กรมส่งเสริมสหกรณ์ :: Cooperative Promotion Department :::::
     Please wait..........
:: กรมส่งเสริมสหกรณ์ - Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • sanew12
  • sanew10
  • sanew11
  • sanew6
  • sanew1
sanew1212 sanew1010 sanew1111 sanew66 sanew11
Slideshow CSS by WOWSlider.com v4.8
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ค้นหาสารสนเทศสหกรณ์ สถิติสหกรณ์ คลินิคกฏหมาย กองทุนพัฒนาสหกรณ์ รับสมัครงาน ภาษาไทย English
  


  คูปองส่วนลดเดลินิวส์ 

ป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมโครงการเทิดพระเกียรติฯ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ไฟล์รูปแบบที่ 1 , ไฟล์รูปแบบที่ 2 || ไฟล์ AI แบบที่1 , ไฟล์ AI แบบที่2  
บทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่
1.สหกรณ์การเกษตรในจีน  (The Agricultural Cooperative in china)
2.ภาพรวมของวิกฤติการณ์น้ำทั่วโลก (Global Water Crisis Overview)

 
ประกาศ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไปเพื่อปฎิบัติงาน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่  ดาวน์โหลดรายระเอียดเพิ่มเติม
  การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก ) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2558   ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557   ดาวน์โหลดไฟล์ 
  สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
ดาวน์โหลดรูปพระบิดาสหกรณ์ ดาวน์โหลดไฟล์
องค์กร CIRDAP ประกาศรับสมัครตำแหน่ง Diretor-General วาระปี 2016-2020 ดาวน์โหลดไฟล์ 
  การดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558   ดาวน์โหลดไฟล์ 
สรุปรายงานการประชุมหารือ เรื่อง การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ดาวน์โหลดไฟล์ 
ผลการประชุม Annual Coordination Meeting (CB Project) ปีที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ "โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ"
ดาวน์โหลดไฟล์ 
โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" ดาวน์โหลดไฟล์ ai 
ขอเชิญข้าราชการในสังกัดหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการ Universal Exhibition Milano 2015 ณ สำนักงานประสานงานโครงการ Universal Exhibition Milano 2015 และอาคารแสดงประเทศไทย สาธารณรัฐอิตาลี 
  ประกาศองค์การคลังสินค้า
Roadmap 2015 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นำเสนอโดยเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
 

           
  นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร...
อ่านต่อ>>
  นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำแจกันดอกไม้ไปถวายและร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
อ่านต่อ>>
           
           
  นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายในหัวข้อ “นโยบายการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร”
อ่านต่อ>>
นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับคุณประพิณ รุจิวงศ์ กรรมการบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
อ่านต่อ>>
       

           
  พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญญลักษณ์เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต
อ่านต่อ>>
  นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชื่อมโยงธุรกิจเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตกร
อ่านต่อ>>
         
         

 

 
           
  ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารฯ ระบบติดตามและประเมินผล กผง. ระบบออกแบบบรรจุภัณฑ์
  แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รหัสการเงิน ปปง. การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์
  สรุปประเด็นข้อหารือ/คำวินิจฉัย ข้อพิจารณา/ข้ออุทรณ์ คพช. ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์
  การจัดการองค์ความรู้ (KM) แผนบริหารความต่อเนื่อง การบริหารความเสี่ยง
  การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนฯ คำรับรองปฏิบัติราชการ ศูนย์ต้นทุนกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณฯ ประมวลผลจริยธรรมข้าราชการฯ ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์
  วีดีทัศน์การสร้างเครือข่ายสถาบัน
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ
ระบบหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรผู้ประสบภัย
   
           

    
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2557 กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
แสดงผลได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ Firefox , Chrome , Safari