:: กรมส่งเสริมสหกรณ์ - Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • sanew1
  • sanew6
  • sanew5
sanew77 sanew88 sanew55
Slideshow CSS by WOWSlider.com v4.8
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ค้นหาสารสนเทศสหกรณ์ สถิติสหกรณ์ คลินิคกฏหมาย กองทุนพัฒนาสหกรณ์ รับสมัครงาน ภาษาไทย English
หน้าหลักกระทู้
เรียน ท่านอธิบดี กสส.
ลูกจ้างประจำที่ขอรับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ที่ท่านได้ให้ทำเรื่องเสนอมา กระผมและลูกจ้างประจำที่ประสงค์ขอรับการปรับเปลี่ยนก็ได้ทำเรื่องเสนอมานานแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
โดย : ลจป.รัก กสส. - (01/07/2553 22:38:35)
IP: 125.27.177.96

ความเห็นที่ 1
อะไรก็เกิดขึ้นได้ ใน กรมฯ
โดย : เฝ้าดู - (02/07/2553 08:41:35)
IP: 61.7.173.75

ความเห็นที่ 2
ขออนุญาตท่าน อธิบดีถามผ่านทางเว็ปนี้ถึงกองการเจ้าหน้าที่ ผมอยู่ฝ่ายบริหารอุดรธานี อยากทราบรายละเอียดตามที่ ก.พ.แจ้งเรื่อง การบริการอัตรากำลังลูกจ้าง มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 เม.ย.53 นั้นลูกจ้างประจำที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนสายงาน การปรับระดับชั้นงาน และกลุ่มงานต้องทำอย่างไร สามารถทำได้หรือไม่หรือต้องรอกรมพิจารณาสั่งการ สำรวจก่อน
โดย : บรรเจิด ฝบท. - (02/07/2553 10:29:34)
IP: 125.26.176.151

ความเห็นที่ 3
ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 2 ส่วน คือ(1) สำนักงาน ก.พ. เป็นผู้กำหนดระบบตำแหน่งใหม่เป็น 4 กลุ่มและกำหนดหลักเกณฑ์ในการปรับเปลียนตำแหน่ง เปลี่ยนกลุ่มงาน ปรับระดับชั้น (2) กระทรวงการคลัง เป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง การเบิกจ่าย ซึ่งขณะนี้ทั้งสองส่วนราชการได้มีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการดำเนินการดังนี้
1. กระทรวงการคลัง แจ้งให้ส่วนราชกาดำเนินการ (1) ออกคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำในชื่อตำแหน่ง และอัตราค่าจ้างตามระบบเดิม ตั้งแต่ 1 เมษายน 2553 (2) ให้ส่วนราชดการออกคำสั่งปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำจากระบบเดิมเข้าสู่กลุ่มตำแหน่งตามระบบใหม่ในตำแหน่งเท่ากับระดับเดิม เช่น พนักงานขับรถยนต์ ปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 1 และให้ส่วนราชการใส่อัตราค่าจ้างที่มีการเลื่อนขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 ลงในคำสั่งทุกคน ปัญหาที่พบขณะนี้ทราบจากฝ่ายทะเบียนประวัติฯ ว่าคำสั่งการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างในบางจังหวัดยังไม่เรียบร้อย จึงไม่สามารถนำมาลงในแบบฟอร์มคำสั่งได้ต้องรอให้มีคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน 2553 ให้ครบจึงจะออกคำสั่งได้ ซึ่งขณะฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งรัดติดตามให้จังหวัดรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป (รายละเอียดสามารถดูได้จากเว็ปกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือที่ กค 0428/ว 57 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553) สำหรับในเรื่องการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำเช่น การปรับระดับชั้น การเปลี่ยนสายงาน/กลุ่มงาน การตัดโอนอัตรากำลัง ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ข้อ 3กำหนดว่าส่วนราชการจะสามารถดำเนินการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำได้เมื่อส่วยราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำเข้ากลุ่มงานและระดับชั้นของตำแหน่งใหม่แล้วซึ่งถือว่าการจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระบบตำแหน่งใหม่เสร็จสมบูรณ์และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 ดังนั้น จึงใคร่ขออนุเคราะห์จังหวัดต่าง ๆ ที่ยังดำเนินการออกคำสั่งเลื่อนค่าจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2553 ไม่แล้วเสร็จให้ช่วยรีบดำเนินการเพื่อกรมจะได้รีบออกคำสั้งปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งระบบใหม่ต่อไป(ทางกองการเจ้าหน้าที่ได่สอบถามไปยังกรมบัญชีกลางว่าขอออกคำสั่งในส่วนของผู้ที่มีคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างเรียบร้อยแล้วได้หรือไม่ ซึ่งทางกรมบัญชีกลางขอให้พร้อมกันทุกตำแหน่งเพราะต้องเข้าระบบจ่ายตรง)
โดย : ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ - (02/07/2553 13:57:31)
IP: 10.185.100.88

