:: กรมส่งเสริมสหกรณ์ - Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • sanew6
  • sanew1
  • sanew5
  • sanew2
  • sanew3
  • sanew4
sanew16 sanew11 sanew51 sanew22 sanew33 sanew44
Slideshow CSS by WOWSlider.com v4.8
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ค้นหาสารสนเทศสหกรณ์ สถิติสหกรณ์ คลินิคกฏหมาย กองทุนพัฒนาสหกรณ์ รับสมัครงาน ภาษาไทย English
หน้าหลักกระทู้
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุณาตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด มีสมาชิกเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก ซึ่งดิฉันก็เป็นผู้หนึ่งในนั้นแต่ตั้งแต่เริ่มการสมัครเป็นสมาชิก การหักเงินค่าหุ้น การกู้ยืมเงิน การรับชำระเงินค่าหุ้นและเงินกู้ยืมต่างๆ มีปัญหาทุกอย่างแม้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด จะมีเบอโทรศัพท์หรือเวบไซต์แต่ก็ไม่สามารถที่จะติดต่อหรือสื่อสารกับสมาชิกได้ ทำให้ดิฉันคิดว่าสหกรณ์ฯ น่าจะมีปัญหาแต่ไม่ทราบว่าเรื่องใด หากมีปัญหาใดก็น่าจะแจ้งให้สมาชิกรับทราบบ้าง จึงอยากขอให้ท่านอธิบดีช่วยสั่งการให้ตรวจสอบสหกรณ์ฯด้วยนะคะ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
โดย : N_P - (10/07/2553 16:42:32)
IP: 115.67.147.139

ความเห็นที่ 1
ขอเพิ่มเติมข้างบนนะคะท่านสามารถตรวจสอบได้ว่ามีปัญหาใดบ้างจากเวบบอร์ดของสหกรณ์เองมีปัญหาเยอะน่าดูเลยละ ขอบคุณคะ
โดย : N_P - (10/07/2553 17:06:24)
IP: 115.67.119.40

ความเห็นที่ 2

ขอบคุณครับที่ท่านสมาชิกสหกรณ์ N_P ให้ความใส่ใจในการบริหารสหกรณ์ของท่าน และช่วยกันตรวจสอบ ผมในฐานะทีเป็นผู้รับผิดชอบดูแลส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนี้
ผมได้ส่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ไปประสานงานกับทางสหกรณ์แล้ว และได้มีหนังสือสอบถามทางสหกรณ์ให้ช่วยชี้แจงสาเหตุตามที่ท่านกล่าวถึง ผมได้ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ไปติดตามแนะนำการทำงานของสหกรณ์เป็นประจำอยู่แล้ว แต่ยังไม่พบข้อบกพร่องที่ชัดเจน เนื่องจากสหกรณ์นี้เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่มีสมาชิกมาก การให้บริการอาจไม่รวดเร็ว หากท่านสมาชิกพบข้อบกพร่องหรือมีเหตุที่ส่อไปในทางไม่ชอบที่ชัดเจนขอให้แจ้งทางสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 ได้โดยตรง โทร 022415902 - 3 หรือโทรสาร 022433194 สำนักงานยินดีที่จะเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมให้กระจ่างขึ้นครับ
โดย : นายวิเชียร แท่นธรรมโรจน์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 - (12/07/2553 11:16:32)
IP: 10.185.106.186

ความเห็นที่ 3
เอาละมวยมีอาการ ผู้ตรวจการบุกๆๆๆๆๆ ผู้ตรวจสอบกิจการบุกๆๆๆๆๆๆ ทุกเดือนผู้ตรวจสอบกิจการต้องแถลงในที่ประชุมประจำเดือนให้กับคณะกรรมการ
โดย : อย่าชักช้า - (12/07/2553 14:06:40)
IP: 115.67.213.18

ความเห็นที่ 4
ผมได้รับแจ้งจากทางสหกรณ์มาแล้วว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาชิกไม่สามารถติดต่อสหกรณ์ทางโทรศัพธ์หรือเวบไซต์ได้เนื่องจากเวบล่มและสายโทรสัพย์ถูกหนูกัด
ทำให้โทรศัพย์และแฟกซ์รวมทั้งเวบใช้การไม่ได้ กำลังดำเนินการแก้ไขครับ
จะเรียบร้อยเร็วๆนี้แหละครับ ตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรอย่างที่ท่านอย่าฃักฃ้าว่าหรอกครับ ผู้ตรวจสอบกิจการ ก็ปฏิบัติงานการตรวจสอบและรายงานอยู่แล้วตามปกติ ผู้ตรวจการสกรณ์ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณืก็เข้าตรวจการแล้วครับ ยังไม่มีเหตุผิดปกติครับ
โดย : นายวิเชียร แท่นธรรมโรจน์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 - (12/07/2553 15:39:57)
IP: 10.185.106.186

ความเห็นที่ 5
ใกล้มีการย้ายสหกรณ์จังหวัดกันอีกแล้ว
โดย : มีกลิ่น - (12/07/2553 20:24:52)
IP: 125.25.189.76

