:: กรมส่งเสริมสหกรณ์ - Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • sanew1
  • sanew6
  • sanew5
sanew77 sanew88 sanew55
Slideshow CSS by WOWSlider.com v4.8
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ค้นหาสารสนเทศสหกรณ์ สถิติสหกรณ์ คลินิคกฏหมาย กองทุนพัฒนาสหกรณ์ รับสมัครงาน ภาษาไทย English
หน้าหลักกระทู้
ขอใช้บัญชีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตำแหน่งนวส
เรียนกองการเจ้าหน้าที่
ถามว่าเป็นผู้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้หากถึงลำดับที่เรียกมารายงานตัวเข้าเพื่อบรรจุแต่งตั้ง หากองค์กรปกครองส่วนท้องเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลมีหนังสือขอใช้บัญบีผู้นั้นมาบรรจุที่องค์การบริหารส่วนตำบลก.จ.อนุญาตหรือไม่ขอความกรุณาโปรดตอบด้วยจะได้วางแผนการบรรจุต่อไป ขอขอบพระคุณยิ่ง
โดย : อบต. - (07/08/2553 11:27:37)
IP: 125.26.10.157

ความเห็นที่ 1
ทำหนังสือไปเลยครับ ... ให้อยู่แล้ว
โดย : สู้ๆ - (08/08/2553 08:44:36)
IP: 58.9.192.159

ความเห็นที่ 2
เท่าทีรู้มาไม่น่าจะทำได้ เพราะใช้กฏหมายคนละฉบับ อบต, ถือใช้ตามพรบ. ส่วนท้องถิ่น ของกรมใช้ตามพรบ. ข้าราชการพลเรือน
โดย : พอรู้ - (08/08/2553 08:54:03)
IP: 118.172.114.7

ความเห็นที่ 3
ขอความกรุณาผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบโดยตรงโปรดอย่าเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้หรือไม่เพราะเป็นเรื่องสิทธิของผู้ที่สอบได้หากไม่เป็นไปตามทีท่านแสดงความคิดเห็นจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้
โดย : คนกรมฯ - (08/08/2553 13:27:06)
IP: 10.185.106.156

ความเห็นที่ 4
หลักเกณฑ์การนำรายชื่อหรือการขอใช้บัญชีของส่วนราชการเช่น ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ .หรือกรมอื่นที่ขึ้นตรงกับ ก.พ. ต้องเป็นส่วนราชการที่ขึ้นกับ ก.พ. ซึ่งใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน เท่านั้น ส่วนราชการสังกัดอื่น เช่น องค์กรส่วนท้องถิ่นซึ่งถือใช้ตามพระราชบัญญัติส่วนท้องทิ่น ต้องใช้บัญชีของส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกัน ยังไงต้องสอบถามรายละเอียดวิธีการนำรายชื่อ ขององค์กรส่วนท้องถิ่นดู วิธีการอาจแตกต่งจากของ ก.พ. ก็ได้ ดังนั้น กรณีที่ถามไม่สามารถดำเนินการได้
โดย : ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ - (09/08/2553 09:19:52)
IP: 10.185.100.82

ความเห็นที่ 5
แนวทางปฏิบัติ น่าจะอยู่สองประเด็น คือ หนึ่ง ส่วนท้องถิ่นนั้นๆ จะยอมรับบัญชีสอบของ กสส.สังกัด กพ.หรือไม่ ? หากไม่ยอมรับหรือไม่รับบรรจุ ก็จบน่ะครับ แต่ถ้ายอมรับ ก็ขึ้นอยู่กับประเด็นที่ สอง คือ ถ้ามีการขอใช้บัญชีจากท้องถิ่นมา...กรมฯ จะให้ใช้บัญชีตามระเบียบให้ได้หรือไม่....เรืองอย่างนี้ ถ้า ฝ่ายสรรหาฯ ยังไม่มั่นใจในข้อปฏิบัติก็หารือไปยัง ก.พ.ได้ว่า หากท้องถิ่นมีการขอใช้บัญชีมา จะอนุญาตให้ใช้ได้หรือไม่ เป็นไปตามระเบียบใด... เท่านี้ล่ะครับ ก็น่าจะพบทางออกตามคำถามของผู้ตั้งกระทู้..
โดย : นวส.บ้านนอกอายุราชการเกิน 20 ปี - (10/08/2553 09:35:33)
IP: 117.47.150.155

ความเห็นที่ 6
ที่เคยทราบและเห็นการปฏิบัติมา มี น้อง พนักงานราชการ สอบบัญชีของ สพฐ.เขต ในพื้นที่..เชียงราย ..แล้ว ก็ไปวิ่งจากท้องถิ่นขอใช้บัญชีของ สพฐ ที่สอบได้ และได้รับ อนุญาตจาก สพฐ...ได้บรรจุเป็นพนักงาน อบต. เรียบร้อย น้องคนนี้ ก็สอบบัญชี นวส.กรมฯเรา ลำดับต่ำกว่า60 บัญชีปัจจุบันนี้แหละ แต่สละสิทธิ์ ไปบรรจุเป็นพนักงาน อบต. ดังที่กล่าวข้างต้น ก็นำมาเล่าสู่กันทราบเป็นข้อมูล ที่เห็นการปฏิบัติมาแล้ว น่ะครับ เผื่อว่า เป็นไปได้ น้องจะได้มีโอกาสใช้เป็นแนวทาง หากปฏิบัติได้นะ ลองศึกษาดู ขอให้โชคดีนะน้อง
โดย : นวส.บ้านนอกอายุราชการเกิน 20 ปี - (10/08/2553 09:48:37)
IP: 117.47.150.155

