กรมส่งเสริมสหกรณ์ :: Cooperative Promotion Department :::::
     Please wait..........
:: กรมส่งเสริมสหกรณ์ - Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • sanew10
  • sanew11
  • sanew6
  • sanew1
sanew1010 sanew1111 sanew66 sanew11
Slideshow CSS by WOWSlider.com v4.8
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ค้นหาสารสนเทศสหกรณ์ สถิติสหกรณ์ คลินิคกฏหมาย กองทุนพัฒนาสหกรณ์ รับสมัครงาน ภาษาไทย English
  


การพัฒนาข้อสอบ "DIFA TES" (Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills) 
  จัดอบรมหลักสูตร 11 - Week English Language Programme 
ช่องทางการรับแจ้งเรื่องสำหรับชาวต่างประเทศ คลิ๊กดาวน์โหลด  || หรือเข้าดูรายละเอียดทาง www.opsmoac.go.th 
ดาวน์โหลดพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา อัญเชิญไปใช้ในกิจกรรมเฉลิมพเกียรติฯ
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คลิ๊กดาวน์โหลด 
นโยบายและข้อสั่งการของ รมว.กษ. ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ คลิ๊กดาวน์โหลด 
รายชื่อสหกรณ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมลดราคาสินค้า 10%
  คูปองส่วนลดเดลินิวส์ 

ป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมโครงการเทิดพระเกียรติฯ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ไฟล์รูปแบบที่ 1 , ไฟล์รูปแบบที่ 2 || ไฟล์ AI แบบที่1 , ไฟล์ AI แบบที่2  
บทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่
1.สหกรณ์การเกษตรในจีน  (The Agricultural Cooperative in china)
2.ภาพรวมของวิกฤติการณ์น้ำทั่วโลก (Global Water Crisis Overview)

 
ประกาศ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไปเพื่อปฎิบัติงาน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่  ดาวน์โหลดรายระเอียดเพิ่มเติม
  การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก ) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2558   ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557   ดาวน์โหลดไฟล์ 
  สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 
 

           
  นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2558
อ่านต่อ>>
  นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานธุรกิจรวมทั้งชี้แจงสร้างความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์
อ่านต่อ>>
           
           
  นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานธุรกิจ ของสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
อ่านต่อ >>
  นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดงานฉลองการเปิดตลาดกลางสินค้าเกษตรและ OTOP
อ่านต่อ>>
           
           
  คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ และข้าราชการ จากส่วนภูมิภาค เข้าเยี่ยมคารวะขอพรและอวยพร นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
อ่านต่อ>>
นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เดินทางไปมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์สู้ชุมชน
อ่านต่อ>>
       

           
         

 

 
           
  ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารฯ ระบบติดตามและประเมินผล กผง. ระบบออกแบบบรรจุภัณฑ์
  แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รหัสการเงิน ปปง. การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์
  สรุปประเด็นข้อหารือ/คำวินิจฉัย ข้อพิจารณา/ข้ออุทรณ์ คพช. ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
  การจัดการองค์ความรู้ (KM) แผนบริหารความต่อเนื่อง การบริหารความเสี่ยง
  การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนฯ คำรับรองปฏิบัติราชการ ศูนย์ต้นทุนกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณฯ ประมวลผลจริยธรรมข้าราชการฯ ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์
  วีดีทัศน์การสร้างเครือข่ายสถาบัน
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ
ระบบหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรผู้ประสบภัย
   
           

    
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2557 กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
แสดงผลได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ Firefox , Chrome , Safari