กรมส่งเสริมสหกรณ์ :: Cooperative Promotion Department :::::
     Please wait..........
::กรมส่งเสริมสหกรณ์ - Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ภาษาไทย English ถวายสัตย์ปฏิญาณ ออนไลน์
 QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์

คำแนะนำการใช้งาน


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป    ดูรายละเอียด 
ขอเชิญชมงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 8" ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2557 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และขอเชิญร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 19.00 น. 
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต 2557/58 
  ขอเชิญชม รายการเดินหน้าประเทศไทย ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 
เวลา 18.00 น.
หลังเคารพธงชาติ ถ่ายทอดเทปสัมภาษณ์ ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
คุณสุมาลย์ เนตรสว่าง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด และตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ ในประเด็น
เรื่อง “ระบบสหกรณ์จะเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน”
 
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2    ดูรายละเอียด 
ไฟล์แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในฤดูการผลิต ปี 2557/58 (ขนาด กว้าง 2.5 เมตร ยาว 4 เมตร)   ดาวน์โหลดไฟล์ .ai 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ APO (Forum on Mitigating Negative Effect of Climate Change on Agriculture)    ดูรายละเอียด 
โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558    ดูรายละเอียด 
การคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2557     ดูรายละเอียด 
รายละเอียดการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ปี 2557-2558 
ประกาศการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ที่ขึ้นบัญชีไว้ ลำดับที่ 532-542
และเรียกสำรอง ลำดับที่ 543-556  มารายงานตัวในวันที่ 27 มิถุนายน 2557
โดยจะบรรจุเข้ารับราชการวันที่ 3 กรกฎาคม 2557  
ดูรายละเอียด 
VTR วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
   การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์        

 
         
ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น
ประธานในพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทาง
การค้าปลานิลจิตรลดา
และกุ้งแวนาไมน์
อ่านต่อ>>
      ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์  ให้การต้อนรับนายสุวิทย์ ตรีรัตน์ศิริกุล
รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
อ่านต่อ>>
         
         
    นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย
นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่าสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีตรวจเยี่ยมตลาดกลางสินค้าเกษตรอุดรเมืองทอง
อ่านต่อ>>
     นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น
ประธานในพิธีปลูกไม้ผลยืนต้น
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
อ่านต่อ>>
         
         
นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น
ประธานในพิธีเปิดอาคาร
สำนักงานสหกรณ์การเกษตร
หนองวัวซอ จำกัด
อ่านต่อ>>
 

นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น
ประธานในพิธีเปิดและบรรยาย
พิเศษโครงการสัมมนา "การส่ง
เสริมสหกรณ์ภายใต้วิกฤติ
เศรษฐกิจและสังคม"
อ่านต่อ>>

         
         
ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรียก
ประชุมด่วนสหกรณ์จังหวัด
ทั่วประเทศ ผ่านระบบวิดีโอ
คอนฟาเร้นท์
อ่านต่อ>>
 

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมพิธี
เปิดโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
อ่านต่อ>>

       
         
               
   
             
    ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารฯ ระบบหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ผู้ประสบภัย
แหล่งผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์
ข้าวและถั่วเหลืองของสหกรณ์
    ระบบติดตามและประเมินผล กผง. ระบบออกแบบบรรจุภัณฑ์ แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
    รหัสการเงิน ปปง. การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์   สรุปประเด็นข้อหารือ/คำวินิจฉัย
    ข้อพิจารณา/ข้ออุทรณ์ คพช. ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณฯ
    แผนบริหารความต่อเนื่อง การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนลดขั้นตอนฯ
    PMQA การพัฒนาคุณภาพการบริหารฯ คำรับรองปฏิบัติราชการ ศูนย์ต้นทุนกรมส่งเสริมสหกรณ์
    การจัดการองค์ความรู้ (KM) ประมวลผลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข่าวสารข้าราชการบำนาญ
    วีดีทัศน์การสร้างเครือข่ายสถาบันเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ สถานที่ทำงานชั่วคราวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์(POM)
         
   
    คู่มือการสมัครสมาชิก We Grow ผ่านเว็บไซต์ คู่มือการสมัครสมาชิก We Grow ผ่าน Application    

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556 กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
แสดงผลได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ Firefox , Chrome , Safari