ความเห็นที่ 7
อยากทำความเข้าใจในเรื่องการขอใช้บัญชี สอบแข่งขันได้ มี 2 กรณี 1) การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น (ตาม 15/2551 ลงวันที่ 11ธ.ค.2551) กรณีที่ส่วนราชการอื่น มีตำแหน่งว่างซึ่งมีคุณวุฒิเดียวกัน ประสงค์จะขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรม ฯ เพื่อนำไปประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) โดยกรมจะต้องส่งรายชื่อของผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้ในลำดับที่ยังไม่ถึงลำดับที่บรรจุ เรียงตามลำดับ อัตรา 3 : 1 หรืออย่างน้อย 10 คน ไปให้กรมที่ขอ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน ว 15 เมื่อกรมนั้นดำเนินการแล้วก็จะประกาศขึ้นบัญชีไว้แล้วบรรจุเรียงตามลำดับ โครที่ได้รับการบรรจุแล้วเป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของกรม แล้วหากมีหน่วยงานอื่นมาขอใช้บัญชีของกรมอีก ก็จะส่งราย ชื่อในลำดับต่อไปเวียนไปจหมดบัญชีจึงเวียนมาในลำดับต้น ๆ ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุใหม่ วิธีที่ 2 เป็นกรณีที่ส่วนราชการอื่น ขอให้กรมรับรองว่ามีข้าราชการของกรมอื่นสอบขึ้นบัญชีของกรมไว้ไม่ว่าจะเป็นลำดับที่เท่าไร เพื่อกรมนั้นจะไปดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)( ตามหนังสือ ที่ นร 1006/ว 15 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 ) แล้วจะบรรจุในตำแหน่งแหน่งที่ว่างของกรมนั้นที่มีคุณวุฒิเดียวกัน กรณีนี้ มีส่วนราชการหลายส่วนได้ขอให้กรมเรารับรองไปมากพอสมควร ในการอนุญาตให้ใช้บัญชีกรมก็คงต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด จริงอยู่หากมีประเด็นที่ไม่ชัดเจนกรณีที่มีส่วนราชการไม่สังกัด ก.พ. มาขอใช้ก็คงต้องหารือ ก.พ. แต่อย่าลืมว่าการนำรายชื่อเป็นส่งรายชื่อไปตามจำนวนความผันแปรของตำแหน่งว่างในลำดับที่ยังไม่ถึงลำดับที่บรรจุเรียงลำดับไป ไม่สามารถให้เฉพาะบุคคลได้ (ดังกรณีของผู้ถามที่ขอให้ส่งรายชื่อผู้นั้นไปให้เพื่อบรรจุใน อบต. หากเป็นกรณีขอตาม ว 15/2547 ไม่น่าเป็นปัญหา ) การส่งรายชื่อไปให้ส่วนราชการอื่นที่ไม่ขึ้นตรงกับ ก.พ. คนที่มีรายชื่อบางรายอาจไม่ประสงค์ที่จะไปอาจทำให้เขาเสียสิทธิ์ได้ คงต้องพิจารณาในหลาย ๆ ด้าน ในส่วนของ สพฐ ไม่แน่ใจว่าขึ้นกับ ก.พ. หรือ ก.ค. หากเป็นของ ก.ค. อาจมีหลักเกณฑ์ที่ต่างกับ ก.พ. ได้ ขอบคุณสำหรับน้อง นวส.บ้านนอกอายุราชการเกิน 20 ปี ที่ให้ความรู้ในประเด็นดังกล่าว ดีแล้วแชร์ความคิดกัน
โดย : ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ - (10/08/2553 14:52:25)
IP: 10.185.100.80

ความเห็นที่ 8
ตามความเห็นของที่ 7 เป็นแนวทางที่อ้างอิงระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจน ข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่จะเรียนให้ทราบคือว่าหาก อบต.หรือ เทศบาล จะขอใช้บัญชีนั้นจะขอมาเพียง หนึ่งรายชื่อ เพราะ อบต.หนึ่งๆ ที่เขาจะบรรจุก็เฉพาะรายชื่อที่ขอมาเท่านั้น จะไม่ขอเป็นบัญชีหลายๆคนน่ะครับ ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า อบต.หรือเทศบาล จะสามารถกำหนดกรอบอัตรากำลังถือใช้ได้เอง ไม่เกินกรอบที่กำหนดไว้ในโครงสร้าง มีขั้นตอนโดยเสนอผ่านเข้าสภาอนุมัติให้กำหนดกรอบอัตรากำลัง ถือใช้ ในตำแหน่งนั้นๆ ตามความจำเป็นและงบประมาณที่มี เมื่อได้กรอบแล้ว ก็ส่งเรื่องให้ คณะกรรมการฯ จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ก็สามารถเรียกบรรจุโดย ขอใช้บัญชีหน่วยงาน อื่นๆ หรือ บัญชีของจังหวัดอื่นที่มี วุฒิหรือตำแหน่งตรงตามที่ต้องการ หรือ ขอเปิดสอบเอง ตามแต่กรณี แนวทางปฏิบัติขั้นต่อไป ผมได้ให้ไว้ในความเห็นที่ 5 แล้ว ประเด็นคือ ต้องรบกวน กกจ.หาข้อมูลว่า จะสามารถให้ท้องถิ่นใช้บัญชีได้หรือไม่ถ้าไม่ได้เป็นไปได้ตามระเบียบไหน ก็จบครับ แต่ถ้าได้ น้องๆ ที่สอบขึ้นบัญชีไว้ และรอคิว ก็สามารถไปวิ่งหาที่ลงตามท้องที่ของตนเอง แล้วก็ขอใช้บัญชีไปยังกรมฯก่อนบัญชีหมดอายุ ยังดีกว่ารอคิวที่อาจจะไม่มีโอกาสบรรจุน่ะครับ ที่ทราบขั้นตอนมาเพราะได้ศึกษาจากน้องชายทำงานเป็นนิติกร ในอบต.น่ะครับพี่ กกจ.และน้องๆที่สอบขึ้นบัญชีไว้ ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีก หากท่านได้ต้องการก็โพสท์มานะครับ
โดย : นวส.บ้านนอกอายุราชการเกิน 20 ปี - (12/08/2553 22:39:38)
IP: 180.180.54.48