ความเห็นที่ 6
เรียนท่านสมาชิกสหกรณ์ N_P และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ทุกท่านเพื่อโปรดทราบ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับ ส่งเสริมสหกรณ์ดังกล่าว ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า สหกรณ์ฯได้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงสาเหตุที่สมาชิกประสบปัญหาดังกล่าว แล้ว ดังนี้.-
1.) สายโทรศัพท์ภายในอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ หมายเลข 0 2241 5250 - 1 ถูกหนูกัดแทะจนใช้การไม่ได้ สหกรณ์ฯได้เร่งแก้ไขโดยจัดจ้างบริษัทเอกชนทำการวางระบบใหม่ทั้งหมดจากคู่สายเดิม มีตู้แยกเป็น 35 คู่สายครอบคลุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง และโทรสาร 2 เครื่อง
2.) สหกรณ์ฯได้ยกเลิกเว็บไซด์เดิม และจัดจ้างบริษัทเอกชนทำการวางระบบการทำงานของสหกรณ์และเว็บไซด์ใหม่ โดยขอให้บริษัทได้ดำเนินการในส่วนของเว็บไซด์ให้สามารถแจ้งข่าวสารแก่สมาชิกได้ในระดับหนึ่งก่อนคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินเดือน สิงหาคม 2553 สำหรับการให้สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกเอง ต้องรอให้การวางระบบการทำงานแล้วเสร็ก่อน ทั้งนี้ ในขณะนี้สมาชิกสามารถติดต่อสื่อสารกับสหกรณ์ ได้ทางโทรศัพท์มือถือ (ฝ่ายเงินกู้) หมายเลข 08 1353 7132 - 4 (ฝ่ายทะเบียนข้อมูล) หมายเลข 08 1353 7123 - 9 และ 08 1357 6374 - 5
โดย : สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พ้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ - (15/07/2553 12:30:10)
IP: 10.185.106.156

ความเห็นที่ 7
เป็นไปได้หรือไม่ที่สหกรณ์จะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อการบริการที่รวดเร็วและถูกต้อง
โดย : อินดี้ - (23/09/2553 08:18:27)
IP: 182.52.193.149

ความเห็นที่ 8
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน้าเวปไซด์ที่ให้แสดงความคิดเห็นนั้นทำยากมาก โปรดปรับปรุงให้ง่ายต่อการแสดงความคิดเห็นด้วยครับ
โดย : เจตน์ - (23/09/2553 08:31:03)
IP: 182.52.193.149

ความเห็นที่ 9
โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ที่เคยแจ้งยืนยันว่าให้หักหนี้ และค่าหุ้นแล้วแต่บัญชีก็ยังไม่ถูกหักเงินในบัญชีก็มีจำนวนเท่าเดิม
โดย : สุรจนา เขื่อนกองแก้ว - (25/04/2554 13:51:04)
IP: 125.26.198.70

ความเห็นที่ 10
AUHO11 <a href="http://kisosfwqkymv.com/">kisosfwqkymv</a>, [url=http://mjrfulnunqvk.com/]mjrfulnunqvk[/url], [link=http://qccpmzttyfxu.com/]qccpmzttyfxu[/link], http://zphwvcucvvig.com/
โดย : byimvwje - (09/10/2554 08:09:18)
IP: 202.60.56.221

ความเห็นที่ 11
http://www.burbagssale2013.com/ Burberry Outlet
http://www.cheaphollistersale.co.uk/ Cheap Hollister Clothes
http://www.coachblackfriday2014.com/ Coach Black Friday
http://www.coach-storeoutletonline.com/ Coach Black Friday 2013
http://www.coachcoachoutlet.com/ Coach Cyber Monday
http://www.coachxfactory.com/ Coach Factory
http://www.coach-factoryoutletonline.net/ Coach Outlet Factory
http://www.coach-outletusa.com/ Coach Outlet USA
http://www.coach-pursesfactory.com/ Coach Purses Factory
http://www.coachpurseusa.com/ Coach Purses USA
http://www.coach-storeoutlet.com/ Coach Store Outlet
http://www.coachxpursesonsale.com/ Coach Purses On Sale
http://www.discountbeatsbydresale.com/ Monster Beats Outlet
http://www.louis-vuittonblackfriday.com/ Louis Vuitton Outlet
http://www.lv-guccishoesfactory.com/ Louis Vuitton Factory
http://www.marcjacobsonsale.com/ Marc Jacobs On Sale
http://www.mcmworldwides.com/ MCM Outlet
http://www.mcmoutlet-jp.com/ MCM &#24215;&#38138;
http://www.oakleysunglassesfactory.com/ cheap oakley sunglasses
http://www.michaelkorsmas.com/ Michael Kors Outlet
http://www.michaelkors.so/ Michael Kors Outlet
http://www.michaelkorsfactory-store.com/ Michael Kors Factory
http://www.michaelkorsoutletr.com/ Michael Kors Outlet
http://www.michael-korsfactoryonline.com/ Michael Kors Factory Online
http://www.newcoachfactory.com/ Coach Factory Outlet
http://www.north-faceoutletonlines.net/ North Face Outlet Online
http://www.polo-outletstore.com/ Polo Outlet Store
http://www.ralphlaurenuker.com/ Ralph Lauren UK
http://www.saclongchamppairs.com/ Sac Longchamp Pairs
http://www.tcoachoutletonline.com/ Coach Outlet Online
http://www.the-coachfactoryoutlet.com/ Coach Factory Oultet
http://www.uggaustralia.cc/ Ugg Australia
http://www.barbour-jacketsoutlet.com/ Barbour Jackets Outlet Online
http://www.canada-gooser.com/ Canada Goose Outlet
http://www.guccishoes-factorys.net/ Gucci Outlet Online
http://www.michaelkors-states.com/ Michael Kors Outlet
http://www.moncler-clearance.com/ Moncler Clearance
http://www.moncler-jacketsoutletonline.com/ Moncler Jackets Outlet Online
http://www.northsclearance.com/ North Clearace Outlet
http://www.ralph-pololaurens.com/ Polo Ralph Lauren Outlet Online
http://www.woolrich-clearance.com/ Woolrich Clearance
http://www.cvshopfactory.com/ shop.coachfactory.com
http://www.mksfactoryoutlet.com/ Michael Kors Factory Outlet
http://www.zxcoachoutlet.com/ Coach Outlet Online USA
http://www.thebeatsbydre.com/ Beats by Dre
http://www.newoutletonlinemall.com/ Coach Purses Outlet Online
http://www.clickmichaelkors.com/ Michael Kors USA
http://www.cmichaelkorsoutlet.com/ Michael Kors Outlet USA
โดย : POLO - (21/04/2557 07:38:56)
IP: 126.126.251.221