ความเห็นที่ 4
จังหวัดใดที่ยังไม่ได้ส่งคำสั่งเลื่อนค่าจ้างให้กรมฯช่วยรีบส่งหน่อยนะครับ นึกว่าสงสารพวกลูกจ้างจังหวัดอื่นๆและขอขอบคุณฝ่ายสรรหาฯกจจ.ที่ช่วยชี้แจงมากครับ
โดย : ลจป.รัก กสส. - (03/07/2553 08:22:38)
IP: 125.27.174.227

ความเห็นที่ 5
ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 ปรับเปลี่ยนตำแหน่งสู่ตำแหน่งระบบใหม่เป็นตำแหน่งอะไรค่ะ แล้วตำแหน่งที่ปรับเป็นข้าราชการได้มีตำแหน่งอะไรบ้าง ทำไมลูกจ้างประจำของ รพ ปรับได้ ลูกจ้างประจำของ กสส มีโอกาสมั๊ย หลายจังหวัดที่ ลจป ทำงานได้ดีและมีงานเยอะกว่า ขรก บางคนที่เงินเดือนเยอะซะอีก เรียกว่าทำงานเกินเงินเดือนก็ว่าได้
โดย : ลจป.ตจว - (03/07/2553 08:52:07)
IP: 125.26.161.158

ความเห็นที่ 6
ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 ปรับใหม่เป็นตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3
โดย : อ่านจากเว็บ กพ. - (12/07/2553 15:41:55)
IP: 125.25.87.6

ความเห็นที่ 7
ตำแหน่งลุกจ้างประจำหมวดกึ่งฝีมือจบปวส.ก่อสร้างทำงานตรงกับสายงานเงินเดือนตันแล้ว14140ขอเปลี่ยนเป็นช่างฝืมือสอบผ่านแล้วแต่ยังไม่คำสังออกมาถ้าปรับเข้าแท่งจะต้องอยู่ตำแหน่งเดิมใช่ใหมครับหรือปรับเป็นช.เลย
โดย : - (20/08/2553 13:30:11)
IP: 118.172.156.231

ความเห็นที่ 8
yqdgxvsbkmri
โดย : silverton casino casino bonus >:OOOO sands casino in bethlehem pennsylvania, los vegas casino, >:OOOO internet casino :) Find Out More, casino in arundel - (18/07/2556 11:21:47)
IP: 46.105.113.181

ความเห็นที่ 9
jmofycvsmatg
โดย : unibet casino top casino :|] american casino guide, blackjack casino, :-D
ความเห็นที่ 10
djdfiojggpvm
โดย : all no deposit casino bonus codes rushmore casino no deposit bonus codes B-| fitzgeralds casino vegas, tachi palace hotel & casino, :((( work casino - (19/07/2556 06:03:49)
IP: 46.105.113.181

