::กรมส่งเสริมสหกรณ์ - Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ภาษาไทย English ถวายสัตย์ปฏิญาณ ออนไลน์
หน้าหลักกระทู้
เรียน ท่านอธิบดี กสส.
ลูกจ้างประจำที่ขอรับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ที่ท่านได้ให้ทำเรื่องเสนอมา กระผมและลูกจ้างประจำที่ประสงค์ขอรับการปรับเปลี่ยนก็ได้ทำเรื่องเสนอมานานแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
โดย : ลจป.รัก กสส. - (01/07/2553 22:38:35)
IP: 125.27.177.96

ความเห็นที่ 1
อะไรก็เกิดขึ้นได้ ใน กรมฯ
โดย : เฝ้าดู - (02/07/2553 08:41:35)
IP: 61.7.173.75

ความเห็นที่ 2
ขออนุญาตท่าน อธิบดีถามผ่านทางเว็ปนี้ถึงกองการเจ้าหน้าที่ ผมอยู่ฝ่ายบริหารอุดรธานี อยากทราบรายละเอียดตามที่ ก.พ.แจ้งเรื่อง การบริการอัตรากำลังลูกจ้าง มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 เม.ย.53 นั้นลูกจ้างประจำที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนสายงาน การปรับระดับชั้นงาน และกลุ่มงานต้องทำอย่างไร สามารถทำได้หรือไม่หรือต้องรอกรมพิจารณาสั่งการ สำรวจก่อน
โดย : บรรเจิด ฝบท. - (02/07/2553 10:29:34)
IP: 125.26.176.151

ความเห็นที่ 3
ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 2 ส่วน คือ(1) สำนักงาน ก.พ. เป็นผู้กำหนดระบบตำแหน่งใหม่เป็น 4 กลุ่มและกำหนดหลักเกณฑ์ในการปรับเปลียนตำแหน่ง เปลี่ยนกลุ่มงาน ปรับระดับชั้น (2) กระทรวงการคลัง เป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง การเบิกจ่าย ซึ่งขณะนี้ทั้งสองส่วนราชการได้มีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการดำเนินการดังนี้
1. กระทรวงการคลัง แจ้งให้ส่วนราชกาดำเนินการ (1) ออกคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำในชื่อตำแหน่ง และอัตราค่าจ้างตามระบบเดิม ตั้งแต่ 1 เมษายน 2553 (2) ให้ส่วนราชดการออกคำสั่งปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำจากระบบเดิมเข้าสู่กลุ่มตำแหน่งตามระบบใหม่ในตำแหน่งเท่ากับระดับเดิม เช่น พนักงานขับรถยนต์ ปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 1 และให้ส่วนราชการใส่อัตราค่าจ้างที่มีการเลื่อนขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 ลงในคำสั่งทุกคน ปัญหาที่พบขณะนี้ทราบจากฝ่ายทะเบียนประวัติฯ ว่าคำสั่งการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างในบางจังหวัดยังไม่เรียบร้อย จึงไม่สามารถนำมาลงในแบบฟอร์มคำสั่งได้ต้องรอให้มีคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน 2553 ให้ครบจึงจะออกคำสั่งได้ ซึ่งขณะฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งรัดติดตามให้จังหวัดรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป (รายละเอียดสามารถดูได้จากเว็ปกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือที่ กค 0428/ว 57 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553) สำหรับในเรื่องการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำเช่น การปรับระดับชั้น การเปลี่ยนสายงาน/กลุ่มงาน การตัดโอนอัตรากำลัง ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ข้อ 3กำหนดว่าส่วนราชการจะสามารถดำเนินการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำได้เมื่อส่วยราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำเข้ากลุ่มงานและระดับชั้นของตำแหน่งใหม่แล้วซึ่งถือว่าการจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระบบตำแหน่งใหม่เสร็จสมบูรณ์และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 ดังนั้น จึงใคร่ขออนุเคราะห์จังหวัดต่าง ๆ ที่ยังดำเนินการออกคำสั่งเลื่อนค่าจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2553 ไม่แล้วเสร็จให้ช่วยรีบดำเนินการเพื่อกรมจะได้รีบออกคำสั้งปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งระบบใหม่ต่อไป(ทางกองการเจ้าหน้าที่ได่สอบถามไปยังกรมบัญชีกลางว่าขอออกคำสั่งในส่วนของผู้ที่มีคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างเรียบร้อยแล้วได้หรือไม่ ซึ่งทางกรมบัญชีกลางขอให้พร้อมกันทุกตำแหน่งเพราะต้องเข้าระบบจ่ายตรง)
โดย : ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ - (02/07/2553 13:57:31)
IP: 10.185.100.88