ความเห็นที่ 12
Ralph Lauren UK, http://www.polo-ralphlaurensoutlet.com/
โดย : mk - (30/04/2557 09:35:32)
IP: 208.107.61.101

ความเห็นที่ 13
Cheap Nike Air Jordan Shoes[url="http://airjordan6champagne.weebly.com"]Jordans 14 For Sale[/url]
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=WrMHhjKl-EM/" >Jordan 6 Retro Champagne</a>
[url=https://www.youtube.com/watch?v=WrMHhjKl-EM/]Jordan 6 Retro Champagne[/url]
โดย : Jordan 6 Retro Champagne - (29/06/2557 12:35:02)
IP: 110.86.187.144

ความเห็นที่ 14
Science specialist Detects Dangerous cheap jordan shoes obsession <a href="http://airjordan11lowconcord.designshuffle.com">Jordan 11 Black And White</a> [url="http://airjordan11lowconcord.designshuffle.com"]Jordan 11 Black And White[/url] http://airjordan11lowconcord.designshuffle.com
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=f4a75kRTTcc/" >Jordan 6 Retro Champagne</a>
[url=https://www.youtube.com/watch?v=f4a75kRTTcc/]Jordan 6 Retro Champagne[/url]
โดย : Jordan 6 Retro Champagne - (30/06/2557 23:14:20)
IP: 110.86.187.144

ความเห็นที่ 15
ivudui http://www.QS3PE5ZGdxC9IoVKTAPT2DBYpPkMKqfz.com
โดย : horny - (20/07/2557 09:40:18)
IP: 37.187.142.194

ความเห็นที่ 16
http://www.superbagsmarket.com/
http://www.superbagsmarket.com/louis-vuitton-bags-c-1.html
http://www.superbagsmarket.com/hermes-bags-c-2.html
http://www.superbagsmarket.com/prada-bags-c-3.html
http://www.superbagsmarket.com/chanel-bags-c-4.html
http://www.superbagsmarket.com/gucci-bags-c-5.html
http://www.superbagsmarket.com/burberry-bags-c-6.html
http://www.superbagsmarket.com/celine-bags-c-7.html
http://www.superbagsmarket.com/balenciaga-bags-c-8.html
http://www.superbagsmarket.com/christian-dior-bags-c-9.html
http://www.superbagsmarket.com/chloe-bags-c-10.html
http://www.superbagsmarket.com/bvlgari-bags-c-11.html
http://www.superbagsmarket.com/bally-bags-c-12.html
http://www.superbagsmarket.com/coach-bags-c-13.html
http://www.superbagsmarket.com/michael-kors-bags-c-14.html
http://www.superbagsmarket.com/mcm-bags-c-15.html
http://www.superbagsmarket.com/fendi-bags-c-16.html
http://www.superbagsmarket.com/mulberry-bags-c-17.html
http://www.superbagsmarket.com/marc-jacobs-bags-c-18.html
http://www.superbagsmarket.com/miu-miu-bags-c-19.html
http://www.superbagsmarket.com/ysl-bags-c-20.html
http://www.superbagsmarket.com/tory-burch-bags-c-21.html
http://www.superbagsmarket.com/givenchy-bags-c-22.html
http://www.superbagsmarket.com/ferragamo-bags-c-23.html
http://www.superbagsmarket.com/lancel-bags-c-24.html
http://www.superbagsmarket.com/loewe-bags-c-25.html
http://www.superbagsmarket.com/tods-bags-c-26.html
http://www.superbagsmarket.com/paul-smith-bags-c-27.html
http://www.superbagsmarket.com/dg-bags-c-28.html
http://www.superbagsmarket.com/alexander-wang-bags-c-29.html
http://www.superbagsmarket.com/bottega-veneta-bags-c-30.html
http://www.superbagsmarket.com/specials.html
http://www.guccishoesuk-2014.net/
http://www.superbagsmarket.com/
http://www.ralph-laurensale.com/
http://www.oakley-sunglassfactory.com/
http://www.michaelusakors.com/
http://www.beatsbydreoutlet.net/
http://www.polo-tshirts.com/
http://www.nike-jordanshoes.com/
http://www.northsclearance.com/
http://www.michaelkorsstates.com/
http://www.ralph-laurenhome.com/
http://www.polooutlet-store.com/
http://www.canada-gooser.com/
http://www.coach-blackfriday.net/
http://www.monsterbeatsbydres.com/
http://www.michaelkors.so/
http://www.burberrybags2014.com/
http://www.coach-factoryoutlets.net/
http://www.salongchamppairs.com/
http://www.north-faceoutlet.us.com/
http://www.barbour-jacketsoutlet.com/
http://www.coach-factory.net/
http://www.moncler-jacketsoutletonline.com/
http://www.mcmworldwides.com/
http://www.woolrich-clearance.com/
http://www.moncler-clearance.com/
โดย : mk - (05/08/2557 15:39:07)
IP: 216.18.211.165

ความเห็นที่ 17
f
<a href="http://www.chaneloutletmodi.com" >Chanel Outlet</a>
[url=http://www.chaneloutletmodi.com]Chanel Outlet[/url]
โดย : Chanel Outlet - (20/09/2557 08:38:23)
IP: 27.150.196.31

ความเห็นที่ 18
f
<a href="http://www.raybansunglassesmodo.net" >Ray Ban Sunglasses Outlet</a>
[url=http://www.raybansunglassesmodo.net]Ray Ban Sunglasses Outlet[/url]
โดย : Ray Ban Sunglasses Outlet - (21/09/2557 04:50:48)
IP: 140.237.6.65