ความเห็นที่ 9
ขอชื่นชมและขอขอบพระคุณ คุณนวสบ้านนอกอายุราชการเกิน 20 ปี ที่ให้ความเห็นที่ 8 ได้เหมือนบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่นเลยค่ะจากกระทู้เพียงต้องการถามกองการเจ้าหน้าที่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระเบียบคือ 1.ท้องถิ่นสามารถขอใช้บัญชีได้ทุกกระทรวง ทบวง กรมที่อนุญาตให้ใช้ และท้องถิ่นนั้นไม่มีบัญชีสอบแข่งขันขึ้นอยู่โดยอบต.มีกรอบอัตรากำลังและผ้นั้นมีวุฒิตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือสายงานเกื้อกูลกันมาบรรจุได้
สรุปเรียนถามกองการเจ้าหน้าที่ขอคำตอบชัดเจนอีกครั้งว่าบัญชีนี้สามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ.เทศบาล อบต.ใช้บัญชีได้หรือไม่คะเพื่อประโยชน์ของผู้รอรับการบรรจุหากมีความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอใช้บัญชีลำดับตัวเองไปบรรจุในบ้านเกิดตัวเองด้วย ขอขอบคุณ
โดย : อบต. - (16/08/2553 21:31:06)
IP: 125.26.10.239

ความเห็นที่ 10
ในเรื่องของการบริหารงานบุคคลของแต่ละส่วนเช่น ของข้าราชการพลเรือนที่ขึ้นตรงกับ ก.พ. หรือ ข้าราชการที่ขึ้นตรงกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อาจมีความแตกต่างกันในบางเรื่อง แต่ละองค์กรก็ต้องยึดหลักเกณฑ์และวิธีการที่แต่ละองค์กรกำหนด หากนอกเหนืออำนาจหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ส่วนราชการก็คงต้องหารือองค์กรที่สังกัดอยู่ เช่น กรณีนี้กองการเจ้าหน้าที่คงไม่อาจตอบได้อย่างชัดเจนว่าจะให้ใช้บัญชีได้หรือไม่ เพราะหากดูระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนดไม่ได้ระบุในประเด็นที่องค์กรอื่นขอใช้บัญชี และหากขอใช้จะต้องดำเนินการโดยยึดหลักเกณฑ์ใด ก็คงต้องเป็นประเด็นที่ต้องขอหารือเป็นทางการกับสำนักงาน ก.พ. เป็นกรณี ดังนั้น เพื่อให้เรื่องนี้ยุติก็ขอให้ผู้ที่จะขอใช้บัญชีทำเรื่องมายังอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อจะทำเรื่องหารือเป็นกรณีไปเพื่อให้การดำเนินการถูกต้องตามกระบวนการ แต่ในขณะนี้กรมฯก็ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดทั้ง 2 วิธีดังกล่าว ส่วนการเรียกตัวก็จะเรียกไปตามลำดับหากไม่มารายงานตัวมาที่กำหนดก็ต้องถือว่าสละสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งทางออกอีกวิธีในเรื่องนี้คือเมื่อบรรจุที่กรมแล้วก็เป็นสิทธิ์ที่จะขอโดนไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลได้ซึ่งที่ผ่านกรมก็ไม่ขัดข้อง ซึ่งในประเด็นการขอใช้บัญชีโดยระบุตัวคนอาจเป็นหลักเกณฑ์การบริหาร
งานบุคคลที่ทำให้เกิดความคล่องตัวสำหรับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และมีกฏเกณฑ์รองรับรับสำหรับการดำเนินการในส่วนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น แต่สำหรับในส่วนของ ก.พ. ไม่อาจดำเนินการได้แม้การนำรายชื่อยังต้องให้นำตามลำดับที่ 3:1 และต้องเรียงตามลำดับการขอของส่วนราชการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการร้องเรียนที่ไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ที่สอบขึ้นรายอื่น ๆ เพราะทุกคนที่ขึ้นบัญชีไว้ก็อยากได้รับการบรรจุทุกคน แต่หากจะมองว่าน่าจะเป็นผลดีที่มีคนที่ขึ้นบัญชีไว้ได้มีโอกาสบรรจุเพิ่มขึ้นก็มองได้ แต่การดำเนินสิ่งใดก็ควรคำนึงว่ามีหลักเกณฑ์รองรับหรือไม่ และผู้ใช้อำนาจในการอนุญาตใช้อำนาจตามหลักเกณฑ์ใด จึงขอแนะนำให้ผู้ที่ถามคำถามให้ อบต. ที่ประสงค์จะขอใช้บัญชีทำเรื่องไปที่กรม เพื่อจะนำเรื่องดังกล่าวหารือ ก.พ.เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ขอบคุณสำหรับทุกความเห็นและผู้เข้าชมประเด็นนี้
โดย : ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ - (17/08/2553 10:03:01)
IP: 10.185.100.82