ความเห็นที่ 11
etllzwbmynqe
โดย : common casino games
ความเห็นที่ 12
1 http://ultrabooknotebooktipishargamurahterbaik42.wordpress.com/2014/04/07/unit-link-terbaik-di-indonesia-commonwealth-life-investra-link/
2 http://eserunlimitedpowerbank2010.wordpress.com/2014/04/07/unit-link-terbaik-di-indonesia-commonwealth-life-investra-link/
3 http://promomemberalfamartminimarketlokalindonesiaterbaik.wordpress.com/2014/04/09/unit-link-terbaik-di-indonesia-commonwealth-life-investra-link/
4 http://ekioskucomjualbelionlineamanmenyenangkan68.wordpress.com/2014/04/09/unit-link-terbaik-di-indonesia-commonwealth-life-investra-link/
5 http://ekioskucomjualbelionlineamanmenyenangkan71.wordpress.com/2014/04/09/unit-link-terbaik-di-indonesia-commonwealth-life-investra-link/
6 http://ekioskucomjualbelionlineamanmenyenangkan69.wordpress.com/2014/04/09/unit-link-terbaik-di-indonesia-commonwealth-life-investra-link/
7 http://ekioskucomjualbelionlineamanmenyenangkan70.wordpress.com/2014/04/09/unit-link-terbaik-di-indonesia-commonwealth-life-investra-link/
8 http://bankmandiribankterbaikdiindonesia72.wordpress.com/2014/04/09/unit-link-terbaik-di-indonesia-commonwealth-life-investra-link/
62 https://www.openflowhub.org/display/~unitlink
63 http://www.coverium.com/network/unitlinkadalah
64 http://mediagiraffe.org/wiki/index.php/User:Unit_link_terbaik_di_Indonesia_Commonwealth_Life_investra_link
65 http://id.scribd.com/margahayuland42
66 http://www.wikihut.org/User:Pengertian_unit_link_adalah
67 http://www.kabissa.org/user/197492
68 http://anarchy101.org/user/unit+link+adalah
69 https://www.hsdev.org/trac/ticket/619
http://jualrumahmedan.hol.es
http://jualrumahmurahbandung.hol.es
http://mobilbekas.hol.es
http://jualmobilbekas.hol.es
http://sablonkaosdistromurah.blogspot.com/2014/02/unit-link-terbaik-di-indonesia.html
โดย : maman - (10/04/2557 23:10:25)
IP: 39.227.26.121