ความเห็นที่ 19
oMwgXD <a href="http://sdtxikcsifas.com/">sdtxikcsifas</a>, [url=http://nhsschwuqzyu.com/]nhsschwuqzyu[/url], [link=http://hjimzuzzwqmi.com/]hjimzuzzwqmi[/link], http://gnauxnncpcnn.com/
โดย : bvtcpsej - (29/09/2557 23:32:09)
IP: unknown

ความเห็นที่ 20
TTsUbt http://www.QS3PE5ZGdxC9IoVKTAPT2DBYpPkMKqfz.com
โดย : matt - (02/10/2557 00:35:29)
IP: 188.143.232.111

ความเห็นที่ 21
f
<a href="http://www.louisvuittonoutlettca.com" >Louis Vuitton Handbags</a>
[url=http://www.louisvuittonoutlettca.com]Louis Vuitton Handbags[/url]
โดย : Louis Vuitton Handbags - (02/10/2557 05:56:39)
IP: 27.150.222.31

ความเห็นที่ 22
f
<a href="http://www.okelysuglassesmodo.net" >Oakley Sunglasses Outlet</a>
[url=http://www.okelysuglassesmodo.net]Oakley Sunglasses Outlet[/url]
โดย : Oakley Sunglasses Outlet - (02/10/2557 06:33:14)
IP: 27.150.222.31

ความเห็นที่ 23
DlSght http://www.QS3PE5ZGdxC9IoVKTAPT2DBYpPkMKqfz.com
โดย : john - (04/10/2557 14:28:55)
IP: 188.143.232.111

ความเห็นที่ 24
hermes fake birkin bag http://offwetrot.com/images/hermes-fake-birkin-bag--2136.html replica hermes tote bag box yfzbghvmt
โดย : hermes fake birkin bag - (06/10/2557 15:01:23)
IP: 62.210.78.197

ความเห็นที่ 25
f
<a href="http://www.raybanshop.name" >Ray Ban</a>
[url=http://www.raybanshop.name]Ray Ban[/url]
โดย : Ray Ban - (07/10/2557 00:49:35)
IP: 60.148.108.177

ความเห็นที่ 26
f
<a href="http://www.louisvuittonoutletincn.com" >louis vuitton pocket books</a>
[url=http://www.louisvuittonoutletincn.com]louis vuitton pocket books[/url]
โดย : louis vuitton pocket books - (07/10/2557 00:49:36)
IP: 60.148.108.177

ความเห็นที่ 27
f
<a href="http://www.louisvuittonoutlettca.com" >real louis vuitton bags cheap</a>
[url=http://www.louisvuittonoutlettca.com]real louis vuitton bags cheap[/url]
โดย : real louis vuitton bags cheap - (07/10/2557 00:51:36)
IP: 60.148.108.177

ความเห็นที่ 28
f
<a href="http://www.louisvuittonoutletina.com" >louis vuitton speedy</a>
[url=http://www.louisvuittonoutletina.com]louis vuitton speedy[/url]
โดย : louis vuitton speedy - (07/10/2557 18:36:12)
IP: 120.43.5.207

ความเห็นที่ 29
"I want results, not relationships."
<a href="http://www.louisvuittonoutletcsc.com/" >louis vuitton duffle</a>
[url=http://www.louisvuittonoutletcsc.com/]louis vuitton duffle[/url]
โดย : louis vuitton duffle - (07/10/2557 18:49:49)
IP: 120.43.5.207

ความเห็นที่ 30
This attitude inflicts fear into followers, curbs creativity, and inhibits innovation. Great leaders allow — even encourage — their people to fail forward; to turn blunders into building blocks, mishaps into stepping stones. "That's why Thomas J. Watson, founder of IBM, advised, 'The way to succeed is to double your failure rate.' Or as Arianna Huffington says, 'Failure is not the opposite of success; it's part of success.'"
<a href="http://www.louisvuittonoutletine.com" >costes louis vuitton</a>
[url=http://www.louisvuittonoutletine.com]costes louis vuitton[/url]
โดย : costes louis vuitton - (07/10/2557 18:50:28)
IP: 120.43.5.207

ความเห็นที่ 31
Whether you like it or not, the words you use can seriously affect your ability to achieve success. And that's especially true for leaders.
<a href="http://www.louisvuitton-bagsonlinee.net" >louis vuitton celebs</a>
[url=http://www.louisvuitton-bagsonlinee.net]louis vuitton celebs[/url]
โดย : louis vuitton celebs - (07/10/2557 18:52:33)
IP: 120.43.5.207

ความเห็นที่ 32
The difference
<a href="http://www.oakleysunglassescnc.name" >Oakley Minute Machine</a>
[url=http://www.oakleysunglassescnc.name]Oakley Minute Machine[/url]
โดย : Oakley Minute Machine - (09/10/2557 02:18:23)
IP: 120.43.5.207

ความเห็นที่ 33
The difference
<a href="http://www.oakleysunglassesmodo.com" >Oakley Rodeo</a>
[url=http://www.oakleysunglassesmodo.com]Oakley Rodeo[/url]
โดย : Oakley Rodeo - (09/10/2557 02:50:27)
IP: 120.43.5.207

ความเห็นที่ 34
The difference
<a href="http://www.oakleysunglassesviews.com" >Oakley Catapult Snow Accessory</a>
[url=http://www.oakleysunglassesviews.com]Oakley Catapult Snow Accessory[/url]
โดย : Oakley Catapult Snow Accessory - (09/10/2557 03:39:04)
IP: 120.43.5.207

ความเห็นที่ 35
The difference
<a href="http://www.oakelysunglassesmod.net" >Oakley SLUBSTER PULLOVER</a>
[url=http://www.oakelysunglassesmod.net]Oakley SLUBSTER PULLOVER[/url]
โดย : Oakley SLUBSTER PULLOVER - (09/10/2557 03:40:22)
IP: 120.43.5.207