ความเห็นที่ 11
ดูน้อง ๆ จากท้องถิ่นจะเข้าใจผิดหรือเปล่าปัจจุบันนี้ท้องถิ่นมีตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์อยูเหรอถึงจะมาใช้บัญชีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ท้องถิ่นจะใช้บัญชีได้กรณีชื่อตำแหน่งตรงกันและท้องถิ่นต้องมีตำแหน่งไว้ให้แล้ว และกรมต่าง ๆ ที่เปิดสอบส่งบัญชีให้ ก.พ.บรรจุให้ มีกฎหมายกำหนดให้ทำได้อยู่เหรอ เห็นน้อง ๆ พูดเรื่องนี้ทุกกรมที่เปิดสอบเลย งงอยู่เหมือนกันแต่ว่าแต่ละกรมเขาก็ชี้แจงอยู่นะ
โดย : จากอดีตคนพลเรือน - (24/03/2554 09:54:39)
IP: 223.204.15.206

ความเห็นที่ 12
http://www.burbagssale2013.com/ Burberry Outlet
http://www.cheaphollistersale.co.uk/ Cheap Hollister Clothes
http://www.coachblackfriday2014.com/ Coach Black Friday
http://www.coach-storeoutletonline.com/ Coach Black Friday 2013
http://www.coachcoachoutlet.com/ Coach Cyber Monday
http://www.coachxfactory.com/ Coach Factory
http://www.coach-factoryoutletonline.net/ Coach Outlet Factory
http://www.coach-outletusa.com/ Coach Outlet USA
http://www.coach-pursesfactory.com/ Coach Purses Factory
http://www.coachpurseusa.com/ Coach Purses USA
http://www.coach-storeoutlet.com/ Coach Store Outlet
http://www.coachxpursesonsale.com/ Coach Purses On Sale
http://www.discountbeatsbydresale.com/ Monster Beats Outlet
http://www.louis-vuittonblackfriday.com/ Louis Vuitton Outlet
http://www.lv-guccishoesfactory.com/ Louis Vuitton Factory
http://www.marcjacobsonsale.com/ Marc Jacobs On Sale
http://www.mcmworldwides.com/ MCM Outlet
http://www.mcmoutlet-jp.com/ MCM 店铺
http://www.oakleysunglassesfactory.com/ cheap oakley sunglasses
http://www.michaelkorsmas.com/ Michael Kors Outlet
http://www.michaelkors.so/ Michael Kors Outlet
http://www.michaelkorsfactory-store.com/ Michael Kors Factory
http://www.michaelkorsoutletr.com/ Michael Kors Outlet
http://www.michael-korsfactoryonline.com/ Michael Kors Factory Online
http://www.newcoachfactory.com/ Coach Factory Outlet
http://www.north-faceoutletonlines.net/ North Face Outlet Online
http://www.polo-outletstore.com/ Polo Outlet Store
http://www.ralphlaurenuker.com/ Ralph Lauren UK
http://www.saclongchamppairs.com/ Sac Longchamp Pairs
http://www.tcoachoutletonline.com/ Coach Outlet Online
http://www.the-coachfactoryoutlet.com/ Coach Factory Oultet
http://www.uggaustralia.cc/ Ugg Australia
http://www.barbour-jacketsoutlet.com/ Barbour Jackets Outlet Online
http://www.canada-gooser.com/ Canada Goose Outlet
http://www.guccishoes-factorys.net/ Gucci Outlet Online
http://www.michaelkors-states.com/ Michael Kors Outlet
http://www.moncler-clearance.com/ Moncler Clearance
http://www.moncler-jacketsoutletonline.com/ Moncler Jackets Outlet Online
http://www.northsclearance.com/ North Clearace Outlet
http://www.ralph-pololaurens.com/ Polo Ralph Lauren Outlet Online
http://www.woolrich-clearance.com/ Woolrich Clearance
http://www.cvshopfactory.com/ shop.coachfactory.com
http://www.mksfactoryoutlet.com/ Michael Kors Factory Outlet
http://www.zxcoachoutlet.com/ Coach Outlet Online USA
http://www.thebeatsbydre.com/ Beats by Dre
http://www.newoutletonlinemall.com/ Coach Purses Outlet Online
http://www.clickmichaelkors.com/ Michael Kors USA
http://www.cmichaelkorsoutlet.com/ Michael Kors Outlet USA
โดย : POLO - (21/04/2557 07:41:41)
IP: 126.126.251.221