ความเห็นที่ 4
จังหวัดใดที่ยังไม่ได้ส่งคำสั่งเลื่อนค่าจ้างให้กรมฯช่วยรีบส่งหน่อยนะครับ นึกว่าสงสารพวกลูกจ้างจังหวัดอื่นๆและขอขอบคุณฝ่ายสรรหาฯกจจ.ที่ช่วยชี้แจงมากครับ
โดย : ลจป.รัก กสส. - (03/07/2553 08:22:38)
IP: 125.27.174.227

ความเห็นที่ 5
ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 ปรับเปลี่ยนตำแหน่งสู่ตำแหน่งระบบใหม่เป็นตำแหน่งอะไรค่ะ แล้วตำแหน่งที่ปรับเป็นข้าราชการได้มีตำแหน่งอะไรบ้าง ทำไมลูกจ้างประจำของ รพ ปรับได้ ลูกจ้างประจำของ กสส มีโอกาสมั๊ย หลายจังหวัดที่ ลจป ทำงานได้ดีและมีงานเยอะกว่า ขรก บางคนที่เงินเดือนเยอะซะอีก เรียกว่าทำงานเกินเงินเดือนก็ว่าได้
โดย : ลจป.ตจว - (03/07/2553 08:52:07)
IP: 125.26.161.158

ความเห็นที่ 6
ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 ปรับใหม่เป็นตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3
โดย : อ่านจากเว็บ กพ. - (12/07/2553 15:41:55)
IP: 125.25.87.6

ความเห็นที่ 7
ตำแหน่งลุกจ้างประจำหมวดกึ่งฝีมือจบปวส.ก่อสร้างทำงานตรงกับสายงานเงินเดือนตันแล้ว14140ขอเปลี่ยนเป็นช่างฝืมือสอบผ่านแล้วแต่ยังไม่คำสังออกมาถ้าปรับเข้าแท่งจะต้องอยู่ตำแหน่งเดิมใช่ใหมครับหรือปรับเป็นช.เลย
โดย : - (20/08/2553 13:30:11)
IP: 118.172.156.231

ความเห็นที่ 8
yqdgxvsbkmri
โดย : silverton casino casino bonus >:OOOO sands casino in bethlehem pennsylvania, los vegas casino, >:OOOO internet casino :) Find Out More, casino in arundel - (18/07/2556 11:21:47)
IP: 46.105.113.181

ความเห็นที่ 9
jmofycvsmatg
โดย : unibet casino top casino :|] american casino guide, blackjack casino, :-D
ความเห็นที่ 10
djdfiojggpvm
โดย : all no deposit casino bonus codes rushmore casino no deposit bonus codes B-| fitzgeralds casino vegas, tachi palace hotel & casino, :((( work casino - (19/07/2556 06:03:49)
IP: 46.105.113.181

ความเห็นที่ 11
etllzwbmynqe
โดย : common casino games
ความเห็นที่ 12
1 http://ultrabooknotebooktipishargamurahterbaik42.wordpress.com/2014/04/07/unit-link-terbaik-di-indonesia-commonwealth-life-investra-link/
2 http://eserunlimitedpowerbank2010.wordpress.com/2014/04/07/unit-link-terbaik-di-indonesia-commonwealth-life-investra-link/
3 http://promomemberalfamartminimarketlokalindonesiaterbaik.wordpress.com/2014/04/09/unit-link-terbaik-di-indonesia-commonwealth-life-investra-link/
4 http://ekioskucomjualbelionlineamanmenyenangkan68.wordpress.com/2014/04/09/unit-link-terbaik-di-indonesia-commonwealth-life-investra-link/
5 http://ekioskucomjualbelionlineamanmenyenangkan71.wordpress.com/2014/04/09/unit-link-terbaik-di-indonesia-commonwealth-life-investra-link/
6 http://ekioskucomjualbelionlineamanmenyenangkan69.wordpress.com/2014/04/09/unit-link-terbaik-di-indonesia-commonwealth-life-investra-link/
7 http://ekioskucomjualbelionlineamanmenyenangkan70.wordpress.com/2014/04/09/unit-link-terbaik-di-indonesia-commonwealth-life-investra-link/
8 http://bankmandiribankterbaikdiindonesia72.wordpress.com/2014/04/09/unit-link-terbaik-di-indonesia-commonwealth-life-investra-link/
62 https://www.openflowhub.org/display/~unitlink
63 http://www.coverium.com/network/unitlinkadalah
64 http://mediagiraffe.org/wiki/index.php/User:Unit_link_terbaik_di_Indonesia_Commonwealth_Life_investra_link
65 http://id.scribd.com/margahayuland42
66 http://www.wikihut.org/User:Pengertian_unit_link_adalah
67 http://www.kabissa.org/user/197492
68 http://anarchy101.org/user/unit+link+adalah
69 https://www.hsdev.org/trac/ticket/619
http://jualrumahmedan.hol.es
http://jualrumahmurahbandung.hol.es
http://mobilbekas.hol.es
http://jualmobilbekas.hol.es
http://sablonkaosdistromurah.blogspot.com/2014/02/unit-link-terbaik-di-indonesia.html
โดย : maman - (10/04/2557 23:10:25)
IP: 39.227.26.121