ความเห็นที่ 36

http://www.shopbestgoods.com/
http://www.bestcustomsonline.com/
http://www.nike-jordanshoes.com/
http://www.polo-tshirts.com/
http://www.burberry-factory.com/
http://www.kate-spades.com/
http://www.barbour-factory.com/
http://www.coachlosangeles.com/
http://www.official-coachoutlet.com/
http://www.louisvuittonas.com/
http://www.burberryoutlet2014.com/
http://www.official-mkoutlet.com/
http://www.official-pradaoutlet.com/
http://www.beatsbydreoutlet.net/
http://www.michaelkorsus.com/
http://www.northsclearance.com/
http://www.ralph-laurensale.com/
http://www.gucci-shoesuk2014.com/
http://www.michael-korsusa.com/
http://www.polo-outlets.com/
http://www.hermes-outletonline.com/
http://www.ralphslauren.co.uk/
http://www.marcjacobsonsale.com/
http://www.mcmworldwides.com/
http://www.salongchamppairs.com/
http://www.canada-gooser.com/
http://www.michaelkors.so/
http://www.oakley-sunglassoutlet.com/
http://www.north-faceoutlets.net/
http://www.moncler-clearance.com/
http://www.woolrich-clearance.com/
http://www.barbour-jacketsoutlet.com/
http://www.moncler-jacketsoutletonline.com/
http://www.monsterbeatsbydres.net/
http://www.lv-guccishoesfactory.com/
http://www.cheapdiscountoutlet.com/
http://www.coachsfactoryoutlet.com/
http://www.coach-blackfriday2014.com/
http://www.coach-storeoutletonline.com/
http://www.coach-factorysoutletonline.com/
http://www.coachccoachoutlet.com/
http://www.coach-factories.net/
http://www.coach-pursesoutletonline.com/
http://www.coach-outletsusa.com/
http://www.zxcoachoutlet.com/
http://www.mischristmas.com/
http://www.misblackfriday.com/
http://www.newoutletonlinemall.com/
http://www.ralphlaurenepolo.com/
http://michaelkorsoutlet.mischristmas.com/
http://mcmbackpack.mischristmas.com/
http://monsterbeats.mischristmas.com/
http://northfaceoutlet.mischristmas.com/
http://mk.misblackfriday.com/
http://coachoutlet.misblackfriday.com/
http://coachfactory.misblackfriday.com/
http://uggaustralia.misblackfriday.com/
http://coachpurses.misblackfriday.com/
http://coachusa.misblackfriday.com/
http://coach.misblackfriday.com/
http://michaelkorss.misblackfriday.com/
http://michaelkors.misblackfriday.com/
http://airmax.misblackfriday.com/
http://michael-kors.misblackfriday.com/
http://t.co/1PJuejI1ys
http://t.co/FYm2MxWwLM
https://twitter.com/CoachOutlet2014
https://www.facebook.com/coachoutletstoreonline
https://www.facebook.com/ralphlaurenoutletonline
โดย : dfs - (10/10/2557 10:43:47)
IP: 126.19.117.196

ความเห็นที่ 37
The difference is ab aeb
<a href="http://www.oakleysunglassescnc.name" >Oakley Gascan Sunglasses white Frame blue Lens</a>
[url=http://www.oakleysunglassescnc.name]Oakley Gascan Sunglasses white Frame blue Lens[/url]
โดย : Oakley Gascan Sunglasses white Frame blue Lens - (11/10/2557 00:02:25)
IP: 27.159.237.159

ความเห็นที่ 38
The difference is ab aeb
<a href="http://www.oakleysunglassesmodo.com" >Oakley O-SPECIES TEE</a>
[url=http://www.oakleysunglassesmodo.com]Oakley O-SPECIES TEE[/url]
โดย : Oakley O-SPECIES TEE - (11/10/2557 00:02:49)
IP: 27.159.237.159

ความเห็นที่ 39
The difference is ab aeb
<a href="http://www.okelysuglassesmodo.net" >Oakley Oil Rig</a>
[url=http://www.okelysuglassesmodo.net]Oakley Oil Rig[/url]
โดย : Oakley Oil Rig - (11/10/2557 00:02:56)
IP: 27.159.237.159

ความเห็นที่ 40
The difference is ab aeb
<a href="http://www.oakleysunglassesviews.com" >Oakley Icon V-Neck Tee</a>
[url=http://www.oakleysunglassesviews.com]Oakley Icon V-Neck Tee[/url]
โดย : Oakley Icon V-Neck Tee - (11/10/2557 00:09:16)
IP: 27.159.237.159

ความเห็นที่ 41
????? ?????
<a href="http://www.oakelysunglassesmod.net" >barato tomada ?culos Oakley</a>
[url=http://www.oakelysunglassesmod.net]barato tomada ?culos Oakley[/url]
โดย : barato tomada ?culos Oakley - (11/10/2557 00:09:50)
IP: 27.159.237.159

ความเห็นที่ 42
The difference is ab aeb
<a href="http://www.oakleysunglassesviews.com" >Oakley Fourth of July celebrations</a>
[url=http://www.oakleysunglassesviews.com]Oakley Fourth of July celebrations[/url]
โดย : Oakley Fourth of July celebrations - (11/10/2557 08:48:29)
IP: 27.159.237.159

ความเห็นที่ 43
7KOn83 http://www.QS3PE5ZGdxC9IoVKTAPT2DBYpPkMKqfz.com
โดย : john - (15/10/2557 09:58:44)
IP: 62.210.78.209

ความเห็นที่ 44
louis vuitton for sale online
<a href="http://www.louisvuittonoutletine.com" >does louis vuitton outlet sell authentic bags</a>
[url=http://www.louisvuittonoutletine.com]does louis vuitton outlet sell authentic bags[/url]
โดย : does louis vuitton outlet sell authentic bags - (18/10/2557 16:01:45)
IP: 110.86.185.83