ความเห็นที่ 13
http://www.superbagsmarket.com/
http://www.superbagsmarket.com/louis-vuitton-bags-c-1.html
http://www.superbagsmarket.com/hermes-bags-c-2.html
http://www.superbagsmarket.com/prada-bags-c-3.html
http://www.superbagsmarket.com/chanel-bags-c-4.html
http://www.superbagsmarket.com/gucci-bags-c-5.html
http://www.superbagsmarket.com/burberry-bags-c-6.html
http://www.superbagsmarket.com/celine-bags-c-7.html
http://www.superbagsmarket.com/balenciaga-bags-c-8.html
http://www.superbagsmarket.com/christian-dior-bags-c-9.html
http://www.superbagsmarket.com/chloe-bags-c-10.html
http://www.superbagsmarket.com/bvlgari-bags-c-11.html
http://www.superbagsmarket.com/bally-bags-c-12.html
http://www.superbagsmarket.com/coach-bags-c-13.html
http://www.superbagsmarket.com/michael-kors-bags-c-14.html
http://www.superbagsmarket.com/mcm-bags-c-15.html
http://www.superbagsmarket.com/fendi-bags-c-16.html
http://www.superbagsmarket.com/mulberry-bags-c-17.html
http://www.superbagsmarket.com/marc-jacobs-bags-c-18.html
http://www.superbagsmarket.com/miu-miu-bags-c-19.html
http://www.superbagsmarket.com/ysl-bags-c-20.html
http://www.superbagsmarket.com/tory-burch-bags-c-21.html
http://www.superbagsmarket.com/givenchy-bags-c-22.html
http://www.superbagsmarket.com/ferragamo-bags-c-23.html
http://www.superbagsmarket.com/lancel-bags-c-24.html
http://www.superbagsmarket.com/loewe-bags-c-25.html
http://www.superbagsmarket.com/tods-bags-c-26.html
http://www.superbagsmarket.com/paul-smith-bags-c-27.html
http://www.superbagsmarket.com/dg-bags-c-28.html
http://www.superbagsmarket.com/alexander-wang-bags-c-29.html
http://www.superbagsmarket.com/bottega-veneta-bags-c-30.html
http://www.superbagsmarket.com/specials.html
http://www.guccishoesuk-2014.net/
http://www.superbagsmarket.com/
http://www.ralph-laurensale.com/
http://www.oakley-sunglassfactory.com/
http://www.michaelusakors.com/
http://www.beatsbydreoutlet.net/
http://www.polo-tshirts.com/
http://www.nike-jordanshoes.com/
http://www.northsclearance.com/
http://www.michaelkorsstates.com/
http://www.ralph-laurenhome.com/
http://www.polooutlet-store.com/
http://www.canada-gooser.com/
http://www.coach-blackfriday.net/
http://www.monsterbeatsbydres.com/
http://www.michaelkors.so/
http://www.burberrybags2014.com/
http://www.coach-factoryoutlets.net/
http://www.salongchamppairs.com/
http://www.north-faceoutlet.us.com/
http://www.barbour-jacketsoutlet.com/
http://www.coach-factory.net/
http://www.moncler-jacketsoutletonline.com/
http://www.mcmworldwides.com/
http://www.woolrich-clearance.com/
http://www.moncler-clearance.com/
โดย : mk - (05/08/2557 15:22:28)
IP: 216.18.211.165

ความเห็นที่ 14
Thanks , I've just been looking for information approximately this topic for ages and yours is the greatest I've found out so far. However, what in regards to the conclusion? Are you sure in regards to the supply?
mulberry outlet http://www.tnsi.com/pinterests.aspx
โดย : mulberry outlet - (29/08/2557 15:16:53)
IP: 62.210.139.59

ความเห็นที่ 15
f
<a href="http://www.okelysuglassesmodo.net" >Oakley Sunglasses Outlet</a>
[url=http://www.okelysuglassesmodo.net]Oakley Sunglasses Outlet[/url]
โดย : Oakley Sunglasses Outlet - (20/09/2557 04:34:14)
IP: 27.150.196.31

ความเห็นที่ 16
f
<a href="http://www.okelysuglassesmodo.net" >Oakley Sunglasses Outlet</a>
[url=http://www.okelysuglassesmodo.net]Oakley Sunglasses Outlet[/url]
โดย : Oakley Sunglasses Outlet - (20/09/2557 05:04:47)
IP: 27.150.196.31

ความเห็นที่ 17
f
<a href="http://www.louisvuittonoutlettca.com" >Louis Vuitton Handbags</a>
[url=http://www.louisvuittonoutlettca.com]Louis Vuitton Handbags[/url]
โดย : Louis Vuitton Handbags - (20/09/2557 08:42:33)
IP: 27.150.196.31

ความเห็นที่ 18
f
<a href="http://www.louisvuittonoutletincn.com" >Louis Vuitton Outlet Online</a>
[url=http://www.louisvuittonoutletincn.com]Louis Vuitton Outlet Online[/url]
โดย : Louis Vuitton Outlet Online - (20/09/2557 10:02:20)
IP: 27.150.196.31

ความเห็นที่ 19
f
<a href="http://www.chaneloutletmodi.com" >Chanel Outlet</a>
[url=http://www.chaneloutletmodi.com]Chanel Outlet[/url]
โดย : Chanel Outlet - (21/09/2557 04:55:37)
IP: 140.237.6.65

ความเห็นที่ 20
f
<a href="http://www.chaneloutletinfr.com" >Chanel</a>
[url=http://www.chaneloutletinfr.com]Chanel[/url]
โดย : Chanel - (01/10/2557 13:02:58)
IP: 27.150.222.31

ความเห็นที่ 21
f
<a href="http://www.louisvuittonoutletincn.com" >is there an authentic louis vuitton outlet</a>
[url=http://www.louisvuittonoutletincn.com]is there an authentic louis vuitton outlet[/url]
โดย : is there an authentic louis vuitton outlet - (04/10/2557 00:48:37)
IP: 120.43.5.207

ความเห็นที่ 22
f
<a href="http://www.chaneloutletmodi.com" >Chanel Outlet</a>
[url=http://www.chaneloutletmodi.com]Chanel Outlet[/url]
โดย : Chanel Outlet - (04/10/2557 04:28:11)
IP: 120.43.5.207

ความเห็นที่ 23
f
<a href="http://www.oakleysunglassesmodo.com" >Oakley Sunglasses</a>
[url=http://www.oakleysunglassesmodo.com]Oakley Sunglasses[/url]
โดย : Oakley Sunglasses - (07/10/2557 00:49:35)
IP: 60.148.108.177

