กรมส่งเสริมสหกรณ์ :: Cooperative Promotion Department :::::
     Please wait..........
:: กรมส่งเสริมสหกรณ์ - Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • sanew1
  • sanew14
sanew11 sanew1414
Slideshow CSS by WOWSlider.com v4.8
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ค้นหาสารสนเทศสหกรณ์ สถิติสหกรณ์ คลินิคกฏหมาย กองทุนพัฒนาสหกรณ์ รับสมัครงาน ภาษาไทย English
  


 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ชุดคู่มือถ่ายทอดความรู้เครือข่ายครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน

 โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2558 เฉลิมพระเกียรติฯ 

 ประกาศคณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโค เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์
      และวิธีการคัดเลือกสหกรณ์โคนมเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโค


 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโค  


นิทรรศการ International Qatari Aqricultural Exhibition ครั้งที่ 4 

สอบชิงทุนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม Youth Exchange Scholarship (YES) 

การพัฒนาข้อสอบ "DIFA TES" (Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills) 

จัดอบรมหลักสูตร 11 - Week English Language Programme 

ช่องทางการรับแจ้งเรื่องสำหรับชาวต่างประเทศ คลิ๊กดาวน์โหลด  || หรือเข้าดูรายละเอียดทาง www.opsmoac.go.th
 
ดาวน์โหลดพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา อัญเชิญไปใช้ในกิจกรรมเฉลิมพเกียรติฯ
     เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
คลิ๊กดาวน์โหลด 

นโยบายและข้อสั่งการของ รมว.กษ. ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร
     ในรูปแบบแปลงใหญ่ 
คลิ๊กดาวน์โหลด 

รายชื่อสหกรณ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมลดราคาสินค้า 10%

คูปองส่วนลดเดลินิวส์ 

  

           
     นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลาง
อ่านต่อ>>
     นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำนวย  ปะติเส  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...
อ่านต่อ>>
           
           
  นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เพื่อประชาสัมพันธ์งานเทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ
อ่านต่อ>>
  นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์   รับมอบเงินบริจาคจาก  นายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ผู้แทนขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี
อ่านต่อ>>
           
           
  นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสรพล เถระพัฒน์ คณะกรรมการติดตามผลการปฎิบัติงาน กระทรวงเกษตรฯ
อ่านต่อ>>
  นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการปฎิรูประบบการผลิตและการค้าข้าวเหนียวไทย
อ่านต่อ>>
           
           
         

 

 
           
  ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารฯ ระบบติดตามและประเมินผล กผง. ระบบออกแบบบรรจุภัณฑ์
  แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รหัสการเงิน ปปง. การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์
  สรุปประเด็นข้อหารือ/คำวินิจฉัย ข้อพิจารณา/ข้ออุทรณ์ คพช. ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
  การจัดการองค์ความรู้ (KM) แผนบริหารความต่อเนื่อง การบริหารความเสี่ยง
  การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนฯ คำรับรองปฏิบัติราชการ ศูนย์ต้นทุนกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณฯ ประมวลผลจริยธรรมข้าราชการฯ ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์
  วีดีทัศน์การสร้างเครือข่ายสถาบัน
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ
ระบบหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรผู้ประสบภัย
   
           

            
       


           จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2557 กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
แสดงผลได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ Firefox , Chrome , Safari