ความเห็นที่ 45
louis vuitton official outlet website
<a href="http://www.louisvuitton-bagsonlinee.net" >2013 louis vuitton bags</a>
[url=http://www.louisvuitton-bagsonlinee.net]2013 louis vuitton bags[/url]
โดย : 2013 louis vuitton bags - (18/10/2557 17:38:02)
IP: 110.86.185.83

ความเห็นที่ 46
<a href="http://www.louisvuittonoutletincn.com/louis-vuitton-m9677v-p-1076.html"><strong>louis vuitton deals com auction site</strong></a>
<a href="http://www.louisvuittonoutletcsc.com/" >louis vuitton popincourt</a>
[url=http://www.louisvuittonoutletcsc.com/]louis vuitton popincourt[/url]
โดย : louis vuitton popincourt - (19/10/2557 08:06:13)
IP: 110.86.185.83

ความเห็นที่ 47
A couple of brothers' systems found in Alexandria.
<a href="http://www.air-trac.com/images/supra.php?supra-chad-muska-skytop-14k-premium-gold-perf-p-479.html" >suprahad muska skytop 14kremium golderf</a>
[url=http://www.air-trac.com/images/supra.php?supra-chad-muska-skytop-14k-premium-gold-perf-p-479.html]suprahad muska skytop 14kremium golderf[/url]
โดย : suprahad muska skytop 14kremium golderf - (20/10/2557 07:31:03)
IP: 117.26.199.55

ความเห็นที่ 48
Great post! We are linking to this great article on our website. Keep up the good writing.
north face jacket venture hooded waterproof zip up http://penben.com/images/it-northface/5Mjg51jjqy/
โดย : north face jacket venture hooded waterproof zip up - (05/11/2557 09:55:55)
IP: 114.36.4.64

ความเห็นที่ 49
it is so good
<a href="http://www.coachoutletstoreonlinecar.com" >Coach Factory Store</a>
[url=http://www.coachoutletstoreonlinecar.com]Coach Factory Store[/url]
โดย : Coach Factory Store - (05/11/2557 19:53:44)
IP: 27.150.230.151

ความเห็นที่ 50
it is so good
<a href="http://www.coachoutletonlineptn.com/" >Coach Outlet</a>
[url=http://www.coachoutletonlineptn.com/]Coach Outlet[/url]
โดย : Coach Outlet - (05/11/2557 20:13:22)
IP: 27.150.230.151

ความเห็นที่ 51
it is so good
<a href="http://www.coachoutlettub.com" >Coach Factory Outlet</a>
[url=http://www.coachoutlettub.com]Coach Factory Outlet[/url]
โดย : Coach Factory Outlet - (05/11/2557 21:43:46)
IP: 27.150.230.151

ความเห็นที่ 52
it is so good
<a href="http://www.michaelkorsoutletmobi.com" >Michael Kors Outlet</a>
[url=http://www.michaelkorsoutletmobi.com]Michael Kors Outlet[/url]
โดย : Michael Kors Outlet - (05/11/2557 21:44:19)
IP: 27.150.230.151

ความเห็นที่ 53
it is so good
<a href="http://www.coachfactoryoutlettute.com" >Coach Outlet Store</a>
[url=http://www.coachfactoryoutlettute.com]Coach Outlet Store[/url]
โดย : Coach Outlet Store - (05/11/2557 22:55:34)
IP: 27.150.230.151

ความเห็นที่ 54
it is so good
<a href="http://www.coachoutletasb.com/" >Coach Outlet</a>
[url=http://www.coachoutletasb.com/]Coach Outlet[/url]
โดย : Coach Outlet - (05/11/2557 22:59:19)
IP: 27.150.230.151

ความเห็นที่ 55
it is so good
<a href="http://www.coachfactoryoutletcn.com/" >Coach Factory Outlet Online</a>
[url=http://www.coachfactoryoutletcn.com/]Coach Factory Outlet Online[/url]
โดย : Coach Factory Outlet Online - (06/11/2557 04:51:34)
IP: 27.150.230.151

ความเห็นที่ 56
it is so good
<a href="http://www.coachfactoryoutletcn.com" >Coach Factory Outlet Online</a>
[url=http://www.coachfactoryoutletcn.com]Coach Factory Outlet Online[/url]
โดย : Coach Factory Outlet Online - (06/11/2557 04:51:43)
IP: 27.150.230.151

ความเห็นที่ 57
it is so good
<a href="http://www.coachoutletstoreinus.org" >Coach Factory Outlet</a>
[url=http://www.coachoutletstoreinus.org]Coach Factory Outlet[/url]
โดย : Coach Factory Outlet - (06/11/2557 04:54:07)
IP: 27.150.230.151

ความเห็นที่ 58
it is so good
<a href="http://www.coachoutletstoreinus.org/" >Coach Factory Outlet</a>
[url=http://www.coachoutletstoreinus.org/]Coach Factory Outlet[/url]
โดย : Coach Factory Outlet - (06/11/2557 05:07:18)
IP: 27.150.230.151

ความเห็นที่ 59
it is so good
<a href="http://www.coachoutletstoreinus.org" >Coach Factory Outlet Online</a>
[url=http://www.coachoutletstoreinus.org]Coach Factory Outlet Online[/url]
โดย : Coach Factory Outlet Online - (07/11/2557 10:20:08)
IP: 27.150.230.151

ความเห็นที่ 60
it is so good
<a href="http://www.coachoutletstoreinus.org/" >Coach Factory Outlet Online</a>
[url=http://www.coachoutletstoreinus.org/]Coach Factory Outlet Online[/url]
โดย : Coach Factory Outlet Online - (07/11/2557 10:20:13)
IP: 27.150.230.151

