กรมส่งเสริมสหกรณ์ :: Cooperative Promotion Department :::::
     Please wait..........
:: กรมส่งเสริมสหกรณ์ - Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • sanew10
  • sanew6
  • sanew1
sanew910 sanew66 sanew11
Slideshow CSS by WOWSlider.com v4.8
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ค้นหาสารสนเทศสหกรณ์ สถิติสหกรณ์ คลินิคกฏหมาย กองทุนพัฒนาสหกรณ์ รับสมัครงาน ภาษาไทย English
  


ผลการประชุม Annual Coordination Meeting (CB Project) ปีที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ "โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ"
ดาวน์โหลดไฟล์ 
โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" ดาวน์โหลดไฟล์ ai 
ขอเชิญข้าราชการในสังกัดหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการ Universal Exhibition Milano 2015 ณ สำนักงานประสานงานโครงการ Universal Exhibition Milano 2015 และอาคารแสดงประเทศไทย สาธารณรัฐอิตาลี 
  ประกาศองค์การคลังสินค้า
Roadmap 2015 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นำเสนอโดยเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
 

           
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน”เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2558
อ่านต่อ>>
นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2558
อ่านต่อ>>
       

           
  นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพบุคลากร สู่มาตรฐานสากล”
อ่านต่อ>>
  นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานสหกรณ์จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 15 - 18
อ่านต่อ>>
         
           
    นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานและมอบนโยบายในการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย
อ่านต่อ>>
 

นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมเขตที่ 15,16 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ
อ่านต่อ>>

       

         

 

 
           
  ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารฯ ระบบติดตามและประเมินผล กผง. ระบบออกแบบบรรจุภัณฑ์
  แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รหัสการเงิน ปปง. การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์
  สรุปประเด็นข้อหารือ/คำวินิจฉัย ข้อพิจารณา/ข้ออุทรณ์ คพช. ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
  การจัดการองค์ความรู้ (KM) แผนบริหารความต่อเนื่อง การบริหารความเสี่ยง
  การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนฯ คำรับรองปฏิบัติราชการ ศูนย์ต้นทุนกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณฯ ประมวลผลจริยธรรมข้าราชการฯ ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์
  วีดีทัศน์การสร้างเครือข่ายสถาบัน
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ
ระบบหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรผู้ประสบภัย
   
           

   


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2557 กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
แสดงผลได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ Firefox , Chrome , Safari