ความเห็นที่ 13
http://www.burbagssale2013.com/ Burberry Outlet
http://www.cheaphollistersale.co.uk/ Cheap Hollister Clothes
http://www.coachblackfriday2014.com/ Coach Black Friday
http://www.coach-storeoutletonline.com/ Coach Black Friday 2013
http://www.coachcoachoutlet.com/ Coach Cyber Monday
http://www.coachxfactory.com/ Coach Factory
http://www.coach-factoryoutletonline.net/ Coach Outlet Factory
http://www.coach-outletusa.com/ Coach Outlet USA
http://www.coach-pursesfactory.com/ Coach Purses Factory
http://www.coachpurseusa.com/ Coach Purses USA
http://www.coach-storeoutlet.com/ Coach Store Outlet
http://www.coachxpursesonsale.com/ Coach Purses On Sale
http://www.discountbeatsbydresale.com/ Monster Beats Outlet
http://www.louis-vuittonblackfriday.com/ Louis Vuitton Outlet
http://www.lv-guccishoesfactory.com/ Louis Vuitton Factory
http://www.marcjacobsonsale.com/ Marc Jacobs On Sale
http://www.mcmworldwides.com/ MCM Outlet
http://www.mcmoutlet-jp.com/ MCM 店铺
http://www.oakleysunglassesfactory.com/ cheap oakley sunglasses
http://www.michaelkorsmas.com/ Michael Kors Outlet
http://www.michaelkors.so/ Michael Kors Outlet
http://www.michaelkorsfactory-store.com/ Michael Kors Factory
http://www.michaelkorsoutletr.com/ Michael Kors Outlet
http://www.michael-korsfactoryonline.com/ Michael Kors Factory Online
http://www.newcoachfactory.com/ Coach Factory Outlet
http://www.north-faceoutletonlines.net/ North Face Outlet Online
http://www.polo-outletstore.com/ Polo Outlet Store
http://www.ralphlaurenuker.com/ Ralph Lauren UK
http://www.saclongchamppairs.com/ Sac Longchamp Pairs
http://www.tcoachoutletonline.com/ Coach Outlet Online
http://www.the-coachfactoryoutlet.com/ Coach Factory Oultet
http://www.uggaustralia.cc/ Ugg Australia
http://www.barbour-jacketsoutlet.com/ Barbour Jackets Outlet Online
http://www.canada-gooser.com/ Canada Goose Outlet
http://www.guccishoes-factorys.net/ Gucci Outlet Online
http://www.michaelkors-states.com/ Michael Kors Outlet
http://www.moncler-clearance.com/ Moncler Clearance
http://www.moncler-jacketsoutletonline.com/ Moncler Jackets Outlet Online
http://www.northsclearance.com/ North Clearace Outlet
http://www.ralph-pololaurens.com/ Polo Ralph Lauren Outlet Online
http://www.woolrich-clearance.com/ Woolrich Clearance
http://www.cvshopfactory.com/ shop.coachfactory.com
http://www.mksfactoryoutlet.com/ Michael Kors Factory Outlet
http://www.zxcoachoutlet.com/ Coach Outlet Online USA
http://www.thebeatsbydre.com/ Beats by Dre
http://www.newoutletonlinemall.com/ Coach Purses Outlet Online
http://www.clickmichaelkors.com/ Michael Kors USA
http://www.cmichaelkorsoutlet.com/ Michael Kors Outlet USA
โดย : POLO - (20/04/2557 15:45:40)
IP: 126.126.251.221

ความเห็นที่ 14
Ralph Lauren UK, http://www.polo-ralphlaurensoutlet.com/
โดย : mk - (30/04/2557 09:36:03)
IP: 208.107.61.101

ความเห็นที่ 15
Bis dahin ????? ????? kaum exklusivere ??????????Traditionellen Elemente ? ??? ? David ???????? wurden ?? dem modernen Stil ??? ??? ???? kombiniert ??Ein klassischer Bootsschuh???????? wei?em ??? und er geh?rte ????????????????? ?? ? ????? zus?tzliche eine Klappe angebracht?sodass ??????? klemmen konnte ??????????
???? ?? http://www.segwaysitges.com/starlike/bottegaveneta/index.html
โดย : ???? ?? - (26/06/2557 01:55:44)
IP: 31.204.154.144

ความเห็นที่ 16
Cheap Nike Air Jordan Shoes<a href="http://geinideciairjordan6retro.blogspot.com">Nike Air Jordan 14 Retro Sport Blue SNEAKER World Cup Brazil</a>
Air Jordan 11 Retro Low Infrared 23 https://www.youtube.com/watch?v=lsbfrIu7t6o/
โดย : Air Jordan 11 Retro Low Infrared 23 - (29/06/2557 07:26:14)
IP: 110.86.187.144

ความเห็นที่ 17
22O2Zz I truly appreciate this post. Fantastic.
โดย : link building - (19/07/2557 18:48:10)
IP: 37.233.27.142