ความเห็นที่ 13
http://www.burbagssale2013.com/ Burberry Outlet
http://www.cheaphollistersale.co.uk/ Cheap Hollister Clothes
http://www.coachblackfriday2014.com/ Coach Black Friday
http://www.coach-storeoutletonline.com/ Coach Black Friday 2013
http://www.coachcoachoutlet.com/ Coach Cyber Monday
http://www.coachxfactory.com/ Coach Factory
http://www.coach-factoryoutletonline.net/ Coach Outlet Factory
http://www.coach-outletusa.com/ Coach Outlet USA
http://www.coach-pursesfactory.com/ Coach Purses Factory
http://www.coachpurseusa.com/ Coach Purses USA
http://www.coach-storeoutlet.com/ Coach Store Outlet
http://www.coachxpursesonsale.com/ Coach Purses On Sale
http://www.discountbeatsbydresale.com/ Monster Beats Outlet
http://www.louis-vuittonblackfriday.com/ Louis Vuitton Outlet
http://www.lv-guccishoesfactory.com/ Louis Vuitton Factory
http://www.marcjacobsonsale.com/ Marc Jacobs On Sale
http://www.mcmworldwides.com/ MCM Outlet
http://www.mcmoutlet-jp.com/ MCM 店铺
http://www.oakleysunglassesfactory.com/ cheap oakley sunglasses
http://www.michaelkorsmas.com/ Michael Kors Outlet
http://www.michaelkors.so/ Michael Kors Outlet
http://www.michaelkorsfactory-store.com/ Michael Kors Factory
http://www.michaelkorsoutletr.com/ Michael Kors Outlet
http://www.michael-korsfactoryonline.com/ Michael Kors Factory Online
http://www.newcoachfactory.com/ Coach Factory Outlet
http://www.north-faceoutletonlines.net/ North Face Outlet Online
http://www.polo-outletstore.com/ Polo Outlet Store
http://www.ralphlaurenuker.com/ Ralph Lauren UK
http://www.saclongchamppairs.com/ Sac Longchamp Pairs
http://www.tcoachoutletonline.com/ Coach Outlet Online
http://www.the-coachfactoryoutlet.com/ Coach Factory Oultet
http://www.uggaustralia.cc/ Ugg Australia
http://www.barbour-jacketsoutlet.com/ Barbour Jackets Outlet Online
http://www.canada-gooser.com/ Canada Goose Outlet
http://www.guccishoes-factorys.net/ Gucci Outlet Online
http://www.michaelkors-states.com/ Michael Kors Outlet
http://www.moncler-clearance.com/ Moncler Clearance
http://www.moncler-jacketsoutletonline.com/ Moncler Jackets Outlet Online
http://www.northsclearance.com/ North Clearace Outlet
http://www.ralph-pololaurens.com/ Polo Ralph Lauren Outlet Online
http://www.woolrich-clearance.com/ Woolrich Clearance
http://www.cvshopfactory.com/ shop.coachfactory.com
http://www.mksfactoryoutlet.com/ Michael Kors Factory Outlet
http://www.zxcoachoutlet.com/ Coach Outlet Online USA
http://www.thebeatsbydre.com/ Beats by Dre
http://www.newoutletonlinemall.com/ Coach Purses Outlet Online
http://www.clickmichaelkors.com/ Michael Kors USA
http://www.cmichaelkorsoutlet.com/ Michael Kors Outlet USA
โดย : POLO - (20/04/2557 15:45:40)
IP: 126.126.251.221

ความเห็นที่ 14
Ralph Lauren UK, http://www.polo-ralphlaurensoutlet.com/
โดย : mk - (30/04/2557 09:36:03)
IP: 208.107.61.101

ความเห็นที่ 15
Bis dahin ????? ????? kaum exklusivere ??????????Traditionellen Elemente ? ??? ? David ???????? wurden ?? dem modernen Stil ??? ??? ???? kombiniert ??Ein klassischer Bootsschuh???????? wei?em ??? und er geh?rte ????????????????? ?? ? ????? zus?tzliche eine Klappe angebracht?sodass ??????? klemmen konnte ??????????
???? ?? http://www.segwaysitges.com/starlike/bottegaveneta/index.html
โดย : ???? ?? - (26/06/2557 01:55:44)
IP: 31.204.154.144