ความเห็นที่ 61
it is so good
<a href="http://www.truereligionjeansmodi.com" >True Religion Jeans</a>
[url=http://www.truereligionjeansmodi.com]True Religion Jeans[/url]
โดย : True Religion Jeans - (08/11/2557 11:01:52)
IP: 27.150.230.151

ความเห็นที่ 62
it is so good
<a href="http://www.coachoutletstoresinusa.com" >Coach Outlet</a>
[url=http://www.coachoutletstoresinusa.com]Coach Outlet[/url]
โดย : Coach Outlet - (08/11/2557 11:01:56)
IP: 27.150.230.151

ความเห็นที่ 63
it is so good
<a href="http://www.michaelkorsoutletshoppings.com" >Michael Kors Outlet Store</a>
[url=http://www.michaelkorsoutletshoppings.com]Michael Kors Outlet Store[/url]
โดย : Michael Kors Outlet Store - (08/11/2557 11:05:21)
IP: 27.150.230.151

ความเห็นที่ 64
it is so good
<a href="http://www.coachoutletstoreinus.org" >Coach Factory Outlet Online</a>
[url=http://www.coachoutletstoreinus.org]Coach Factory Outlet Online[/url]
โดย : Coach Factory Outlet Online - (08/11/2557 12:12:36)
IP: 27.150.230.151

ความเห็นที่ 65
it is so good
<a href="http://www.coachoutletstoreinus.org/" >Coach Outlet Online</a>
[url=http://www.coachoutletstoreinus.org/]Coach Outlet Online[/url]
โดย : Coach Outlet Online - (08/11/2557 12:13:11)
IP: 27.150.230.151

ความเห็นที่ 66
Aw, this was an incredibly nice post. Spending some time and actual effort to generate a very good article?? but what can I say?? I put things off a lot and never seem to get anything done.
ugg mens online http://www.velletrano.it/it-ugg/d5F2AXGgSH/
โดย : ugg mens online - (10/11/2557 02:10:29)
IP: 111.10.12.118

ความเห็นที่ 67
????????????????????????????????€????????????=???????????????????????????????????€????????????onwaxed??????????????????????????€????€????????????????????????????
<a href="http://sk-alternativa.ru/edu/1859x.html" >?????</a>
[url=http://sk-alternativa.ru/edu/1859x.html]?????[/url]
โดย : ????? - (12/11/2557 15:42:42)
IP: 120.43.11.232

ความเห็นที่ 68
To deal with this, we now have discovered an alternate not related relatives that has a unique homozygous spam mutation in the identical place on the DST gene. More importantly, men and women include minor epidermis scorching nonetheless no neural abnormalities. The particular proband became a Thirty-four twelve months old Iranian girl that had lifelong complexion extreme that has been more intense for the duration of the summer months. Sore spots took place over the toes, on sites for friction coming from clothes, plus adhering to removing of adhesive dressings. The actual jaws, little brown eyes, and lips places weren't included. Virtually no extracutaneous warning signs had been noted. The woman's biological father as well as associated with her own a couple of small children in addition received moderate extreme. Areas taken place for the feet of her About 15 year old youngster following activities, and also the woman 180 day previous young man produced blisters for the excellent toes immediately after commencing to creep; the woman man claimed zero dermis fragility. Some consanguinity seemed to be reported in the family, nonetheless precise aspects are not approaching. About testing, she had a solo sore about the instep of a single feet (Shape 1c). The rest of her own skin color made an appearance typical in addition to slight atrophic scar tissue impacting the particular shins, ankles, elbows, dorsal areas of hands, and minimize rear. Pearly whites, fingernails or toenails, in addition to locks were typical, and then there wasn't any palmoplantar hyperkeratosis. (the) Scientifically, there exists a sore computing 7 Several within the ideal 12 inches instep (shown within large lation to Yorkshire Terrier
http://www.cinaviafixps3.com/blog/dj6u/index.html http://www.cinaviafixps3.com/blog/dj6u/index.html
โดย : http://www.cinaviafixps3.com/blog/dj6u/index.html - (18/11/2557 04:06:19)
IP: 27.159.223.68

ความเห็นที่ 69
Clemson is among some universities and colleges or simply clinics to obtain scholarships with the cornerstone. The grateful recipients ended up called during Today following this summers Avon Go walking regarding Canceration on everything that for you to do to go by during the steps involving countless other together with function your book company into the ground.
http://siroccotrading.com/hookd/nike16356.html http://siroccotrading.com/hookd/nike16356.html
โดย : http://siroccotrading.com/hookd/nike16356.html - (20/11/2557 00:41:06)
IP: 27.159.223.68

ความเห็นที่ 70
For much of the twentieth century human intelligence was preoccupied by two world wars. Footwear was influenced by the exigencies of war.
<a href="http://enrichprofessional.com/about/cheap-lebron-shoes.html" >Lebrons Shoes</a>
[url=http://enrichprofessional.com/about/cheap-lebron-shoes.html]Lebrons Shoes[/url]
โดย : Lebrons Shoes - (20/11/2557 02:42:34)
IP: 61.155.169.11

ความเห็นที่ 71
It will also cause strain on the Achilles tendon and depending on your foot type or structure, this may cause severe pain. Do not wear these shoes for long periods of time because you could cause damage to your plantar fascia and get severe heel and arch pain.
<a href="http://www.oxenchem.com/aboutus/cheap-kd-Shoes.php" >kd 6 Shoes</a>
[url=http://www.oxenchem.com/aboutus/cheap-kd-Shoes.php]kd 6 Shoes[/url]
โดย : kd 6 Shoes - (20/11/2557 20:24:11)
IP: 125.78.199.41

ความเห็นที่ 72
Just about all Stars' mistakes high priced within final activity
nike free sole collector http://sidctt.com/Images/nike18358.html
โดย : nike free sole collector - (21/11/2557 08:02:33)
IP: 222.77.202.25