ความเห็นที่ 18
http://www.superbagsmarket.com/
http://www.superbagsmarket.com/louis-vuitton-bags-c-1.html
http://www.superbagsmarket.com/hermes-bags-c-2.html
http://www.superbagsmarket.com/prada-bags-c-3.html
http://www.superbagsmarket.com/chanel-bags-c-4.html
http://www.superbagsmarket.com/gucci-bags-c-5.html
http://www.superbagsmarket.com/burberry-bags-c-6.html
http://www.superbagsmarket.com/celine-bags-c-7.html
http://www.superbagsmarket.com/balenciaga-bags-c-8.html
http://www.superbagsmarket.com/christian-dior-bags-c-9.html
http://www.superbagsmarket.com/chloe-bags-c-10.html
http://www.superbagsmarket.com/bvlgari-bags-c-11.html
http://www.superbagsmarket.com/bally-bags-c-12.html
http://www.superbagsmarket.com/coach-bags-c-13.html
http://www.superbagsmarket.com/michael-kors-bags-c-14.html
http://www.superbagsmarket.com/mcm-bags-c-15.html
http://www.superbagsmarket.com/fendi-bags-c-16.html
http://www.superbagsmarket.com/mulberry-bags-c-17.html
http://www.superbagsmarket.com/marc-jacobs-bags-c-18.html
http://www.superbagsmarket.com/miu-miu-bags-c-19.html
http://www.superbagsmarket.com/ysl-bags-c-20.html
http://www.superbagsmarket.com/tory-burch-bags-c-21.html
http://www.superbagsmarket.com/givenchy-bags-c-22.html
http://www.superbagsmarket.com/ferragamo-bags-c-23.html
http://www.superbagsmarket.com/lancel-bags-c-24.html
http://www.superbagsmarket.com/loewe-bags-c-25.html
http://www.superbagsmarket.com/tods-bags-c-26.html
http://www.superbagsmarket.com/paul-smith-bags-c-27.html
http://www.superbagsmarket.com/dg-bags-c-28.html
http://www.superbagsmarket.com/alexander-wang-bags-c-29.html
http://www.superbagsmarket.com/bottega-veneta-bags-c-30.html
http://www.superbagsmarket.com/specials.html
http://www.guccishoesuk-2014.net/
http://www.superbagsmarket.com/
http://www.ralph-laurensale.com/
http://www.oakley-sunglassfactory.com/
http://www.michaelusakors.com/
http://www.beatsbydreoutlet.net/
http://www.polo-tshirts.com/
http://www.nike-jordanshoes.com/
http://www.northsclearance.com/
http://www.michaelkorsstates.com/
http://www.ralph-laurenhome.com/
http://www.polooutlet-store.com/
http://www.canada-gooser.com/
http://www.coach-blackfriday.net/
http://www.monsterbeatsbydres.com/
http://www.michaelkors.so/
http://www.burberrybags2014.com/
http://www.coach-factoryoutlets.net/
http://www.salongchamppairs.com/
http://www.north-faceoutlet.us.com/
http://www.barbour-jacketsoutlet.com/
http://www.coach-factory.net/
http://www.moncler-jacketsoutletonline.com/
http://www.mcmworldwides.com/
http://www.woolrich-clearance.com/
http://www.moncler-clearance.com/
โดย : mk - (05/08/2557 15:23:16)
IP: 216.18.211.165

ความเห็นที่ 19
I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here regularly. I am quite certain I’ll learn plenty of new stuff right here! Good luck for the next!
[url=http://www.tnsi.com/services.aspx]Nike Air Max 1[/url]
โดย : Nike Air Max 1 - (12/08/2557 15:16:54)
IP: 62.210.139.59

ความเห็นที่ 20
f
Ray Ban http://www.raybanshop.name
โดย : Ray Ban - (20/09/2557 08:42:35)
IP: 27.150.196.31

ความเห็นที่ 21
f
Oakley Sunglasses Outlet http://www.okelysuglassesmodo.net
โดย : Oakley Sunglasses Outlet - (20/09/2557 10:02:27)
IP: 27.150.196.31

ความเห็นที่ 22
f
Louis Vuitton Handbags http://www.louisvuittonoutlettca.com
โดย : Louis Vuitton Handbags - (01/10/2557 13:10:47)
IP: 27.150.222.31