ความเห็นที่ 16
Cheap Nike Air Jordan Shoes<a href="http://geinideciairjordan6retro.blogspot.com">Nike Air Jordan 14 Retro Sport Blue SNEAKER World Cup Brazil</a>
Air Jordan 11 Retro Low Infrared 23 https://www.youtube.com/watch?v=lsbfrIu7t6o/
โดย : Air Jordan 11 Retro Low Infrared 23 - (29/06/2557 07:26:14)
IP: 110.86.187.144

ความเห็นที่ 17
22O2Zz I truly appreciate this post. Fantastic.
โดย : link building - (19/07/2557 18:48:10)
IP: 37.233.27.142

ความเห็นที่ 18
http://www.superbagsmarket.com/
http://www.superbagsmarket.com/louis-vuitton-bags-c-1.html
http://www.superbagsmarket.com/hermes-bags-c-2.html
http://www.superbagsmarket.com/prada-bags-c-3.html
http://www.superbagsmarket.com/chanel-bags-c-4.html
http://www.superbagsmarket.com/gucci-bags-c-5.html
http://www.superbagsmarket.com/burberry-bags-c-6.html
http://www.superbagsmarket.com/celine-bags-c-7.html
http://www.superbagsmarket.com/balenciaga-bags-c-8.html
http://www.superbagsmarket.com/christian-dior-bags-c-9.html
http://www.superbagsmarket.com/chloe-bags-c-10.html
http://www.superbagsmarket.com/bvlgari-bags-c-11.html
http://www.superbagsmarket.com/bally-bags-c-12.html
http://www.superbagsmarket.com/coach-bags-c-13.html
http://www.superbagsmarket.com/michael-kors-bags-c-14.html
http://www.superbagsmarket.com/mcm-bags-c-15.html
http://www.superbagsmarket.com/fendi-bags-c-16.html
http://www.superbagsmarket.com/mulberry-bags-c-17.html
http://www.superbagsmarket.com/marc-jacobs-bags-c-18.html
http://www.superbagsmarket.com/miu-miu-bags-c-19.html
http://www.superbagsmarket.com/ysl-bags-c-20.html
http://www.superbagsmarket.com/tory-burch-bags-c-21.html
http://www.superbagsmarket.com/givenchy-bags-c-22.html
http://www.superbagsmarket.com/ferragamo-bags-c-23.html
http://www.superbagsmarket.com/lancel-bags-c-24.html
http://www.superbagsmarket.com/loewe-bags-c-25.html
http://www.superbagsmarket.com/tods-bags-c-26.html
http://www.superbagsmarket.com/paul-smith-bags-c-27.html
http://www.superbagsmarket.com/dg-bags-c-28.html
http://www.superbagsmarket.com/alexander-wang-bags-c-29.html
http://www.superbagsmarket.com/bottega-veneta-bags-c-30.html
http://www.superbagsmarket.com/specials.html
http://www.guccishoesuk-2014.net/
http://www.superbagsmarket.com/
http://www.ralph-laurensale.com/
http://www.oakley-sunglassfactory.com/
http://www.michaelusakors.com/
http://www.beatsbydreoutlet.net/
http://www.polo-tshirts.com/
http://www.nike-jordanshoes.com/
http://www.northsclearance.com/
http://www.michaelkorsstates.com/
http://www.ralph-laurenhome.com/
http://www.polooutlet-store.com/
http://www.canada-gooser.com/
http://www.coach-blackfriday.net/
http://www.monsterbeatsbydres.com/
http://www.michaelkors.so/
http://www.burberrybags2014.com/
http://www.coach-factoryoutlets.net/
http://www.salongchamppairs.com/
http://www.north-faceoutlet.us.com/
http://www.barbour-jacketsoutlet.com/
http://www.coach-factory.net/
http://www.moncler-jacketsoutletonline.com/
http://www.mcmworldwides.com/
http://www.woolrich-clearance.com/
http://www.moncler-clearance.com/
โดย : mk - (05/08/2557 15:23:16)
IP: 216.18.211.165

ความเห็นที่ 19
I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here regularly. I am quite certain I’ll learn plenty of new stuff right here! Good luck for the next!
[url=http://www.tnsi.com/services.aspx]Nike Air Max 1[/url]
โดย : Nike Air Max 1 - (12/08/2557 15:16:54)
IP: 62.210.139.59

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
รายละเอียด*
ชื่อ*
อีเมล์
 

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556 กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
แสดงผลได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ Firefox , Chrome , Safari