กรมส่งเสริมสหกรณ์ :: Cooperative Promotion Department :::::
     Please wait..........
:: กรมส่งเสริมสหกรณ์ - Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • sanew2
sanew22
Slideshow CSS by WOWSlider.com v4.8
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ค้นหาสารสนเทศสหกรณ์ สถิติสหกรณ์ คลินิคกฏหมาย กองทุนพัฒนาสหกรณ์ รับสมัครงาน ภาษาไทย English
  


 สมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอ คลิ๊กดาวน์โหลด 

 ประกาศการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) และ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ที่ขึ้นบัญชีไว้ ลำดับที่ 52 - 59 , 61- 62 , 64 - 67 และเรียกสำรอง ลำดับที่ 68  มารายงานตัวในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 โดยจะบรรจุเข้ารับราชการวันที่ 31 สิงหาคม 2558   คลิ๊กรายละเอียด


 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ คลิ๊กรายละเอียด 


 การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2558/2559   คลิ๊กรายละเอียด

 ทุนรัฐบาลอิสราเอล   คลิ๊กดาวน์โหลด 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราขการ
       ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์   คลิ๊กดาวน์โหลด 


 คัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2558   คลิ๊กดาวน์โหลด

 รายชื่อสหกรณ์ที่ร่วมกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ รับคูปองส่วนลด  10%  

  ซักซ้อมแนวการดำเนินธุรกิจการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยไว้จำหน่ายของสหกรณ์ 

  ทุนรัฐบาลอินเดีย 

  โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ประจำปี 2559 

 ประกาศคณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโค เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกสหกรณ์โคนมเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโค รองที่ 2 คลิ๊กดาวน์โหลด

 สปอตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์และวิทยุ "การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" 
      - vdo_โทรทัศน์.rar  - vdo_วิทยุ.rar 


 ชุดคู่มือถ่ายทอดความรู้เครือข่ายครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน

 โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2558 เฉลิมพระเกียรติฯ 

 ประกาศคณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโค เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์
      และวิธีการคัดเลือกสหกรณ์โคนมเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโค


 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโค  


  

           
     นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...
อ่านต่อ>>
    นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่
อ่านต่อ>>
           
     นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทีมงาน สู่องค์กรแห่งความสุข"
อ่านต่อ>>
     นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้าสหกรณ์
อ่านต่อ>>
           
           
    นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์
อ่านต่อ>>
    นายโอภาส กลั่นบุศย์  อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะศาลสมเด็จพระปิยะมหาราช...
อ่านต่อ>>
           
           
           
         

 

 

 
           
  ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารฯ ระบบติดตามและประเมินผล กผง. ระบบออกแบบบรรจุภัณฑ์
  แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รหัสการเงิน ปปง. การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์
  สรุปประเด็นข้อหารือ/คำวินิจฉัย ข้อพิจารณา/ข้ออุทรณ์ คพช. ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
  การจัดการองค์ความรู้ (KM) แผนบริหารความต่อเนื่อง การบริหารความเสี่ยง
  การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนฯ คำรับรองปฏิบัติราชการ ศูนย์ต้นทุนกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณฯ ประมวลผลจริยธรรมข้าราชการฯ ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์
  วีดีทัศน์การสร้างเครือข่ายสถาบัน
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ
ระบบหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรผู้ประสบภัย
   
           

            
       


           จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2557 กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
แสดงผลได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ Firefox , Chrome , Safari