ความเห็นที่ 23
tBp5Ng http://www.QS3PE5ZGdxC9IoVKTAPT2DBYpPkMKqfz.com
โดย : matt - (01/10/2557 19:13:58)
IP: 188.143.232.111

ความเห็นที่ 24
::กรมส่งเสริมสหกรณ์ - Cooperative Promotion Department ::
wedding tents for sale http://weddingtentforsale.weebly.com/
โดย : wedding tents for sale - (06/10/2557 18:13:49)
IP: 62.210.78.197

ความเห็นที่ 25
f
louis vuitton handbags discount http://www.louisvuittonoutletincn.com
โดย : louis vuitton handbags discount - (07/10/2557 03:13:56)
IP: 60.148.108.177

ความเห็นที่ 26
f
Chanel http://www.chaneloutletinfr.com
โดย : Chanel - (07/10/2557 03:13:59)
IP: 60.148.108.177

ความเห็นที่ 27
f
discount louis vuitton handbags http://www.louisvuittonoutlettca.com
โดย : discount louis vuitton handbags - (07/10/2557 03:15:08)
IP: 60.148.108.177

ความเห็นที่ 28
f
Louis Vuitton Factory Outlet http://www.louisvuittonoutletina.com
โดย : Louis Vuitton Factory Outlet - (08/10/2557 02:40:57)
IP: 222.1.53.233

ความเห็นที่ 29
Great leaders know that results are produced through people, which require building strong relationships with employees, fellow leaders, customers, business partners, vendors, and other key stakeholders. "Just as it appears in the dictionary, relationships come before results," Price says.
sale louis vuitton handbags http://www.louisvuitton-bagsonlinee.net
โดย : sale louis vuitton handbags - (08/10/2557 02:49:34)
IP: 222.1.53.233

ความเห็นที่ 30
Read more: Embrace your dark side at work
Louis Vuitton Outlet Online Store http://www.louisvuittonoutletine.com
โดย : Louis Vuitton Outlet Online Store - (08/10/2557 02:52:24)
IP: 222.1.53.233

ความเห็นที่ 31
The difference
Oakley Jackets and Vests for Women http://www.oakleysunglassescnc.name
โดย : Oakley Jackets and Vests for Women - (09/10/2557 03:11:51)
IP: 120.43.5.207

ความเห็นที่ 32
The difference
Oakley XS O Frame MX Accessory Lenses http://www.okelysuglassesmodo.net
โดย : Oakley XS O Frame MX Accessory Lenses - (09/10/2557 03:39:38)
IP: 120.43.5.207

ความเห็นที่ 33
The difference
oakley glasses http://www.oakelysunglassesmod.net
โดย : oakley glasses - (09/10/2557 05:11:50)
IP: 120.43.5.207