ความเห็นที่ 24
f
<a href="http://www.louisvuittonoutletincn.com" >costes louis vuitton</a>
[url=http://www.louisvuittonoutletincn.com]costes louis vuitton[/url]
โดย : costes louis vuitton - (07/10/2557 00:49:36)
IP: 60.148.108.177

ความเห็นที่ 25
Here are 10 of them:By announcing this fact, you negate it," says Price. "As Former Prime Minister of the UK Margaret Thatcher once said, 'Power is like being a lady. If you have to tell people you are, you aren't.'"
<a href="http://www.louisvuitton-bagsonlinee.net" >Louis Vuitton Chain Louise</a>
[url=http://www.louisvuitton-bagsonlinee.net]Louis Vuitton Chain Louise[/url]
โดย : Louis Vuitton Chain Louise - (07/10/2557 18:52:34)
IP: 120.43.5.207

ความเห็นที่ 26
The difference
<a href="http://www.oakleysunglassescnc.name" >Oakley Crowbar Snow</a>
[url=http://www.oakleysunglassescnc.name]Oakley Crowbar Snow[/url]
โดย : Oakley Crowbar Snow - (09/10/2557 02:18:23)
IP: 120.43.5.207

ความเห็นที่ 27
The difference
<a href="http://www.oakleysunglassesmodo.com" >oakley ?????</a>
[url=http://www.oakleysunglassesmodo.com]oakley ?????[/url]
โดย : oakley ????? - (09/10/2557 02:50:28)
IP: 120.43.5.207

ความเห็นที่ 28
The difference
<a href="http://www.oakleysunglassesviews.com" >Oakley Rodeo and 4th of July Celebration</a>
[url=http://www.oakleysunglassesviews.com]Oakley Rodeo and 4th of July Celebration[/url]
โดย : Oakley Rodeo and 4th of July Celebration - (09/10/2557 03:39:03)
IP: 120.43.5.207

ความเห็นที่ 29
The difference
<a href="http://www.oakelysunglassesmod.net" >Oakley Holeshot</a>
[url=http://www.oakelysunglassesmod.net]Oakley Holeshot[/url]
โดย : Oakley Holeshot - (09/10/2557 03:40:25)
IP: 120.43.5.207

ความเห็นที่ 30

http://www.shopbestgoods.com/
http://www.bestcustomsonline.com/
http://www.nike-jordanshoes.com/
http://www.polo-tshirts.com/
http://www.burberry-factory.com/
http://www.kate-spades.com/
http://www.barbour-factory.com/
http://www.coachlosangeles.com/
http://www.official-coachoutlet.com/
http://www.louisvuittonas.com/
http://www.burberryoutlet2014.com/
http://www.official-mkoutlet.com/
http://www.official-pradaoutlet.com/
http://www.beatsbydreoutlet.net/
http://www.michaelkorsus.com/
http://www.northsclearance.com/
http://www.ralph-laurensale.com/
http://www.gucci-shoesuk2014.com/
http://www.michael-korsusa.com/
http://www.polo-outlets.com/
http://www.hermes-outletonline.com/
http://www.ralphslauren.co.uk/
http://www.marcjacobsonsale.com/
http://www.mcmworldwides.com/
http://www.salongchamppairs.com/
http://www.canada-gooser.com/
http://www.michaelkors.so/
http://www.oakley-sunglassoutlet.com/
http://www.north-faceoutlets.net/
http://www.moncler-clearance.com/
http://www.woolrich-clearance.com/
http://www.barbour-jacketsoutlet.com/
http://www.moncler-jacketsoutletonline.com/
http://www.monsterbeatsbydres.net/
http://www.lv-guccishoesfactory.com/
http://www.cheapdiscountoutlet.com/
http://www.coachsfactoryoutlet.com/
http://www.coach-blackfriday2014.com/
http://www.coach-storeoutletonline.com/
http://www.coach-factorysoutletonline.com/
http://www.coachccoachoutlet.com/
http://www.coach-factories.net/
http://www.coach-pursesoutletonline.com/
http://www.coach-outletsusa.com/
http://www.zxcoachoutlet.com/
http://www.mischristmas.com/
http://www.misblackfriday.com/
http://www.newoutletonlinemall.com/
http://www.ralphlaurenepolo.com/
http://michaelkorsoutlet.mischristmas.com/
http://mcmbackpack.mischristmas.com/
http://monsterbeats.mischristmas.com/
http://northfaceoutlet.mischristmas.com/
http://mk.misblackfriday.com/
http://coachoutlet.misblackfriday.com/
http://coachfactory.misblackfriday.com/
http://uggaustralia.misblackfriday.com/
http://coachpurses.misblackfriday.com/
http://coachusa.misblackfriday.com/
http://coach.misblackfriday.com/
http://michaelkorss.misblackfriday.com/
http://michaelkors.misblackfriday.com/
http://airmax.misblackfriday.com/
http://michael-kors.misblackfriday.com/
http://t.co/1PJuejI1ys
http://t.co/FYm2MxWwLM
https://twitter.com/CoachOutlet2014
https://www.facebook.com/coachoutletstoreonline
https://www.facebook.com/ralphlaurenoutletonline
โดย : sd - (10/10/2557 10:43:25)
IP: 126.19.117.196

ความเห็นที่ 31
The difference is ab aeb
<a href="http://www.okelysuglassesmodo.net" >Oakley Gascan Sunglasses</a>
[url=http://www.okelysuglassesmodo.net]Oakley Gascan Sunglasses[/url]
โดย : Oakley Gascan Sunglasses - (10/10/2557 21:33:25)
IP: 27.159.237.159

