-bags-c-22.html
http://www.superbagsmarket.com/ferragamo-bags-c-23.html
http://www.superbagsmarket.com/lancel-bags-c-24.html
http://www.superbagsmarket.com/loewe-bags-c-25.html
http://www.superbagsmarket.com/tods-bags-c-26.html
http://www.superbagsmarket.com/paul-smith-bags-c-27.html
http://www.superbagsmarket.com/dg-bags-c-28.html
http://www.superbagsmarket.com/alexander-wang-bags-c-29.html
http://www.superbagsmarket.com/bottega-veneta-bags-c-30.html
http://www.superbagsmarket.com/specials.html
http://www.guccishoesuk-2014.net/
http://www.superbagsmarket.com/
http://www.ralph-laurensale.com/
http://www.oakley-sunglassfactory.com/
http://www.michaelusakors.com/
http://www.beatsbydreoutlet.net/
http://www.polo-tshirts.com/
http://www.nike-jordanshoes.com/
http://www.northsclearance.com/
http://www.michaelkorsstates.com/
http://www.ralph-laurenhome.com/
http://www.polooutlet-store.com/
http://www.canada-gooser.com/
http://www.coach-blackfriday.net/
http://www.monsterbeatsbydres.com/
http://www.michaelkors.so/
http://www.burberrybags2014.com/
http://www.coach-factoryoutlets.net/
http://www.salongchamppairs.com/
http://www.north-faceoutlet.us.com/
http://www.barbour-jacketsoutlet.com/
http://www.coach-factory.net/
http://www.moncler-jacketsoutletonline.com/
http://www.mcmworldwides.com/
http://www.woolrich-clearance.com/
http://www.moncler-clearance.com/
โดย : mk - (05/08/2557 15:39:07)
IP: 216.18.211.165

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
รายละเอียด*
ชื่อ*
อีเมล์
 

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556 กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
แสดงผลได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ Firefox , Chrome , Safari