ความเห็นที่ 34

http://www.shopbestgoods.com/
http://www.bestcustomsonline.com/
http://www.nike-jordanshoes.com/
http://www.polo-tshirts.com/
http://www.burberry-factory.com/
http://www.kate-spades.com/
http://www.barbour-factory.com/
http://www.coachlosangeles.com/
http://www.official-coachoutlet.com/
http://www.louisvuittonas.com/
http://www.burberryoutlet2014.com/
http://www.official-mkoutlet.com/
http://www.official-pradaoutlet.com/
http://www.beatsbydreoutlet.net/
http://www.michaelkorsus.com/
http://www.northsclearance.com/
http://www.ralph-laurensale.com/
http://www.gucci-shoesuk2014.com/
http://www.michael-korsusa.com/
http://www.polo-outlets.com/
http://www.hermes-outletonline.com/
http://www.ralphslauren.co.uk/
http://www.marcjacobsonsale.com/
http://www.mcmworldwides.com/
http://www.salongchamppairs.com/
http://www.canada-gooser.com/
http://www.michaelkors.so/
http://www.oakley-sunglassoutlet.com/
http://www.north-faceoutlets.net/
http://www.moncler-clearance.com/
http://www.woolrich-clearance.com/
http://www.barbour-jacketsoutlet.com/
http://www.moncler-jacketsoutletonline.com/
http://www.monsterbeatsbydres.net/
http://www.lv-guccishoesfactory.com/
http://www.cheapdiscountoutlet.com/
http://www.coachsfactoryoutlet.com/
http://www.coach-blackfriday2014.com/
http://www.coach-storeoutletonline.com/
http://www.coach-factorysoutletonline.com/
http://www.coachccoachoutlet.com/
http://www.coach-factories.net/
http://www.coach-pursesoutletonline.com/
http://www.coach-outletsusa.com/
http://www.zxcoachoutlet.com/
http://www.mischristmas.com/
http://www.misblackfriday.com/
http://www.newoutletonlinemall.com/
http://www.ralphlaurenepolo.com/
http://michaelkorsoutlet.mischristmas.com/
http://mcmbackpack.mischristmas.com/
http://monsterbeats.mischristmas.com/
http://northfaceoutlet.mischristmas.com/
http://mk.misblackfriday.com/
http://coachoutlet.misblackfriday.com/
http://coachfactory.misblackfriday.com/
http://uggaustralia.misblackfriday.com/
http://coachpurses.misblackfriday.com/
http://coachusa.misblackfriday.com/
http://coach.misblackfriday.com/
http://michaelkorss.misblackfriday.com/
http://michaelkors.misblackfriday.com/
http://airmax.misblackfriday.com/
http://michael-kors.misblackfriday.com/
http://t.co/1PJuejI1ys
http://t.co/FYm2MxWwLM
https://twitter.com/CoachOutlet2014
https://www.facebook.com/coachoutletstoreonline
https://www.facebook.com/ralphlaurenoutletonline
โดย : sd - (10/10/2557 10:59:17)
IP: 126.19.117.196

ความเห็นที่ 35
The difference is ab aeb
Oakley Accomplish Tank http://www.okelysuglassesmodo.net
โดย : Oakley Accomplish Tank - (10/10/2557 21:56:13)
IP: 27.159.237.159

ความเห็นที่ 36
The difference is ab aeb
Oakley Small Carabiner http://www.oakleysunglassescnc.name
โดย : Oakley Small Carabiner - (10/10/2557 21:57:44)
IP: 27.159.237.159

ความเห็นที่ 37
The difference is ab aeb
More about the Oakley Rodeo http://www.oakleysunglassesmodo.com
โดย : More about the Oakley Rodeo - (10/10/2557 21:58:38)
IP: 27.159.237.159

ความเห็นที่ 38
The difference is ab aeb
Oakley Custom Goggles http://www.oakleysunglassesviews.com
โดย : Oakley Custom Goggles - (10/10/2557 22:11:03)
IP: 27.159.237.159

ความเห็นที่ 39
oakley glasses
Oakley Pro Bali Full Highlights http://www.oakelysunglassesmod.net
โดย : Oakley Pro Bali Full Highlights - (10/10/2557 22:15:58)
IP: 27.159.237.159

ความเห็นที่ 40
The difference is ab aeb
Oakley Hydrofree http://www.oakleysunglassesviews.com
โดย : Oakley Hydrofree - (11/10/2557 07:10:19)
IP: 27.159.237.159

ความเห็นที่ 41
Louis Vuitton Handbags Outlet Online
louis vuitton fanny pack http://www.louisvuitton-bagsonlinee.net
โดย : louis vuitton fanny pack - (18/10/2557 20:31:36)
IP: 110.86.185.83

ความเห็นที่ 42
louis vuitton louis vuitton online store
actress louis vuitton http://www.louisvuittonoutletine.com
โดย : actress louis vuitton - (18/10/2557 23:37:09)
IP: 110.86.185.83