ความเห็นที่ 32
The difference is ab aeb
<a href="http://www.oakleysunglassescnc.name" >Oakley Jackets and Vests for Women</a>
[url=http://www.oakleysunglassescnc.name]Oakley Jackets and Vests for Women[/url]
โดย : Oakley Jackets and Vests for Women - (10/10/2557 21:34:08)
IP: 27.159.237.159

ความเห็นที่ 33
The difference is ab aeb
<a href="http://www.oakleysunglassesmodo.com" >Oakley XS O Frame MX Accessory Lenses</a>
[url=http://www.oakleysunglassesmodo.com]Oakley XS O Frame MX Accessory Lenses[/url]
โดย : Oakley XS O Frame MX Accessory Lenses - (10/10/2557 21:34:13)
IP: 27.159.237.159

ความเห็นที่ 34
The difference is ab aeb
<a href="http://www.oakleysunglassesviews.com" >Oakley O Frame MX Accessory Lenses</a>
[url=http://www.oakleysunglassesviews.com]Oakley O Frame MX Accessory Lenses[/url]
โดย : Oakley O Frame MX Accessory Lenses - (10/10/2557 21:47:39)
IP: 27.159.237.159

ความเห็นที่ 35
oakley
<a href="http://www.oakelysunglassesmod.net" >Oakley Progression</a>
[url=http://www.oakelysunglassesmod.net]Oakley Progression[/url]
โดย : Oakley Progression - (10/10/2557 21:53:44)
IP: 27.159.237.159

ความเห็นที่ 36
The difference is ab aeb
<a href="http://www.oakleysunglassesviews.com" >Oakley ELWELL POLO</a>
[url=http://www.oakleysunglassesviews.com]Oakley ELWELL POLO[/url]
โดย : Oakley ELWELL POLO - (11/10/2557 06:55:20)
IP: 27.159.237.159

ความเห็นที่ 37
stores that sell louis vuitton
<a href="http://www.louisvuitton-bagsonlinee.net" >louis vuitton damier belt</a>
[url=http://www.louisvuitton-bagsonlinee.net]louis vuitton damier belt[/url]
โดย : louis vuitton damier belt - (18/10/2557 17:38:04)
IP: 110.86.185.83

ความเห็นที่ 38
authentic louis vuitton resale
<a href="http://www.louisvuittonoutletine.com" >louis vuitton clothing men</a>
[url=http://www.louisvuittonoutletine.com]louis vuitton clothing men[/url]
โดย : louis vuitton clothing men - (18/10/2557 23:18:58)
IP: 110.86.185.83

ความเห็นที่ 39
<a href="http://www.http://www.louisvuittonoutletincn.com/louis-vuitton-m6902s-p-678.html"><strong>louis vuitton denim vests motorcycle</strong></a>
<a href="http://www.louisvuittonoutletcsc.com/" >louis vuitton croisette</a>
[url=http://www.louisvuittonoutletcsc.com/]louis vuitton croisette[/url]
โดย : louis vuitton croisette - (19/10/2557 06:21:39)
IP: 110.86.185.83

ความเห็นที่ 40
This is my first time pay a visit at here and i am in fact impressed to read all at alone place.
chaussure timberland homme zalando http://www.capteo.com/wp-content/images/fr-timberland/vua6mTLanh/
โดย : chaussure timberland homme zalando - (09/11/2557 17:39:21)
IP: 216.244.81.35

ความเห็นที่ 41
What's up friends, how is everything, and what you would like to say concerning this piece of writing, in my view its really remarkable in support of me.
ugg australia outlet promo code http://www.tech-team.it/cache/stivali-ugg/93D8c32OlL/
โดย : ugg australia outlet promo code - (24/11/2557 21:35:44)
IP: 216.244.81.35

ความเห็นที่ 42
It's very trouble-free to find out any topic on web as compared to textbooks, as I found this piece of writing at this website.
cyber monday hdtv http://www.deondecoracoes.com.br/media/mailto/shopping6/XtcWhFZSf8/
โดย : cyber monday hdtv - (29/11/2557 01:41:24)
IP: 216.244.81.35

ความเห็นที่ 43
Hello, I read your new stuff regularly. Your story-telling style is awesome, keep up the good work!
ipad deals cyber monday http://www.gomperspta.org/wp-content/cache/tmp/shopping21/D3EkFHWduA/
โดย : ipad deals cyber monday - (29/11/2557 21:27:01)
IP: 216.244.81.35

ความเห็นที่ 44
That is a great tip particularly to those new to the blogosphere. Simple but very precise info?? Thank you for sharing this one. A must read post!
cyber monday monitor deals http://www.gomperspta.org/wp-content/cache/tmp/shopping21/em1nKmsiV7/
โดย : cyber monday monitor deals - (01/12/2557 12:54:48)
IP: 216.244.81.35

ความเห็นที่ 45
Hey are using Wordpress for your site platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you need any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!
black friday cameras http://www.gosababa.com/wp-content/themes/twentyeleven/shopping26/FH29ZCdr9c/
โดย : black friday cameras - (02/12/2557 01:25:29)
IP: 216.244.81.35

ความเห็นที่ 46
I always spent my half an hour to read this webpage's content all the time along with a cup of coffee.
ugg italia prezzo 2012 http://www.lorione.it/wp-content/plugins/revslider/uggstivali/Z691jaZxBI/
โดย : ugg italia prezzo 2012 - (09/12/2557 01:33:56)
IP: 36.250.176.237