ความเห็นที่ 73
<a href="http://www.louisvuittonoutlettca.com/louis-vuitton-totes-damier-ebene-canvas-n41540-p-332.html"><strong>louis vuitton bags handbags</strong></a>
<a href="http://www.louisvuittonoutlettca.com" >louis vuitton purses for cheap</a>
[url=http://www.louisvuittonoutlettca.com]louis vuitton purses for cheap[/url]
โดย : louis vuitton purses for cheap - (22/11/2557 06:43:42)
IP: 117.26.80.66

ความเห็นที่ 74
<a href="http://www.louisvuittonoutletori.com/louis-vuitton-shoulder-bags-monogram-denim-m93183-p-442.html"><strong>louis vuitton cosmetic bag 26 inch lcd tv</strong></a>
<a href="http://www.louisvuittonoutletori.com" >louis vuitton delightful mm</a>
[url=http://www.louisvuittonoutletori.com]louis vuitton delightful mm[/url]
โดย : louis vuitton delightful mm - (22/11/2557 15:13:51)
IP: 117.26.80.66

ความเห็นที่ 75
<a href="http://www.louisvuittonoutletmoba.com/louis-vuitton-m9608v-p-5741.html"><strong>louis vuitton tote exotique</strong></a>
<a href="http://www.louisvuittonoutletmoba.com" >louis vuitton cheap outlet</a>
[url=http://www.louisvuittonoutletmoba.com]louis vuitton cheap outlet[/url]
โดย : louis vuitton cheap outlet - (22/11/2557 15:53:35)
IP: 117.26.80.66

ความเห็นที่ 76
<a href="http://www.louisvuittonoutletcsc.com/louis-vuitton-n48180-p-1195.html"><strong>louis vuitton popincourt bags under eyes causes</strong></a>
<a href="http://www.louisvuittonoutletcsc.com/" >louis vuitton stephen sprouse</a>
[url=http://www.louisvuittonoutletcsc.com/]louis vuitton stephen sprouse[/url]
โดย : louis vuitton stephen sprouse - (22/11/2557 15:57:28)
IP: 117.26.80.66

ความเห็นที่ 77
<a href="http://www.louisvuittonoutletina.com/louis-vuitton-wallet-monogram-canvas-m61733-p-923.html"><strong>louis vuitton where to buy</strong></a>
<a href="http://www.louisvuittonoutletina.com" >louis vuitton material</a>
[url=http://www.louisvuittonoutletina.com]louis vuitton material[/url]
โดย : louis vuitton material - (22/11/2557 16:21:31)
IP: 117.26.80.66

ความเห็นที่ 78
<a href="http://www.louisvuittonoutletine.com/louis-vuitton-belts-m6902u-p-1173.html"><strong>louis olympia</strong></a>
<a href="http://www.louisvuittonoutletine.com" >Authentic Louis Vuitton Outlet</a>
[url=http://www.louisvuittonoutletine.com]Authentic Louis Vuitton Outlet[/url]
โดย : Authentic Louis Vuitton Outlet - (22/11/2557 16:21:40)
IP: 117.26.80.66

ความเห็นที่ 79
<a href="http://www.http://www.louisvuittonoutletincn.com/louis-vuitton-m58134-p-450.html"><strong>louis vuitton outlet philippines</strong></a>
<a href="http://www.louisvuittonoutletincn.com" >louis vuitton pre owned bags</a>
[url=http://www.louisvuittonoutletincn.com]louis vuitton pre owned bags[/url]
โดย : louis vuitton pre owned bags - (22/11/2557 19:10:32)
IP: 117.26.80.66

ความเห็นที่ 80
<a href="http://www.louisvuittonoutletori.com/louis-vuitton-top-handles-monogram-idylle-m56702-p-136.html"><strong>louis vuitton brea zip code ca</strong></a>
<a href="http://www.louisvuittonoutletori.com" >louis vuitton bags outlet</a>
[url=http://www.louisvuittonoutletori.com]louis vuitton bags outlet[/url]
โดย : louis vuitton bags outlet - (22/11/2557 19:10:58)
IP: 117.26.80.66

ความเห็นที่ 81
<a href="http://www.louisvuittonoutletinca.com/louis-vuitton-m6658n-p-4069.html"><strong>louis vuitton france neverfull</strong></a>
<a href="http://www.louisvuittonoutletinca.com" >louis vuitton backpack for men</a>
[url=http://www.louisvuittonoutletinca.com]louis vuitton backpack for men[/url]
โดย : louis vuitton backpack for men - (22/11/2557 19:13:56)
IP: 117.26.80.66

ความเห็นที่ 82
<a href="http://www.louisvuittonoutletsnib.com/louis-vuitton-m4030m-p-167.html"><strong>cheapest louis vuitton zippy organizer wallet</strong></a>
<a href="http://www.louisvuittonoutletsnib.com" >louis vuitton neo</a>
[url=http://www.louisvuittonoutletsnib.com]louis vuitton neo[/url]
โดย : louis vuitton neo - (22/11/2557 22:37:29)
IP: 117.26.80.66

ความเห็นที่ 83
<a href="http://www.louisvuitton-bagsonlinee.net/louis-vuitton-messenger-bags-damier-geant-canvas-m93616-p-877.html"><strong>louis vuitton scottsdale unified</strong></a>
<a href="http://www.louisvuitton-bagsonlinee.net" >Louis Vuitton Las Vegas Outlet</a>
[url=http://www.louisvuitton-bagsonlinee.net]Louis Vuitton Las Vegas Outlet[/url]
โดย : Louis Vuitton Las Vegas Outlet - (23/11/2557 04:48:26)
IP: 117.26.80.66

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
รายละเอียด*
ชื่อ*
อีเมล์
 

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2557 กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
แสดงผลได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ Firefox , Chrome , Safari