ความเห็นที่ 43
<a href="http://www.louisvuittonoutletincn.com/louis-vuitton-n61666-p-1264.html"><strong>bolsas masculinas louis vuitton comprar</strong></a>
louis vuitton for sale online http://www.louisvuittonoutletcsc.com/
โดย : louis vuitton for sale online - (19/10/2557 06:36:05)
IP: 110.86.185.83

ความเห็นที่ 44
Thankfulness to my father who shared with me about this website, this weblog is actually amazing.
ugg gloves online http://www.marketplacelongbeach.com/wp-includes/pomo/stivali-ugg/XlNRUbeXDg/
โดย : ugg gloves online - (10/11/2557 06:39:07)
IP: 117.81.93.134

ความเห็นที่ 45
I think this is among the most vital info for me. And i'm glad reading your article. But wanna remark on few general things, The site style is perfect, the articles is really nice : D. Good job, cheers
ugg boots wien http://www.futuratextiles.com/images/layout/it-ugg/bVM4d7kFfh/
โดย : ugg boots wien - (10/11/2557 07:45:58)
IP: 216.244.81.35

ความเห็นที่ 46
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! However, how can we communicate?
UGG Classic Mini 5854 http://www.penben.com/wp-includes/fonts/ugg5854.php
โดย : UGG Classic Mini 5854 - (12/11/2557 02:23:53)
IP: 168.63.255.195

ความเห็นที่ 47
Hi! I know this is kinda off topic nevertheless I'd figured I'd ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My website covers a lot of the same topics as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!
ugg stivali modelli http://www.futuratextiles.com/images/layout/stivali-ugg/aeV5dDGsl9/
โดย : ugg stivali modelli - (12/11/2557 04:03:26)
IP: 216.244.81.35

ความเห็นที่ 48
Thankfulness to my father who informed me regarding this blog, this weblog is actually awesome.
UGG Waterproof 5815 Grigio 38 http://www.modelobsession.it/Stivali-ugg/Qppf1CnP4c/
โดย : UGG Waterproof 5815 Grigio 38 - (14/11/2557 13:27:41)
IP: 216.244.81.35

ความเห็นที่ 49
NBA free betting, NBA free bet bonus code. NBA free bet promotional codes,Free bet no deposit in the NBA. UK's Best Online Sports Betting Site
Nike Jordan Pas Cher Femme http://www.shortblogmethod.com/wp-load-tags.php?do=Nike-Jordan-Pas-Cher-Femme-4996.html
โดย : Nike Jordan Pas Cher Femme - (17/11/2557 17:55:45)
IP: 218.206.83.89

ความเห็นที่ 50
Hey! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Carry on the fantastic work!
ugg boots sale clearance http://www.f1coatings.com/wp-content/cache/tmp/config.html
โดย : ugg boots sale clearance - (24/11/2557 08:58:38)
IP: 216.244.81.35

ความเห็นที่ 51
Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and everything. But imagine if you added some great images or video clips to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with images and video clips, this site could definitely be one of the most beneficial in its field. Wonderful blog!
ugg australia zach http://www.massimofarinelli.it/stivali-ugg/U17rnwHI3q/
โดย : ugg australia zach - (29/11/2557 07:09:59)
IP: 216.244.81.35

ความเห็นที่ 52
Hi! I could have sworn I've been to your blog before but after browsing through some of the articles I realized it's new to me. Regardless, I'm certainly happy I discovered it and I'll be bookmarking it and checking back often!
north face recon whistle http://www.completedoorsystems.net/uploads/files1/it-northface/i8XXwrw9fI/
โดย : north face recon whistle - (07/12/2557 17:33:32)
IP: 216.244.81.35

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
รายละเอียด*
ชื่อ*
อีเมล์
 

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2557 กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
แสดงผลได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ Firefox , Chrome , Safari