ความเห็นที่ 47
Liu Ming slightly at ease after some view, with one hand a pinch tactics, dark flower foot step, followed by a former disciple after too pure, flying into the Tianmen Fam door.
Canada Goose Vestes http://www.agglo-saumur.fr/Goose.cfm
โดย : Canada Goose Vestes - (10/12/2557 12:55:40)
IP: 76.164.192.107

ความเห็นที่ 48
But the curse of the dark and power compared to the energy it gave him a gentle hint of feeling.
moncler femme pas cher http://www.ville-saumur.fr/monclerpascher.cfm
โดย : moncler femme pas cher - (11/12/2557 11:15:00)
IP: 76.164.192.107

ความเห็นที่ 49
Great article. I'm dealing with some of these issues as well..
ugg italia stivali ugg http://www.check-six.it/uggoutlet/9q9mnnQi7G/
โดย : ugg italia stivali ugg - (12/12/2557 01:09:35)
IP: 216.244.81.35

ความเห็นที่ 50
Everyone loves what you guys are usually up too. This kind of clever work and exposure! Keep up the good works guys I've added you guys to blogroll.
ugg outlet ventura store hours http://www.idluxurywheels.com/uploads/files1/ugg/kicLtxmC3W/
โดย : ugg outlet ventura store hours - (13/12/2557 02:53:11)
IP: 216.244.81.35

ความเห็นที่ 51
Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for your next write ups thank you once again.
ugg sconti http://www.futuratextiles.com/uploads/files1/stivali-ugg/JUuPRKV4sb/
โดย : ugg sconti - (14/12/2557 08:22:32)
IP: 216.244.81.35

ความเห็นที่ 52
Does your site have a contact page? I'm having problems locating it but, I'd like to shoot you an e-mail. I've got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it improve over time.
ugg home http://www.tech-team.it/ugg/F25lFyVqxS/
โดย : ugg home - (14/12/2557 14:17:55)
IP: 216.244.81.35

ความเห็นที่ 53
Your style is very unique compared to other people I have read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I'll just book mark this page.
ugg fr http://www.idluxurywheels.com/uploads/files1/ugg/RYR5SyjlEd/
โดย : ugg fr - (14/12/2557 19:58:38)
IP: 216.244.81.35

ความเห็นที่ 54
Link exchange is nothing else however it is simply placing the other person's blog link on your page at appropriate place and other person will also do same in favor of you.
ugg bambina numero 23 http://www.protectivecoatingsolutions.net/uploads/files1/ugg/lGxy2WHSye/
โดย : ugg bambina numero 23 - (15/12/2557 02:34:30)
IP: 216.244.81.35

ความเห็นที่ 55
I'm gone to say to my little brother, that he should also visit this web site on regular basis to get updated from newest news.
peuterey milano bk http://qualitypdrtools.com/wp-content/plugins/peuterey/2f7wfotSO7/
โดย : peuterey milano bk - (15/12/2557 23:48:32)
IP: 216.244.81.35

ความเห็นที่ 56
I'm curious to find out what blog platform you happen to be using? I'm experiencing some minor security issues with my latest website and I'd like to find something more safeguarded. Do you have any solutions?
botas tipo ugg peru http://www.przedszkolepolwica.pl/plugins/system/logout/es-ugg/ycjAQFmgvs/
โดย : botas tipo ugg peru - (16/12/2557 13:59:20)
IP: 216.244.81.35

ความเห็นที่ 57
I could not resist commenting. Perfectly written!
limpieza botas ugg australia http://www.centermedical.pl/layouts/libraries/cms/es-ugg/7EcwTwAAMT/
โดย : limpieza botas ugg australia - (17/12/2557 02:49:47)
IP: 216.244.81.35

ความเห็นที่ 58
This is the perfect webpage for anyone who would like to understand this topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually would want to??HaHa). You definitely put a new spin on a topic that's been written about for many years. Great stuff, just excellent!
botas ugg australia en chile http://www.carvesurf.es/plugins/system/es-ugg/5pAohya8wO/
โดย : botas ugg australia en chile - (17/12/2557 06:10:02)
IP: 216.244.81.35

ความเห็นที่ 59
Sisters is a supple silver hair, face, such as Wen Yu, skin race snow, a pair of green jade pupil, wavefront flow between people seem to be able to have sucked the soul, raw peerless pair of disastrous appearance, mouth with faint smile.
Doudoune moncler femme http://www.ville-saumur.fr/monclerpascher.cfm
โดย : Doudoune moncler femme - (17/12/2557 12:23:19)
IP: 76.164.192.107

ความเห็นที่ 60
Liu Ming eyes fell on that figure, the heart of a dynamic, does this represent this is the seventh-ninth day the door of the General Assembly mean?
moncler sito ufficiale http://www.anemotech.it/monclerpiuminioutlet.cfm
โดย : moncler sito ufficiale - (17/12/2557 20:55:05)
IP: 76.164.192.107

ความเห็นที่ 61
But the curse of the dark and power compared to the energy it gave him a gentle hint of feeling.
piumini moncler outlet http://www.andreaepaolasposi.it/Piuminomoncler.cfm
โดย : piumini moncler outlet - (18/12/2557 00:36:38)
IP: 76.164.192.107

ความเห็นที่ 62
This is really interesting, You're a very skilled blogger. I've joined your feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I've shared your web site in my social networks!
wat kosten uggs handschoenen http://www.kingswood.edu/wp-content/cache/tmp/nl-ugg/1ChofikGbG/
โดย : wat kosten uggs handschoenen - (19/12/2557 05:32:30)
IP: 216.244.81.35

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
รายละเอียด*
ชื่อ*
อีเมล์
 

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2557 กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
แสดงผลได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ Firefox , Chrome , Safari